วันอาทิตย์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

จัดสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ "หลวงตาพระมหาบัวฯ" คืบหน้า ถือฤกษ์วันครบรอบ6ปีหลวงตาฯละสังขาร ลงเสาเอก

เพื่อเผยแผ่คำสอนทางพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน อีกทั้งเป็นอนุสรณ์สถานเก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระเถระสายปฏิบัติชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของประเทศไทย เหล่าศิษยานุศิษย์ทั้งหลายของหลวงตามหาบัวต่างเห็นชอบให้สร้างพระเจดีย์และพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล เพื่อถวายเป็นธรรมบูชาแก่พระพุทธศาสนา ทั้งนี้ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของหลวงตาพระมหาบัวฯ พระอาจารย์สุดใจ ทนฺตมโน เจ้าอาวาสวัดเกษรศีลคุณ (วัดป่าบ้านตาด) จึงได้กราบทูลเชิญ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ทรงเป็น ประธานในการสร้าง “พิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตา พระมหาบัว ญาณสัมปันโน)” ณ วัดป่าบ้านตาด อ.เมือง จ.อุดรธานี

โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์ เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และทีมงานสยามรีโนเวท ดำเนินการ ออกแบบก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการออกแบบดังกล่าว ประกอบด้วยอาคาร 3 หลัง ได้แก่ พระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ โดยได้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ และได้ขอพระราชทานพระวินิจฉัยจากองค์ประธานโครงการฯเรียบร้อยแล้ว สำหรับแบบก่อสร้างได้กำหนดวางองค์พระเจดีย์เป็นศูนย์กลางของกลุ่มงานสถาปัตยกรรมทั้งหมด โดยให้แกนของพระเจดีย์มุ่งสู่ศูนย์กลาง คือจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ และรักษาแนวแกนการก่อสร้างไปในทิศทางเดียวกับแดนพุทธภูมิ คือเมืองพาราณสี ในสาธารณรัฐอินเดีย เป็นนัยสื่อความหมายว่า ศาสนพิธี หรือสังฆกรรมทั้งปวงที่จะเกิดขึ้น ณ สถานที่แห่งนี้ จะมีองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นองค์ประธานร่วมรับรู้ในพิธีกรรมเหล่านั้นทุกครั้ง การวางทิศทางเพื่อกำหนดรูปแบบที่สำคัญเช่นนี้ ทำให้พุทธศาสนิกชนที่มากราบไหว้พระเจดีย์องค์หลวงตาพระมหาบัวฯ ได้มีโอกาสกราบจิตกาธานองค์หลวงตาพระมหาบัวฯ พร้อมๆกับได้กราบพระบรมศาสดา ณ เมืองพาราณสี ไปในคราวเดียวกันด้วย ลักษณะของพระเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ สร้างสรรค์จากแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมศิลปะล้านช้างผสมผสานกับศิลปะยุคกรุงรัตนโกสินทร์ในปัจจุบัน

และในวันครบรอบ 6 ปี แห่งการละสังขารขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน (วันที่ 30 ม.ค. ที่ผ่านมา) วัดป่าบ้านตาด ได้จัด พิธีปฐมฤกษ์ ลงเสาเข็มก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ต้นแรก และจะดำเนินการตอกเสาเข็มต่อไปอีกจนครบจำนวน 1,251 ต้น โอกาสนี้ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาสามารถบริจาคสร้างเสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ประกอบด้วย การตอกเสาเข็มอาคารมหาเจดีย์ พระวิหาร และพิพิธภัณฑ์ ในวงเงินหน่วยละ 25,680 บาท (รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆแล้ว) หรือตามกำลังศรัทธา ระยะเวลาดำเนินการตอกเสาเข็มเป็นเวลา 3 เดือน ได้ที่ชื่อบัญชี เสาเข็มพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ โดยหลวงพ่อสุดใจ ทนฺตมโน ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาถนนทหาร บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 721-237-629-9.

เพื่อเผยแผ่คำสอนทางพุทธศาสนา และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชน อีกทั้งเป็นอนุสรณ์สถานเก็บรวบรวมประวัติ หนังสือ คำสอน และเครื่องอัฐบริขารของหลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน พระเถระสายปฏิบัติชั้นผู้ใหญ่รูปหนึ่งของประเทศไทย 7 ก.พ. 2560 14:13 7 ก.พ. 2560 14:23 ไทยรัฐ