วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
สช.จัดงานวันการศึกษาเอกชน

สช.จัดงานวันการศึกษาเอกชน

  • Share:

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) แถลงข่าวจัดกิจกรรม “สัปดาห์วันการศึกษาเอกชน ประจำปี 2560” ภายใต้แนวคิด “การศึกษาเอกชน พัฒนาคน พัฒนาชาติ ทวยราษฎร์ถวายความจงรักภักดี” ระหว่างวันที่ 16-17 ก.พ.2560 ที่หอประชุมคุรุสภา ซึ่งมีสถานศึกษาเอกชนทั่วประเทศ ร่วมจัดแสดงเทคโนโลยีและนวัตกรรมการจัดการเรียนการสอน รวมถึงผลงานทางการศึกษา โดยนายประยูร หลั่งทรัพย์ ผู้เชี่ยวชาญสำนักงาน สช. กล่าวว่า การศึกษาเอกชนเป็นการศึกษาที่บุคคล หรือนิติบุคคลดำเนินการจัดขึ้น มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งการศึกษาในระบบและนอกระบบ จึงประกาศ พ.ร.บ.โรงเรียนราษฎร์เป็นครั้งแรกเมื่อวันที่ 10 ก.พ.2461 และนับตั้งแต่นั้นมาก็ถือเอาวันที่ 10 ก.พ.ของทุกปี เป็นวันสำคัญของโรงเรียนเอกชนให้เรียกว่า “วันการศึกษาเอกชน” สำหรับการจัดงานดังกล่าวจะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการส่งเสริมการศึกษาเอกชน รวมถึงร่วมแสดง ความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว นอกจากนี้ จะมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านการเสวนาในประเด็นต่างๆอีกด้วย.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้