วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สปท.ถกแก้งานปฏิรูป จ่อชงนายกฯ ใช้อำนาจแก้ปัญหาเร่งด่วน

"อลงกรณ์" เผย สปท.ถกวาระปฏิรูปเร่งด่วน 27 เรื่อง เล็งชงนายกฯ ใช้อำนาจปัญหาติดขัด

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60 ที่รัฐสภา นายอลงกรณ์ พลบุตร รองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) คนที่ 1 กล่าวภายหลังการประชุมร่วมกันระหว่างประธาน สปท. รองประธาน สปท. เลขานุการคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) และประธานคณะ กมธ.สปท.ทั้ง 12 คณะ ว่า เราหารือเพื่อจัดกรอบวาระการปฏิรูป 27 เรื่องเร่งด่วนที่ต้องทำภายในปี 2560 ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช.ในฐานะผู้กำหนดนโยบายของคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ได้วางเป้าไว้ โดยเรากำหนดแบ่งงานเป็น 5 กลุ่ม คือ 1. การปฏิรูปกลไกภาครัฐ 2. การปฏิรูปคน 3. การปฏิรูปพัฒนาเครื่องมือฐานราก 4. การปฏิรูปเศรษฐกิจในอนาคต 5. การปฏิรูปโครงสร้างพื้นฐาน เราเชื่อว่าจะทำเรื่องเร่งด่วนได้ตามเป้าภายในปี 60 เพื่อส่งต่อให้คณะกรรมการเตรียมการปฏิรูป นำส่งให้คณะกรรมการ ป.ย.ป.ต่อไป

นอกจากนี้ ประธาน สปท.ยังได้แจ้งให้ ประธานคณะ กมธ.ทั้ง 12 คณะของ สปท.ประสานงานร่วมกับคณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปบริหารราชการแผ่นดิน (กขป.) ที่มีรองนายกรัฐมนตรีทั้ง 6 กำกับดูแลอยู่อย่างใกล้ชิด เพื่อไปตรวจสอบดูว่าการปฏิรูปเรื่องไหนยังติดขัด ตกหล่น ติดหล่มอยู่ ถ้าพบให้รวบรวมนำมาประสานงานเพื่อเสนอแก้ไขในการประชุมครั้งต่อไป โดยอาจใช้อำนาจของนายกรัฐมนตรีในการแก้ไขปัญหาเรื่องนั้น.

"อลงกรณ์" เผย สปท.ถกวาระปฏิรูปเร่งด่วน 27 เรื่อง เล็งชงนายกฯ ใช้อำนาจปัญหาติดขัด 7 ก.พ. 2560 16:16 7 ก.พ. 2560 20:07 ไทยรัฐ