วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
MFC ชูหุ้นสหรัฐฯ น่าสนใจ รับปัจจัยบวกเศรษฐกิจขยายตัว-กำไรของ บจ.โต

MFC ชูหุ้นสหรัฐฯ น่าสนใจ รับปัจจัยบวกเศรษฐกิจขยายตัว-กำไรของ บจ.โต

  • Share:

บลจ.เอ็มเอฟซี ให้น้ำหนักหุ้นสหรัฐฯ มองเศรษฐกิจยังมีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ส่งผลให้บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ ได้รับปัจจัยบวกจากมาตรการ Fiscal Policy ของรัฐบาลใหม่

นางสาวประภา ปูรณโชติ กรรมการผู้จัดการ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.) เอ็มเอฟซี จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า เศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ว่าการขยายตัวจะอยู่ในระดับที่ไม่สูงมากนัก โดยผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ มีแนวโน้มที่จะได้ผลประโยชน์จากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐฯ (Fiscal Policy) ที่รัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯ มีแนวทางที่จะใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจในปี 2560 – 2561

อย่างไรก็ตามในช่วงปี 2560 การเมืองทั่วโลก โดยเฉพาะในยุโรปอาจจะเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ตลาดตราสารทุนทั่วโลก รวมถึงตลาดตราสารทุนในสหรัฐฯ มีความผันผวนสูงขึ้น โดยการเลือกตั้งในฝรั่งเศสที่จะเกิดขึ้นในเดือนเมษายนและพฤษภาคมนี้ มีแนวโน้มที่จะส่งผลต่อตลาดตราสารทุนทั่วโลกสูงที่สุด แต่โดยรวมในระยะยาวนั้นเอ็มเอฟซียังมีมุมมองที่ดีกับการขยายตัวของตลาดหุ้นสหรัฐฯ จากแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจและผลกำไรของบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐฯ

ล่าสุด บลจ.เอ็มเอฟซี กำลังเปิดเสนอขายกองทุนเปิดเอ็มเอฟซี อินเตอร์เนชั่นแนล ยู เอส ทริกเกอร์ ซีรีส์ 1 หรือ กองทุนเปิด I-USS1 ตั้งแต่วันนี้ถึง 17 ก.พ.60 ซึ่งกองทุนตั้งเป้าหมายเมื่อมูลค่าหน่วยลงทุนตั้งแต่ 10.60 บาท ภายใน 5 เดือน หรือกรณีภายหลัง 5 เดือนแรกเมื่อกองทุนมีมูลค่าหน่วยลงทุนละ 10.55 บาทขึ้นไป เป็นเวลา 5 วันทำการติดต่อกัน หรือ ทรัพย์สินของกองทุนเป็นเงินสด บริษัทจะรับซื้อคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติและจะเลิกโครงการกองทุนดังกล่าว

อย่างไรก็ตามผู้ลงทุนต้องศึกษาข้อมูลเพื่อทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนการตัดสินใจลงทุน ทั้งนี้มูลค่าหน่วยลงทุนเป้าหมายเลิกกองทุนไม่ใช่การรับประกันผลตอบแทนจากการลงทุน และผู้ลงทุนไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนก่อนระยะเวลา 5 เดือนได้ และหากภาวะตลาดหรือภาวการณ์ลงทุนเปลี่ยนแปลงไปจากที่คาดการณ์ทำให้มูลค่ากองทุนรวมไม่ถึงตัวเลขเป้าหมายภายในเวลาที่กำหนด กองทุนจะเปิดให้ซื้อขายได้อีกครั้ง

สำหรับกรณีกองทุนไม่เข้าเงื่อนไขการเลิกกองทุนภายใน 5 เดือน กองทุนป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมดตามแต่สภาวการณ์ ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนหรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้