Thairath Logo
กีฬา

กสท. มีมติระงับรายการ 'The Daily Dose' 7 วัน เหตุเนื้อหาขัดประกาศ คสช.

Share :

ที่ประชุม กสท. อนุมัติยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 59 เป็นระยะเวลา 30 วัน ตลอด 24 ชม. พร้อมมีมติระงับรายการ 'The Daily Dose' ช่องวอยซ์ทีวี 7 วัน ...

วันที่ 7 ก.พ. 60 ผศ.ภักดี มะนะเวศ รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการกระจายเสียงและโทรทัศน์ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ (กสท.) ได้อนุมัติให้มีการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปีแก่ผู้ประกอบการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล ตั้งแต่วันที่ 13 ต.ค. 2559 เป็นระยะเวลา 30 วัน ตลอด 24 ชั่วโมง โดยให้ถือเป็นรายการข่าวสารหรือสาระที่เป็นประโยชน์ต่อสาธารณะทั้งหมด เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ซึ่งการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี ให้เป็นไปตามระเบียบ กสทช. ว่าด้วยการลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการกระจายเสียงหรือกิจการโทรทัศน์ พ.ศ. 2556 รวมทั้งการออกอากาศรายการเดินหน้าประเทศไทย รายการคืนความสุขให้คนในชาติ และรายการที่เกี่ยวกับ คสช. ให้นับจำนวนชั่วโมงที่ออกอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 1.5 เท่า เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมอนุญาตรายปี

ส่วนการออกอากาศรายการศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน รายการที่เกี่ยวกับการพระราชกรณียกิจ แนวความคิด และปรัชญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสารคดีเทิดพระเกียรติพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ให้นับจำนวนชั่วโมงที่ออกอากาศเพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่า เพื่อประกอบการยื่นขอลดหย่อนหรือยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตรายปี

รองเลขาธิการ กสทช. กล่าวว่า ที่ประชุมได้สนับสนุนให้เร่งแก้ไขประกาศ กสทช. เรื่อง การส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิของคนพิการให้เข้าถึงหรือรับรู้และใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์ เพื่อผ่อนผันการปฏิบัติตามประกาศดังกล่าว ในการดำเนินการจัดทำบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียง และเสียงบรรยายภาพ ออกไปอีก 1 ปี นับแต่วันที่ครบกำหนดเดิมในวันที่ 6 ก.พ. 2560 และให้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดทำรายการที่มีบริการล่ามภาษามือ คำบรรยายแทนเสียงและเสียงบรรยายภาพ ให้กับผู้ประกอบกิจการโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิตอล เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากรายการของกิจการโทรทัศน์พื้นฐาน โดยให้เสนอเรื่องดังกล่าวต่อคณะกรรมการบริหารกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กองทุน กทปส.) เพื่อขอรับการสนับสนุนในเรื่องดังกล่าวต่อไป

นอกจากนี้ ที่ประชุม กสท. มีมติให้ระงับการออกอากาศรายการ The Daily Dose เป็นระยะเวลา 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับคำสั่ง เนื่องจากสำนักงาน กสทช. ตรวจสอบพบว่ารายการ The Daily Dose ออกอากาศช่อง VOICE TV เมื่อวันจันทร์ที่ 23 มกราคม 2560 เรื่อง “ขัดแย้งเพราะตุลาการ (ไม่) ภิวัฒน์” เนื้อหาเป็นการวิเคราะห์ที่ทำให้เกิดความแตกแยกในสังคม และนำข้อเท็จจริงมาเสนอไม่ครบถ้วนขัดต่อประกาศ คสช. ฉบับที่ 97/2557

อย่างไรก็ตาม ที่ประชุม กสท. ยังมีมติให้สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์ทีวี และช่องรายการ MCOT HD เปลี่ยนระดับความเหมาะสมของละครเรื่อง The Extra วงการร้าย วงการรัก จากระดับความเหมาะสม น13 เป็น น18 และมอบหมายให้สำนักงาน กสทช. ทำหนังสือขอความร่วมมือ ให้ระมัดระวังในการนำเสนอเนื้อหารายการและจัดระดับความเหมาะสมรายการให้ถูกต้อง.

อ่านเพิ่มเติม...
กสทช.กสท.เว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตคสช.ระงับออกอากาศ