วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

แนวหน้าต้องอดทน! ทหารต้องขนน้ำจากพื้นราบไปใช้บนเขาพระวิหาร ช่วงฤดูแล้ง

ทหารชายแดนไทย-กัมพูชา ด้านเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ ประสบกับภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ต้องลงจากเขามาขนน้ำจากพื้นราบขึ้นไปไว้ใช้บนเขา

เมื่อวันที่ 8 ก.พ. 60 ที่ หน้า อบต.เสาธงชัย อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ มีเจ้าหน้าที่ทหารซึ่งปฏิบัติหน้าที่อยู่แนวหน้า ในพื้นที่ชายแดนไทย-กัมพูชาด้านเขาพระวิหาร ได้พากันนำถังน้ำขนาด 20-40 ลิตรมารองน้ำจากก๊อกน้ำ เพื่อนำขึ้นไปไว้ใช้ ในการอุปโภคบริโภคในฐานปฏิบัติการ เนื่องจากสถานที่ปฏิบัติหน้าที่ของทหารแนวหน้า เป็นพื้นที่บนภูเขาสูง จึงไม่มีแหล่งน้ำ ในฤดูฝนก็อาศัยน้ำฝนที่ตกลงมา ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันสำรองน้ำไว้ใช้ หลังจากหมดฤดูฝนแล้ว ฝนหยุดตกน้ำที่เก็บไว้ก็หมด กำลังพลจึงต้องลงมารองน้ำใส่ถังขึ้นรถบรรทุกนำขึ้นไปเพื่อไว้ใช้ในการอุปโภคบริโภค โดยจะลงมาขนน้ำขึ้นไปสัปดาห์ละ 1 ครั้ง

ทหารชายแดนไทย-กัมพูชาด้านเขาพระวิหาร จ.ศรีสะเกษ ประสบกับภาวะแห้งแล้ง ขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภค ต้องลงจากเขามาขนน้ำจากพื้นราบขึ้นไปไว้ใช้บนเขา 8 ก.พ. 2560 09:33 8 ก.พ. 2560 10:03 ไทยรัฐ