วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พ่อเมืองยโสธร เปิดพิพิธภัณฑ์หนังบักตื้อสืบสานวัฒนธรรม แห่งแรกในอีสาน

พ่อเมืองยโสธร เปิดพิพิธภัณฑ์หนังบักตื้อ แห่งแรกในอีสาน ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน สืบทอดการแสดงให้แก่เด็กเยาวชน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม

เมื่อเวลา 16.00 น. วันที่ 7 ก.พ.60 ที่พิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย ต.โพนทัน อ.คำเขื่อนแก้ว จ.ยโสธร นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร เป็นประธานเปิดพิพิธภัณฑ์หนังประโมทัย หรือหนังบักตื้อ และโครงการส่งเสริมสืบสานการแสดงพื้นบ้านหนังประโมทัย โดยมีนายสมศักดิ์ บุญทำนุก นายอำเภอคำเขื่อนแก้ว นางณัฐชนก โคตรภักดี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทัน ครู นักเรียน และประชาชนกว่า 200 คน เข้าร่วม

นางณัฐชนก กล่าวว่า โครงการส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์ประโมทัย จัดเพื่อส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชนตลอดจนประชาชนในท้องถิ่น เกิดความตระหนัก เข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู และสืบสานภูมิปัญญาความเป็นไทย ที่สร้างความภูมิใจและจิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีของท้องถิ่นสืบไป ซึ่งการจัดแสดงหนังประโมทัย มีคณะการแสดงประเภทโรงเรียนประถมศึกษาและคณะพื้นบ้าน

นายบุญธรรม กล่าวว่า การจัดส่งเสริมสืบสานอนุรักษ์หนังประโมทัย เพื่อให้เด็กเยาวชน รุ่นลูกรุ่นหลาน ได้สืบทอดมรดกการแสดงหนังประโมทัย ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่คนรุ่นปู่ย่าตายาย ในตำบลโพนทันสืบทอดกันต่อๆมา โดยให้คณะเพชรโพนทัน คณะ ร.รุ่งเรืองเสียงทอง โรงเรียนโพนทันเจริญวิทย์ และโรงเรียนบ้านโพนทัน เป็นผู้สืบทอดการแสดงให้แก่เด็กเยาวชน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นให้ดำรงอยู่ รักษาศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัว  

"ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างชุมชนแข็งแรง มีรากแก้ว ไม่ถูกกลืนไปกับกระแสโลกาภิวัตน์ โดยปราศจากดุลยภาพทางปัญญาและความรู้ที่จะอนุรักษ์สิ่งที่บรรพบุรุษได้สร้างไว้ต่อไป"

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายในงานมีการแสดงหนังประโมทัยเรื่องตำนานพระยาแถน ซึ่งได้รับเสียงตบมือจากผู้ว่าราชการ และประชาชน ที่เข้ามาดูจำนวนมาก" 

พ่อเมืองยโสธร เปิดพิพิธภัณฑ์หนังบักตื้อ แห่งแรกในอีสาน ส่งเสริมสนับสนุนอนุรักษ์ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นปลูกจิตสำนึกให้เด็กเยาวชน สืบทอดการแสดงให้แก่เด็กเยาวชน เพื่อการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรม 7 ก.พ. 2560 18:16 7 ก.พ. 2560 22:16 ไทยรัฐ