วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
อัดช่วยน้ำท่วมใต้เพิ่ม

อัดช่วยน้ำท่วมใต้เพิ่ม

  • Share:

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบโครงการพักชำระหนี้เงินต้นและลดดอกเบี้ยให้เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ปี 59/60 โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นเกษตรกรลูกค้าของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ที่มีหนี้เงินกู้เดิมกับ ธ.ก.ส.จำนวน 212,850 ราย วงเงินรวม 39,310 ล้านบาท กำหนดให้ขยายเวลาชำระคืนต้นเงินกู้ที่เกษตรกรมีอยู่กับ ธ.ก.ส. ณ วันที่ 31 ธ.ค.59 ออกไปอีก 2 ปี นับจากงวดชำระเดิม โดยไม่จำกัดวงเงินขั้นสูง แต่เกษตรกรยังคงต้องชำระดอกเบี้ยที่เกิดขึ้นก่อน 1 ม.ค.60 ตามกำหนดเดิม

ส่วนอัตราดอกเบี้ยที่ลดให้แยกเป็น 2 กรณีคือ กรณีเกษตรกรไม่เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) ธ.ก.ส.งดคิดดอกเบี้ยจากเกษตรกรเป็นเวลา 2 ปี ตั้งแต่ 1 ม.ค.60-31 ธ.ค.61 วงเงินกู้รายละไม่เกิน 300,000 บาท โดยรัฐบาลชดเชยดอกเบี้ยให้ ธ.ก.ส.อัตรา 5% ต่อปี คิดเป็นเงินปีละ 1,965.5 ล้านบาท รวม 2 ปีเป็นเงิน 3,931 ล้านบาท และ ธ.ก.ส.รับภาระดอกเบี้ยแทนเกษตรกร 2% ส่วนเกษตรกรที่เป็นหนี้เอ็นพีแอล ให้งดคิดดอกเบี้ยเป็นเวลา 2 ปี และ ธ.ก.ส.จะรับภาระดอกเบี้ยทั้งหมดแทนเกษตรกร จำนวนเกษตรกรส่วนนี้รวม 9,150 ราย ต้นเงินกู้รวม 1,690 ล้านบาท ขณะเดียวกัน ให้ ธ.ก.ส.แยกเป็นบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (พีเอสเอ) จะไม่ส่งผลกระทบต่อโบนัสพนักงาน นอกจากนี้ยังอนุมัติมาตรการด้านการเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้และ จ.ประจวบคีรีขันธ์เพิ่มเติมจาก 3 ธนาคารวง เงินรวม 31,500 ล้านบาท.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้