วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สอบเข้ม 295 ว่าที่ “พระอุปัชฌาย์”

ขอบคุณภาพจาก : Facebook วัดสามพระยา วรวิหาร

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีการจัดอบรมพระอุปัชฌาย์ ประจำปี 2560 โดยมีการจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. และจะมีพิธีมอบตราตั้งแด่พระสงฆ์ผู้ผ่านการอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ ในวันที่ 8 ก.พ.นี้ ซึ่งปีนี้มีพระสงฆ์เข้าอบรมเพื่อเป็นพระอุปัชฌาย์ 295 รูป ทั้งนี้ พระพรหมโมลี (สุชาติ ธมฺมรตโน) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) ในฐานะเลขาธิการสมัชชามหาคณิสสร กล่าวว่า พระอุปัชฌาย์ต้องเข้มงวด ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้บวชให้ครบถ้วน เพราะไม่เช่นนั้นจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของพระพุทธศาสนา ดังนั้น พระมหาเถระที่มาทำการสอบจึงให้ความสำคัญมาก ซึ่งปีนี้มีผู้ที่สอบไม่ผ่าน 4 รูป แต่ได้มีการเปิดโอกาสให้สอบซ่อม จนผ่านได้ครบทุกรูปแล้ว

พระราชปัญญารังษี (วีระเวส สุวีโร) เจ้าอาวาสวัดชิโนรสาราม บรรยายพิเศษ ว่าสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม เจ้าคณะใหญ่หนกลาง อยากให้พระอุปัชฌาย์มีความรู้ด้านกรรมฐาน และเข้มงวดคัดคนเข้ามาบวช ก่อนบวชต้องมาปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งหลักกรรมฐานที่ควรสอนให้กับผู้ที่จะเข้ามาบวช คือ “ตจปัญจกกรรมฐาน” ซึ่งเป็นหลักกรรมฐานที่สอนให้จิตอยู่กับปัจจุบัน และสำรวม เพื่อไม่ให้มีเรื่องมารบกวนจิตใจก่อนที่จะเข้าบวช.

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. ที่ศาลาอบรมสงฆ์ วัดสามพระยา มีการจัดอบรมพระอุปัชฌาย์ ประจำปี 2560 โดยมีการจัดอบรมมาตั้งแต่วันที่ 3 ก.พ. และจะมีพิธีมอบตราตั้งแด่พระสงฆ์ผู้ผ่านการอบรมเป็นพระอุปัชฌาย์ ในวันที่ 8 ก.พ.นี้ 7 ก.พ. 2560 23:42 8 ก.พ. 2560 00:03 ไทยรัฐ