วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

วัชระ ค้าน ตั้งเลขาฯ ศาล ร่วมเป็นกรรมการ ป.ย.ป.

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ค้าน ตั้งเลขาฯ ศาลร่วม กรรมการ ป.ย.ป. ระบุอาจไม่เหมาะสม เพราะอาจเกิดข้อครหาฝ่ายการเมืองแทรกแซงตุลาการได้

วันที่ 7 ก.พ. นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง คณะกรรมการ ป.ย.ป. ที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และหัวหน้า คสช. แต่งตั้ง ซึ่งในคณะกรรมการเตรียมการเพื่อการสร้างความสามัคคีปรองดองมีการแต่งตั้ง "เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม" ร่วมเป็นกรรมการด้วยนั้นว่า การแต่งตั้งเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานธุรการของศาลในฝ่ายตุลาการเป็นกรรมการชุดนี้ร่วมกับรัฐบาล ซึ่งถือว่าเป็นฝ่ายการเมืองในการบริหารประเทศนั้น ไม่เหมาะสม เพราะอาจถูกมองว่า อาจเกิดข้อครหาก้าวก่ายหรือแทรกแซงฝ่ายตุลาการได้ จึงไม่ควรมีหน่วยงานของฝ่ายตุลาการเข้าไปเกี่ยวข้อง เพราะเป็นเรื่องการเมืองล้วนๆ ตนเป็นห่วงภาพลักษณ์ของศาลยุติธรรม แม้ว่าเลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรมจะเป็นเพียงหน่วยงานธุรการของศาลก็ตาม แต่ประชาชนทั่วไปอาจเข้าใจว่าเป็นตัวแทนศาลยุติธรรม ทั้งที่ไม่ใช่ก็ตาม แม้ท่านอาจมีเหตุผล หรืออาจเซ็นตามที่เสนอก็ตาม นอกจากสังคมจะสับสน เพราะการพิจารณาอรรถคดีของศาลต้องเป็นไปตามหลักนิติรัฐและนิติธรรม รัฐบาลจะไปก้าวก่ายแทรกแซงใดๆ ไม่ได้.

นายวัชระ เพชรทอง อดีต ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ ค้าน ตั้งเลขาฯ ศาลร่วม กรรมการ ป.ย.ป. ระบุอาจไม่เหมาะสม เพราะอาจเกิดข้อครหาฝ่ายการเมืองแทรกแซงตุลาการได้ 7 ก.พ. 2560 14:14 7 ก.พ. 2560 15:36 ไทยรัฐ