วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ทร.ส่งศบภ.ทรภ.1-2 ฉก.นย.ฟื้นฟู ซ่อมสร้างบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้

ทร.ส่งศบภ.ทรภ.1-2 ฉก.นย.ฟื้นฟู ซ่อมสร้างบ้านผู้ประสบภัยน้ำท่วมในภาคใต้

  • Share:

"กองทัพเรือ" ส่ง ศบภ.ทร.ภ.1-ภ.2-หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน จัดชุดฟื้นฟูซ่อมสร้างบ้านผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ในหลายพื้นที่ โดยร่วมกับหลายหน่วยงานความมั่นคง 3 ฝ่าย ฟื้นฟู-ซ่อมแซมบ้านเรือนประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในภาคใต้...

เมื่อเวลา 11.30 น.วันที่ 7 ก.พ.60 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 โดยชุดฟื้นฟู กรมก่อสร้างและพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ เป็นหน่วยก่อสร้างบ้านประชาชนผู้ประสบอุทกภัยที่ได้รับความเสียหายจำนวน 4 หลัง นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) คนที่ 1 และคณะฯ เดินทางมาทำพิธีเปิดการก่อสร้างบ้านประชาชนที่เสียหายทั้งหลังในพื้นที่ อำชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(สนช.) ได้มอบเงินที่ได้จากการบริจาคในการสร้างบ้านที่เสียหายทั้งหลังจำนวน 4 หลัง และบ้านที่เสียหายบางส่วนอีกจำนวนหนึ่ง ทั้งนี้คณะฯ ได้เลือกมาทำพิธีเปิดคลิกออฟบ้านของนางสุมล แก้วเมือง ซึ่งศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบการก่อสร้างบ้านเรือนผู้ประสบอุทกภัยจากศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชจำนวน 6 หลังคืออำเภอชะอวด 4 หลัง และอำเภอจุฬาภรณ์ 2 หลัง

ตามที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดนครศรีธรรมราช และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยมีจำนวน 469 หลัง โดยแยกเป็นเสียหายทั้งหลัง จำนวน 99 หลัง เสียหายบางส่วน จำนวน 370 หลัง จึงมีมติจากที่ประชุมศูนย์บัญชาการฯ มอบหมายให้องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่รับผิดชอบซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายบางส่วนจำนวน 370 หลัง และมอบหมายให้หน่วยงานต่างๆ โดยการแบ่งมอบพื้นที่แต่ละอำเภอ รับผิดชอบก่อสร้างบ้านเรือนที่เสียหายทั้งหลัง 99 หลัง โดยมีความพร้อมทางพื้นที่สามารถเข้าดำเนินการก่อสร้างได้ทันที จำนวน 47 หลัง ซึ่งมีหน่วยที่ดำเนินการดังนี้

1.มณฑลทหารบกที่ 41 รับผิดชอบอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช อำเภอเชียรใหญ่ และอำเภอเฉลิมพระเกียรติ รวมจำนวน 10 หลัง 2.กองทัพเรือรับผิดชอบอำเภอชะอวด และอำเภอจุฬาภรณ์ รวมจำนวน 6 หลัง 3.กระทรวงยุติธรรม โดยเรือนจำกลางนครศรีธรรมราชรับผิดชอบอำเภอร่อนพิบูลย์จำนวน 2 หลัง 4.ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราชรับผิดชอบอำเภอนบพิตำ และอำเภอสิชล รวมจำนวน 21 หลัง 5.อำเภอทุ่งสง บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอทุ่งสงจำนวน 3 หลัง 6.อำเภอพิปูน บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอพิปูนจำนวน 2 หลัง 7.อำเภอฉวาง บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอฉวางจำนวน 2 หลัง 8.อำเภอลานสกา บูรณาการเจ้าหน้าที่ทหาร ตำรวจ ท้องถิ่น ฝ่ายปกครอง อาสาสมัครในพื้นที่ รับผิดชอบอำเภอลานสกาจำนวน 1 หลัง


ขณะที่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ 32 ร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง 3 ฝ่าย ประกอบด้วย น.ท.ปฏิญญา แตงพลับ ผบ.ฉก.นย.ทร.32, พ.ต.อ.ดุลยมาน แยนา ผกก.ยี่งอ และนายยะลา ใบกาเด็ม นายอำเภอยี่งอ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการซ่อมบ้านนายอดุล สะมะแอ บ้านเลขที่ 259 หมู่ 2 ตำบลยี่งอ อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบประสบอุทกภัยที่ผ่านมา ตามบัญชีรายชื่อผู้ประสบุอุทกภัย อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส

และเมื่อวันที่ 6 ก.พ.60 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ 32 ร่วมกับ ผู้นำศาสนา, นายก อบต.ลุโบะบือซา, ผอ.รพ.ส่งเสริมสุขภาพตำบลลุโบะบือซา, ผช.ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 และ ชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านกาแร ยกต้นเสาลงหลุมในการซ่อมสร้างบ้าน นางสาวนาปีซะห์ สามะ บ้านเลขที่ 119 หมู่ 2 บ้านตะโละกูวิง บ้านย่อยของ บ้านกาแร ตำบลลุโบะบือซา อำเภอยี่งอ จังหวัดนราธิวาส ซึ่งได้รับผลกระทบจากอุทกภัย

ด้านศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 (ส่วนหน้า) จัดชุดฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยในจังหวัดชุมพร เข้าพัฒนาและฟื้นฟูวัดดอนชัยและโรงเรียนวัดดอนชัย โดยดำเนินการเก็บขยะ ขุดร่องระบายน้ำบริเวณรอบพระอุโบสถวัด และถนนของโรงเรียนวัดดอนชัย เก็บขยะสิ่งปฏิกูลที่มากับน้ำบริเวณรอบพระอุโบสถ พร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารโรงอาหาร สนามเด็กเล่นของโรงเรียน และซ่อมแซมทำความสะอาดบริเวณหลังบ้านพักครูโรงเรียนวัดดอนชัย

ต่อมาเมื่อเวลา 10.00 น. ศูนย์ฯ จัดชุดฟื้นฟูจากกรมก่อสร้าง และพัฒนา ฐานทัพเรือสัตหีบ ทำการสร้างบ้านให้กับประชาชนผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร จำนวน 9 หลัง ที่ได้รับมอบหมายจากจังหวัดชุมพร โดยจะเริ่มดำเนินการก่อสร้างในวันที่ 8 ก.พ. และได้ทำการเทฟุตติ้ง(Footing Building) ฐานรากตามแบบที่กรมโยธาธิการและผังเมืองได้กำหนด

ทั้งนี้ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 (ส่วนหน้า) ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 2 หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือที่ 32 ดำเนินการตามนโยบายของพลเรือเอกณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูพื้นที่ที่ประชาชนประสบอุทกภัยให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้