วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พาณิชย์ จับมือ 3 กระทรวง ใช้แนวทางประชารัฐ ขับเคลื่อน ศก.ฐานราก

“พาณิชย์” จับมืออุตสาหกรรม-เกษตร-ท่องเที่ยว บูรณาการชุมชนเข้มแข็งภายใต้แนวทางประชารัฐ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ...

เมื่อวันที่ 7 ก.พ. 60 นางอภิรดี ตันตราภรณ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงฯ ได้บูรณาการการทำงานร่วมกับกระทรวงด้านเศรษฐกิจที่เกี่ยวข้อง ทั้งกระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ภายใต้แนวทางประชารัฐ เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจในระดับท้องถิ่น และช่วยเหลือให้ประชาชนในระดับฐานราก ทั้งเกษตรกร ผู้ประกอบการขนาดกลางและเล็ก (เอสเอ็มอี) มีรายได้เพิ่มขึ้น

ทั้งนี้ แนวทางการทำงานเพื่อขับเคลื่อนโปรเจกต์ดังกล่าว จะรวบรวมงานที่ทุกหน่วยงานได้ดำเนินการไปแล้วนำมาบูรณาการให้เห็นภาพรวม และดูว่าจะขับเคลื่อนแต่ละโครงการของแต่ละหน่วยงานอย่างไร เพื่อให้มีแรงและพลังเพิ่มขึ้น เพราะที่ผ่านมา ต่างคนต่างทำ ทำให้การขับเคลื่อนไม่เชื่อมโยงทั้งระบบ แต่จากนี้ไป จะไม่มีปัญหาเช่นนี้เกิดขึ้นอีก ทุกกระทรวงฯ จะทำงานร่วมกัน

สำหรับงานช่วยเหลือเศรษฐกิจฐานราก ที่แต่ละหน่วยงานได้ดำเนินการแล้ว เช่น เกษตรชุมชน เกษตรปลอดภัย นาแปลงใหญ่ ของกระทรวงเกษตรฯ, ตลาดต้องชม ตลาดกลาง หมู่บ้านทำมาค้าขาย ของกระทรวงพาณิชย์, การพัฒนาเอสเอ็มอี ของกระทรวงอุตสาหกรรม, 12 เมืองต้องห้ามพลาด ของกระทรวงท่องเที่ยวฯ ซึ่งงานส่งเสริมเหล่านี้ แต่ละกระทรวงฯ จะหารือร่วมกันว่าจะเชื่อมโยงและผลักดันกันได้อย่างไร

“ยกตัวอย่าง การพัฒนาเอสเอ็มอี ต่อไปเมื่อพัฒนาให้เกิดขึ้นมาแล้ว ก็ต้องหาตลาดให้ ถ้าเพิ่งเริ่มต้น ต้องผลักดันเข้าไปขายในตลาดต้องชม ตลาดกลาง ตลาดออนไลน์ พอแข็งแกร่งแล้ว จะผลักดันเข้าสู่ตลาดโลกต่อไป ขณะที่ การพัฒนาตลาดต่างๆ ที่จะพัฒนาเป็นตลาดกลางสินค้าเฉพาะอย่าง ตลาดกลางสินค้าทั่วไป และตลาดชุมชนประชารัฐ จะมีการเชื่อมโยงสินค้าจากเกษตรกร และเอสเอ็มอี เข้ามาขาย และผลักดันให้มีการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวด้วย”

นางอภิรดี กล่าวว่า ในด้านการพัฒนาผู้ประกอบการ ขณะนี้ กระทรวงฯ ได้จัดตั้งสถาบันพัฒนาผู้ประกอบการการค้ายุคใหม่ (เอ็นอีเอ) ซึ่งจะช่วยพัฒนาผู้ประกอบการตั้งแต่ 1.0 ไปจนถึง 4.0 โดยจะตอบโจทย์การช่วยเหลือและพัฒนาผู้ประกอบการรายใหม่เข้าสู่การทำธุรกิจ และตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจตั้งแต่ระดับฐานรากไปจนถึงระดับอินเตอร์

ทั้งนี้ แนวทางการพัฒนาในระดับ 1.0 จะพัฒนาเกษตรกร และเอสเอ็มอี ที่ยังไม่เคยทำธุรกิจ ให้เริ่มต้นทำธุรกิจ ระดับ 2.0 เป็นกลุ่มที่เริ่มโตแล้ว ทำตลาดได้แล้ว จะพัฒนาให้ขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น ระดับ 3.0 เป็นกลุ่มที่มีค้าขายได้ดีแล้ว มีแบรนด์สินค้าของตัวเอง จะเร่งให้มีการขยายตลาดได้เพิ่มขึ้น ทั้งในประเทศและส่งออก และระดับ 4.0 เป็นกลุ่มที่เข้มแข็งทั้งภายในและส่งออก จะส่งเสริมผลักดันให้มีการออกไปลงทุนในต่างประเทศเพิ่มขึ้น

“พาณิชย์” จับมืออุตสาหกรรม-เกษตร-ท่องเที่ยว บูรณาการชุมชนเข้มแข็งภายใต้แนวทางประชารัฐ ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก ... 7 ก.พ. 2560 14:08 7 ก.พ. 2560 15:00 ไทยรัฐ