วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พณ. เตรียมร่วมประมูลขายข้าว 2.5 แสนตัน ให้ฟิลิปปินส์ ก.พ.-มี.ค. นี้

“พาณิชย์” ทำแผนขยายตลาดข้าวฟิลิปปินส์ เตรียมเข้าร่วมประมูลขายข้าวจีทูจี 2.5 แสนตัน ช่วง ก.พ.-มี.ค. นี้ พร้อมจัดคณะผู้แทนการค้าหารือ NFA และภาคเอกชน เพื่อเจรจาขายข้าว ...

วันที่ 7 ก.พ. 60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในปีนี้ กระทรวงฯ ได้จัดทำแผนเพื่อรักษาและขยายตลาดข้าวไปยังฟิลิปปินส์ให้ได้เพิ่มขึ้น เพราะฟิลิปปินส์เป็นผู้นำเข้าข้าวรายสำคัญของโลก และเป็นคู่ค้าที่สำคัญของไทย ประกอบกับ ปัจจุบันชาวฟิลิปปินส์มีรายได้เฉลี่ยเพิ่มขึ้น และให้ความสำคัญกับอาหารและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและดีต่อสุขภาพมากขึ้น ดังนั้น การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ส่งเสริมการขายข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทย จะช่วยกระตุ้นการนำเข้าข้าวจากไทย และทำให้ผู้บริโภคชาวฟิลิปปินส์รู้จักผลิตภัณฑ์ และนวัตกรรมจากข้าวไทยเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อการขยายตลาดการส่งออกข้าวไทยในฟิลิปปินส์ในอนาคต

สำหรับแผนดังกล่าวนั้น มีในหลายรูปแบบตั้งแต่ช่วงเดือน ก.พ.-พ.ค. 60 โดยในเดือน ก.พ.-มี.ค.60 จะเข้าร่วมประมูลขายข้าวในรูปแบบรัฐบาลต่อรัฐบาล (จีทูจี) ที่รัฐบาลฟิลิปปินส์ ที่จะเปิดประมูลนำเข้าปริมาณ 250,000 ตัน และจะนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและเอกชนเดินทางไปพบปะหารือกับผู้บริหาร National Food Authority (NFA) ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ดูแลการนำเข้าข้าวของประเทศฟิลิปปินส์ เพื่อหารือสถานการณ์การผลิตนโยบายและความต้องการนำเข้าข้าวของฟิลิปปินส์ในปี 60

นอกจากนี้ จะหารือกับกลุ่มผู้นำเข้าข้าวภาคเอกชนของฟิลิปปินส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ทางการค้าข้าว และแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งเจรจาธุรกิจ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าว ผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมจากข้าวไทย และประชาสัมพันธ์มาตรฐานข้าวหอมมะลิไทยฉบับใหม่ ที่กำหนดให้ข้าวหอมมะลิไทยมีหลายคุณภาพ ตามความต้องการของผู้ซื้อ จากเดิมที่กำหนด 2 มาตรฐาน คือ ข้าวหอมมะลิไทย 92% โดยมีเนื้อข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 92% และมีข้าวอื่นปนไม่เกิน 8% และมาตรฐาน 98% ที่มีเนื้อข้าวหอมมะลิไม่ต่ำกว่า 98% และมีข้าวอื่นปนได้ไม่เกิน 2% โดยมาตรฐานใหม่ น่าจะเหมาะสมกับรสนิยมและความต้องการบริโภคข้าวของชาวฟิลิปปินส์ ซึ่งจะช่วยเพิ่มปริมาณการส่งออกและขยายตลาดข้าวหอมมะลิไทยในฟิลิปปินส์ได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ ในแต่ละปี ฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวประมาณ 800,000 ตัน เป็นการนำเข้าข้าวไทยประมาณ 300,000 ตัน สำหรับปี 60 คาดการณ์ว่าฟิลิปปินส์จะนำเข้าข้าวประมาณ 1.4 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 75% จากปีก่อน ซึ่งเป็นโอกาสดีของการส่งออกข้าวไทยไปยังฟิลิปปินส์

“พาณิชย์” ทำแผนขยายตลาดข้าวฟิลิปปินส์ เตรียมเข้าร่วมประมูลขายข้าวจีทูจี 2.5 แสนตัน ช่วง ก.พ.-มี.ค. นี้ พร้อมจัดคณะผู้แทนการค้าหารือ NFA และภาคเอกชน เพื่อเจรจาขายข้าว ... 7 ก.พ. 2560 15:18 7 ก.พ. 2560 15:47 ไทยรัฐ