วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

มทภ.4 ลุยจัดระเบียบขจัดอิทธิพลภูเก็ต

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต เมื่อบ่ายวันที่ 5 ก.พ. พล.ท.ปิยวัฒน์กล่าวว่า ปัญหาที่ต้อง เร่งดำเนินการในขณะนี้คือการจัดระเบียบชายหาด โดยเฉพาะพื้นที่จอดเรือ เจ็ตสกี การเล่นกีฬาทางน้ำ การยึดถือครอบครองพื้นที่หน้าหาด ต้องดำเนินการไป ตามกฎหมายและกฎระเบียบ ซึ่งต้องไม่กระทบต่อ ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชน รวมไปถึง การจัดระเบียบรถรับจ้างสาธารณะ การควบคุมราคา การให้บริการ เป็นต้น ตลอดจนการควบคุมใบอนุญาต ของสถานบันเทิง นอกจากนี้ยังมีปัญหาของกลุ่ม ผู้มีอิทธิพล กลุ่มค้ายาเสพติด กลุ่มค้าแรงงานต่างด้าว อาวุธสงคราม บ่อนการพนัน ที่สำคัญคือการอำนวย ความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวให้ได้รับความเป็นธรรม ทั้งนี้ เป็นไปตามนโยบายรัฐบาลและ คสช. โดยจะ ตั้งคณะกรรมการจัดระเบียบมี พล.ต.พรศักดิ์ พูลสวัสดิ์ รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นผู้ดูแล

ทางด้านนายโชคชัย เดชอมรธัญ ผวจ.ภูเก็ต เปิดเผยว่า ประเด็นปัญหาที่มีข่าวออกไปก่อนหน้านี้ ทั้งเรื่องของแรงงานบัตรสีชมพูที่มีปัญหาเรื่องของการข้ามเขต ปัญหามัคคุเทศก์ และเรื่องของด่านตรวจคนเข้าเมืองที่สนามบินภูเก็ต ขอให้หน่วยงาน ที่รับผิดชอบจัดทำบันทึกรายงานข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา โดยขอให้ทุกอย่าง ดำเนินการไปตามขั้นตอนของกฎหมาย

ทั้งนี้ ได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดง ความคิดเห็น ส่วนใหญ่เห็นด้วยที่จะให้มีการจัดระเบียบ ทางด้านต่างๆ รวมทั้งการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง กรณีการอนุญาตให้ใช้พื้นที่ของรัฐควรจะมีรายได้เข้ารัฐ เนื่องจากประเด็นปัญหามีหลายด้าน จึงควรให้มีการตั้ง คณะทำงานแต่ละชุด เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผลการ ดำเนินงานและควรจะจัดลำดับความสำคัญด้วย

พล.ท.ปิยวัฒน์กล่าวด้วยว่า สิ่งที่ต้องทำเร่งด่วน คือ เรื่องของผู้มีอิทธิพลจะต้องไม่มี ถ้ายังไม่หยุด ต้องดำเนินการตามกฎหมาย โดยนำเจ้าหน้าที่ทั้งภาครัฐและเอกชนให้มาช่วยงาน ผวจ. และจะส่ง เจ้าหน้าที่มาดูแลทุกวัน โดยจะทำให้ดีที่สุดและเร็ว ที่สุด เพื่อประชาชนมีอาชีพ มีรายได้ ส่วนกรณีผู้ประกอบการสถานบันเทิงหาดป่าตองขอขยายเวลา ปิดสถานบันเทิงนั้น ณ วันนี้ยังต้องปิดตามเวลาที่กฎหมายกำหนด แต่ได้ปรึกษาหารือในเบื้องต้นกับ ผวจ.แล้วว่า หากเปิดเกินเวลาจะต้องทำกฎหมายใหม่ ขึ้นมา ในระหว่างรอกฎหมายใหม่จะอะลุ่มอล่วยให้เปิดเกินเวลาได้หรือไม่นั้น ต้องพิจารณาอีกครั้ง “การรวมตัวประท้วงการจัดระเบียบมีกลุ่มเดียวคือ กลุ่มผู้มีอิทธิพล และกลุ่มเสียผลประโยชน์ ซึ่งจะใช้ วิธีการพูดคุยกันก่อน แต่หากไม่สำเร็จหรือคุยไม่รู้เรื่อง ก็จะต้องว่าไปตามกฎหมาย”.

พล.ท.ปิยวัฒน์ นาควานิช แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ประชุมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาการท่องเที่ยว จ.ภูเก็ต ที่ห้องประชุมชั้น 2 อาคารคอซิมบี้ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต... 7 ก.พ. 2560 09:12 7 ก.พ. 2560 09:12 ไทยรัฐ