วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

โครงการ “Young Technopreneur” ปี 2017 ประกาศค้นหานักธุรกิจด้านนวัตกรรม ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”

กลุ่มบริษัทสามารถและ สวทช. จับมือสร้างนักธุรกิจด้านนวัตกรรมต่อเนื่อง กับโครงการ “Young Technopreneur” หรือ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6” หลังจากปีที่ผ่านมาประสบความสำเร็จได้สุดยอดผลงานที่ได้รับรางวัลสุดยอด SIA ในโครงการ Young Technopreneur 2016 ได้แก่ผลงาน “จับจ่าย ฟอร์ สคูล” (JabJai For School) เทคโนโลยีที่สร้างบัญชีเงินฝากให้กับนักเรียน โดยใช้ลายนิ้วมือในการซื้อสินค้าและลงเวลาเรียนในโรงเรียน รวมถึงรายงานผลผ่านแอปพลิเคชันแบบ Real time ช่วยให้การบริหารจัดการในสถานศึกษาสะดวกสบายขึ้น

สำหรับปีนี้ โครงการ “Young Technopreneur” ยังเน้นเจาะไอเดียคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ด้านนวัตกรรมใหม่ๆ และมีแผนธุรกิจชัดเจน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 และมอบรางวัล “สุดยอดนักคิด นักพัฒนานวัตกรรมต้นแบบ” หรือรางวัล Samart Innovation Award ต่อเนื่องเป็นปีที่ 15 ซึ่งกลุ่มบริษัทสามารถ นับเป็นองค์กรภาคเอกชนรายเดียวที่สนับสนุนด้านความคิดสร้างสรรค์มายาวนานที่สุด ภายใต้ความมุ่งมั่นที่จะ “สร้างบุคลากรคุณภาพ..ความเป็นมืออาชีพ..ส่งเสริมธุรกิจที่ชัดเจนให้เป็นจริง” ทั้งการร่วมพัฒนาทักษะ ความรู้ด้านธุรกิจและเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องโดยตรง และมุ่งสร้างมูลค่าให้กับผู้ร่วมโครงการทุกปี โดยปีหน้าจะมีการปรับหลักสูตรการอบรมให้เข้มข้นขึ้นทั้งเนื้อหา การลงมือปฏิบัติจริง และการคัดกรองผู้ผ่านเข้ารอบ อีกทั้งทุกผลงานที่ผ่านเข้ารอบจำนวน 15 ทีม จะได้รับเงินทุนในการพัฒนาผลงานเพิ่มขึ้นจาก 20,000 เป็น 30,000 บาท เพื่อให้ได้ทีมที่มีศักยภาพความพร้อมที่สุด ที่สำคัญเพื่อให้เข้าสู่ยุคของ “การพลิกโฉมธุรกิจไปสู่ดิจิตอล” (Digital Transformation) ประกอบกับเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล ที่จะนำพาประเทศไทยก้าวเข้าสู่โมเดล “ไทยแลนด์ 4.0” ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์

“เรามีการปรับหลักสูตรอบรมให้สอดรับกับเทรนด์เทคโนโลยี โดยนำผลที่ได้จากโครงการฯ ทั้ง 5 รุ่น มาปรับปรุงเนื้อหากิจกรรมให้เหมาะกับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่มากขึ้น ภายใต้หัวข้อประเภทการประกวด 5 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่โครงการ Thailand 4.0 ของภาครัฐให้ความสำคัญ อันได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ (Food, Agriculture & Bio-Tech) 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ (Health, Wellness & Bio-Med) 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล (Smart Devices, Robotics & Mechatronics, Smart Logistic, Smart Energy) 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่างๆ (Digital, Internet of Things, Fintech, Ecommerce, Education Technology) และ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง (Creative, Culture & High Value Services, Life style, Tourism)

สำหรับผู้สนใจ โครงการ Young Technopreneur เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 0-2583-9992 ต่อ 1510 www.nstda.or.th/bic/ หรือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) โทร. 0-2502-6522 HYPERLINK www.samartsia.com 
Short News

โครงการ “Young Technopreneur” ปี 2017 ประกาศค้นหานักธุรกิจด้านนวัตกรรม ยุค “ไทยแลนด์ 4.0”

กลุ่มบริษัทสามารถ และ สวทช. จับมือสร้างนักธุรกิจด้านนวัตกรรมต่อเนื่องกับโครงการ “Young Technopreneur” หรือ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6” ประกาศค้นหานักธุรกิจด้านนวัตกรรม ยุค “ไทยแลนด์ 4.0” โดยปรับปรุงเนื้อหากิจกรรมให้เหมาะกับนักเทคโนโลยีรุ่นใหม่มากขึ้น ภายใต้หัวข้อการประกวด 5 กลุ่ม ซึ่งเป็นกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่โครงการ Thailand 4.0 ของภาครัฐให้ความสำคัญ ได้แก่ 1. กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ 2. กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ 3. กลุ่มเครื่องมืออุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกล 4. กลุ่มดิจิทัล เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับ อุปกรณ์ และ 5. กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง

สำหรับผู้สนใจโครงการฯ เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560 หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ศูนย์บ่มเพาะธุรกิจ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โทร. 0-2583-9992 ต่อ 1510  www.nstda.or.th/bic/ หรือ ฝ่ายสื่อสารองค์กร บมจ.สามารถคอร์ปอเรชั่น โทร. 0-2502-6522 www.samartsia.com 

กลุ่มบริษัทสามารถและ สวทช. จับมือสร้างนักธุรกิจด้านนวัตกรรมต่อเนื่อง กับโครงการ “Young Technopreneur” หรือ “เถ้าแก่น้อยเทคโนโลยี ปีที่ 6” ... 7 ก.พ. 2560 11:26 7 ก.พ. 2560 12:00 ไทยรัฐ