วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โปรดเกล้าฯ 5 ธ.ค.เป็น 'วันชาติไทย'

ครม.รับทราบ 5 ธ.ค.เป็น "วันพ่อ-วันชาติ-วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9" พร้อมกันนี้ยังรับทราบพระราชโองการโปรดสถาปนา "สังฆราช" องค์ที่ 20

เมื่อวันที่ 7 ก.พ.60 ที่ทำเนียบรัฐบาล พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวภายหลังการประชุม ครม.ว่า ในที่ประชุม ครม. นายธีระพงษ์ วงศ์ศิวะวิลาส เลขาธิการ ครม.แจ้งให้ที่ประชุม ครม.ทราบว่า นายกฯได้ลงนามรับสนองพระบรมราชโองการ ในประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องกำหนดวันสำคัญของชาติไทย ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 ยังความเศร้าสลดอย่างยิ่งใหญ่มาสู่พสกนิกรชาวไทย และด้วยพระมหากรุณาธิคุณที่พระราชทานต่อประเทศชาติและประชาชนเสมอมา ปวงชนชาวไทยทั้งปวงจึงน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และตระหนักถึงความสำคัญของวันที่ 5 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จึงมีพระราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้กำหนดว่า วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย ดังนี้ 1. เป็นวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2.เป็นวันชาติ 3.เป็นวันพ่อแห่งชาติ ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 6 ก.พ.2560 เป็นต้นไปนอกจากนี้ ครม.ยังได้มีมติให้วันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันหยุดราชการ

พ.อ.อธิสิทธิ์ กล่าวต่อว่า ครม.ยังรับทราบแถลงการณ์สำนักนายกรัฐมนตรี เรื่องการสถาปนาสมเด็จพระสังฆราช โดยตามที่พระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายกสิ้นพระชนม์ เมื่อวันที่ 24 ต.ค.2556 เป็นเหตุให้ตำแหน่งสมเด็จพระสังฆราชว่างลง บัดนี้มีพระราชโองการโปรดสถาปนาสมเด็จพระมหามุนี (อัมพร อมฺพโร) วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึ่งรัฐบาลและผู้เกี่ยวข้องจักได้รับสนองและดำเนินการเพื่อให้พระราชพิธีสถาปนาสมเด็จพระสังฆราชองค์ใหม่เป็นไปโดยเรียบร้อยตามพระราชประเพณีต่อไป

ครม.รับทราบ 5 ธ.ค.เป็น "วันพ่อ-วันชาติ-วันเฉลิมพระชนมพรรษา ร.9" พร้อมกันนี้ยังรับทราบพระราชโองการโปรดสถาปนา "สังฆราช" องค์ที่ 20 7 ก.พ. 2560 17:02 8 ก.พ. 2560 10:47 ไทยรัฐ