วันพุธที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พระสังฆราชองค์ที่ 20

สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) เจ้าอาวาสวัดราชบพิธฯ (ธรรมยุต) ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 20 โดยจะมีพระราชพิธีสถาปนาในเย็นวันที่ 12 ก.พ.นี้ ที่วัดพระศรีรัตนศาสดาราม และจะใช้พระนามว่า “สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ”.

8 ก.พ. 2560 07:23 8 ก.พ. 2560 07:26 ไทยรัฐ