วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ล้มโต๊ะกังหันลมพินาศ 9 หมื่นล้าน

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเวลา 1 สัปดาห์ ที่จะสรุปเกี่ยวกับความชัดเจนในการใช้ที่ดินส.ป.ก.ของผู้ผลิตไฟฟ้าพลังงานลม ภายหลังศาลปกครองสูงสุดสั่งเพิกถอนการดำเนินงานของบริษัท เทพสถิตวินด์ฟาร์ม จำกัด ที่จังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากขัดต่อหลักการใช้พื้นที่ ส.ป.ก. ทำให้ขณะนี้เรคกูเลเตอร์ต้องชะลอการออกใบอนุญาตประกอบกิจการให้กับผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานลม 11 ราย ที่กำลังดำเนินการอยู่ รวมกำลังผลิต 700 เมกะวัตต์

ทั้งนี้ ในขณะนี้มีผู้ผลิตไฟฟ้าภาคเอกชน 4 รายที่สามารถจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบ (COD) แล้ว และโครงการอยู่ในพื้นที่ ส.ป.ก. รวม 354 เมกะวัตต์ ได้แก่ 1.บริษัท เค.อาร์.ทู จำกัด ขนาด 103.5 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ อ.ด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา 2.บริษัท ชัยภูมิ วินด์ฟาร์ม จำกัด (โครงการชัยภูมิวินด์ฟาร์ม) ขนาด 80 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่กิ่งอำเภอซับใหญ่ จังหวัดชัยภูมิ 3.บริษัท วะตะแบก วินด์ จำกัด ขนาด 60 เมกะวัตต์ อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ และ 4.บริษัท เทพพนา วินด์ฟาร์ม (วะตะแบก 2) ขนาด 6.9 เมกะวัตต์ ตั้งอยู่ อ.เทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ โดยทั้ง 4 ราย สามารถจ่ายไฟฟ้าได้ตามปกติ แต่เรคกูเลเตอร์จะต้องรอการพิจารณาจาก ส.ป.ก.ว่าในขั้นตอนสุดท้ายจะเข้าข่ายถูกเพิกถอนใบอนุญาตหรือไม่

“หากทั้ง 4 บริษัทมีเหตุที่จะต้องยุติกิจการนับจากนี้ไป จะก่อให้เกิดมูลค่าความเสียหาย รวมประมาณ 90,000 ล้านบาท ส่วนกรณีที่ภาคเอกชนจะฟ้องร้อง เพื่อเรียกค่าความเสียหายจากเรคกูเลเตอร์ ก็คงเป็นเรื่องที่เอกชนจะดำเนินการ เรคกูเลเตอร์ก็ต้องรอความชัดเจนจาก ส.ป.ก.ตามลำดับต่อไป”.

นายวีระพล จิรประดิษฐกุล กรรมการกำกับกิจการพลังงาน (เรคกูเลเตอร์) เปิดเผยว่า จากกรณีที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ขอเวลา 1 สัปดาห์ ที่จะสรุปเกี่ยวกับความชัดเจนในการใช้ที่ดินส.ป.ก. 7 ก.พ. 2560 23:25 7 ก.พ. 2560 23:25 ไทยรัฐ