วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ต้านการระเบิดเกาะแก่งแม่น้ำโขง

สัปดาห์ที่ผ่านมา ผมตามท่านผู้ใหญ่ไปพูดที่อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย และที่อำเภอเมือง จังหวัดบึงกาฬ ผู้คนริมแม่น้ำโขงถามว่า คุณเห็นด้วยกับการระเบิดแก่งแม่น้ำโขงหรือไม่? ผมตอบว่า “ไม่เห็นด้วย”

ไม่ใช่ตอบเฉยๆครับ ผมยังขอเป็นคนหนึ่งที่ต่อต้านโครงการปรับปรุงร่องแม่น้ำโขงด้วยการระเบิดเกาะแก่งที่ดำเนินการโดยสาธารณรัฐประชาชนจีน การระเบิดแก่งแม่น้ำโขง เพื่อเปิดให้เรือจีนเข้ามาใน สปป.ลาวนั้น ไม่ได้กระทบต่อแม่น้ำโขงอย่างเดียว

แต่กระทบไปถึงแม่น้ำสาขาสายอื่นอีกด้วย จะทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงเปลี่ยนแปลง เมื่อระดับน้ำโขงไม่ขึ้นสูงสุดก็จะไม่มีน้ำไหลเข้าไปในแม่น้ำสาขา พันธุ์พืชพันธุ์ปลาต่างๆ ก็จะอันตรธานหายไป พื้นที่ชุ่มน้ำที่ช่วยให้คนท้องถิ่นได้อาศัยใช้ทำเกษตรกรรมก็จะได้รับผลกระทบ

อันตรายที่สุดของการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงก็คือ การเปิดทางให้เรือจีนระบายสินค้าจากประเทศของตนเข้ามาประเทศทางแถบแม่น้ำโขงตอนล่าง

ถามว่าประเทศไทยและ สปป.ลาวได้อะไร? เรียนว่า ได้มลภาวะที่มากับเรือจีน ได้คลื่นขนาดใหญ่ที่ซัดกระทบทำให้ชายฝั่งเสียหาย และที่สำคัญก็คือเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่มากับเรือจีนจะซัดทำให้อาชีพของคนท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยหายไป

ไทยปล่อยให้คนรวยที่สุดของประเทศแย่งงานคนที่จนที่สุดของประเทศทำ ห้างของนายทุนชาติทำลายอาชีพของคนท้องถิ่นทุกเทศบาล ทุกอำเภอ จนความยากจนหิวโหยแผ่ซ่านไปทุกทั่วหัวระแหงในประเทศ ประชาชนคนท้องถิ่นในบางพื้นที่ที่ดำรงชีพด้วยการออกหาสัตว์น้ำซึ่งเป็นสัตว์เล็กสัตว์น้อยในแม่น้ำและแหล่งน้ำเพื่อนำมาประทังชีวิตก็จะหมดแหล่งอาหาร รัฐจะปล่อยให้นายทุนข้ามชาติมาทำลายแหล่งอาหารของคนไทยอีกหรือ?

จากการศึกษาของสถาบันมากมายหลายแห่งก็ชัดเจนอยู่แล้วครับว่า แผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำล้านช้างที่ให้ขยายเส้นทางเดินเรือพาณิชย์ขนาด 500 ตัน เพื่อขนส่งสินค้าจากจีนผ่านหลวงพระบางของลาวมาถึงไทยนั้น กระทบต่อวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำโขง แม่น้ำสาขา และพื้นที่ชุ่มน้ำ มากกว่า 60 ล้านคน ทั้งประชาชนคนไทย เมียนมา ลาว กัมพูชา และเวียดนาม

นอกจากแม่น้ำโขงและแม่น้ำสาขาเป็นแหล่งที่บันดาลอาหารให้กับคนท้องถิ่นแล้ว ยังเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวที่สำคัญอีกด้วย เงินจากการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ ประเพณีและวัฒนธรรมกระจัดพลัดพรายไปตามหมู่ประชาชนคนพื้นถิ่น ถ้าแผนพัฒนาการเดินเรือระหว่างประเทศในแม่น้ำโขง พ.ศ.2558-2568 ทำสำเร็จ และเรือส่งสินค้าขนาด 500 ตันแล่นได้ ก็เป็นการลดต้นทุนการขนส่งให้พ่อค้า แต่เพิ่มต้นทุนในการดำรงชีพให้คนท้องถิ่น

เขียนถึงเรื่องแม่น้ำโขงแล้วก็นึกถึงแม่น้ำวอลกา ที่ต้นแม่น้ำอยู่ทางตะวันตกของทะเลสาบเซลีเกอร์ เขตภูเขาวัลได ตอนเหนือของคาลีนินโอบลาสต์ของรัสเซีย ที่ไหลยาวถึง 3,689 กิโลเมตรไปลงทะเลแคสเปียนใกล้เมืองอัสตราคัน แม้ว่าบางช่วงของแม่น้ำวอลกาจะมีเกาะแก่งหรือบางแห่งตื้นเขินจนทำให้มีน้ำท่วมบ่อยๆ แต่รัฐบาลรัสเซียก็ไม่ไปเปลี่ยนแปลงธรรมชาติ เพราะกลัวกระทบกับประชาชนคนที่เป็นชาวประมงและการเกษตร

วอลกาเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในทวีปยุโรป มีพื้นที่ลุ่มน้ำกว้างขวางใหญ่โตถึง 1.3 ล้านตารางกิโลเมตร (ใหญ่กว่าพื้นที่ประเทศไทย 2 เท่า) เรือขนส่งสินค้าแล่นได้ในหลายช่วง มีเมืองสำคัญอยู่ริมแม่น้ำเยอะแยะ อย่างเมืองคาลีนิน รืยบินสค์ ยาโรสลัฟล์ คอสโตรมา นึจนีย์นอฟโกรอด คาซัน ซามารา ซาราตอฟ วอล-โกกราด และเมืองอัสตราคัน ประชากรแต่ละเมืองมีเป็นแสน บางแห่งถึงล้าน รัฐบาลรัสเซียยังไม่ไประเบิดเกาะแก่งเพื่อให้ระบบการขนส่งทางน้ำสะดวกขึ้น เพราะกลัวไปทำลายระบบนิเวศ การขนส่งทางน้ำผ่านแม่น้ำวอลกาก็ยังทำไม่ได้ตลอดทั้งสาย

ประโยชน์จากการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขงตกอยู่กับนายทุนประเทศจีน ผมอยากจะถามคนที่สนับสนุนให้มีการระเบิดว่าคุณคิดอะไรอยู่หรือครับ?

ผมต่อต้านการระเบิดเกาะแก่งในแม่น้ำโขง

อย่างมุ่งมั่นและเปิดเผย.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย

songlok1997@gmail.com

7 ก.พ. 2560 09:12 7 ก.พ. 2560 09:12 ไทยรัฐ


advertisement