วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพวาดลายเส้น ประเดิมลายกระจัง ตรวจความคืบหน้าสร้าง 'พระเมรุมาศ'

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช พร้อมพระราชทานชื่อโรงขยายแบบ “วิธานสถาปกศาลา” และทรงวาดลายเส้นประเดิมลายกระจังปฏิญาณท่ามกลางความปลาบปลื้มของคณะช่าง มีรับสั่งให้ดูแลต้นไม้โดยรอบสนามหลวงทั้งที่จำเป็นต้องย้ายออกและไม่ย้ายออก ด้านเจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ นำต้นแบบงานปั้นเทวดา มหาเทพ และท้าวจตุโลกบาล เข้ามาโรงหล่อประติมากรรม เตรียมหล่อเรซิ่นเท่าขนาดจริง

บรรยากาศที่สนามหลวงตั้งแต่เช้าวันที่ 6 ก.พ. พสกนิกรทุกสาขาอาชีพจากทั่วประเทศ อาทิ จากจังหวัดสุรินทร์ ลพบุรี ภูเก็ต ยะลา ราชบุรี ฯลฯ เดินทางมากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง อย่างต่อเนื่องตลอดทั้งวัน

วันเดียวกัน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชานุญาตให้องค์กรภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ตลอดจนมูลนิธิ สมาคมต่างๆ อาทิ โรงเรียนไกลกังวล ชมรมผู้เลี้ยงกุ้งประจวบคีรีขันธ์ ชมรมพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แห่งประเทศไทย) คณะ โรงพยาบาลเอกชัย โรงพยาบาลเทียนฟ้ามูลนิธิ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพบก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดแพร่ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอยุธยา ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครปฐม ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู

ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรี คณะครุศาสตร์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่าคณะสัตวแพทยศาสตร์ ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ สมาคมนิสิตเก่าวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสมาคมนิสิตเก่านิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง

ขณะที่สำนักพระราชวังได้สรุปยอดรวมประชาชน ที่เดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ เมื่อวันที่ 5 ก.พ. หลังสำนักพระราชวังปิดไม่ให้ประชาชนขึ้นถวายสักการะพระบรมศพ บนพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในเวลา 21.15 น. ว่า มีจำนวนทั้งสิ้น 32,384 คน รวม 95 วัน มี 4,095,788 คน และมีประชาชนถวายเงินเพื่อร่วมบำเพ็ญพระราชกุศลเป็นเงิน 2,537,512 บาท รวม 95 วัน เป็นเงินทั้งสิ้น 345,352,821.09 บาท

ในเวลา 07.15 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ทอดพระเนตรความคืบหน้าการดำเนินการจัดสร้างพระเมรุมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวงฝั่งทิศใต้ โดยมีท่านผู้หญิงบุตรี วีรไวทยะ รองราชเลขาธิการ พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรี นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม และ พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯกทม. พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานจากสำนักสถาปัตยกรรม สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปยังโรงขยายแบบ ที่กรมศิลปากรก่อสร้างขึ้นเป็นศูนย์ปฏิบัติการควบคุมการก่อสร้างพระเมรุมาศชั่วคราว ทอดพระเนตรการดำเนินงานขยายแบบพระเมรุมาศ ทรงวาดลายเส้นประเดิมลายกระจังปฏิญาณ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่คณะช่าง สร้างความปลาบปลื้มใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นอย่างมาก

จากนั้นเสด็จฯ ไปยังโรงหล่อประติมากรรมต้นแบบ ทอดพระเนตรต้นแบบงานปั้นเทวดา มหาเทพ และท้าวจตุโลกบาล โรงพ่นสีประติมากรรม โรงจัดสร้างพระโกศจันทน์และช่อไม้จันทน์ โดยมีนายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร และเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบงานแต่ละด้าน ถวายรายงานความคืบหน้าผ่านต้นแบบและรูปภาพประกอบ จากนั้นทอดพระเนตรภูมิทัศน์ในพื้นที่ท้องสนามหลวง แล้วจึงเสด็จฯกลับ

พล.อ.ธนะศักดิ์ กล่าวว่า สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานนามโรงขยายแบบว่า วิธานสถาปกศาลา หมายความว่า โรงขยายแบบซึ่งมีขนาดใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมา เพื่อเป็นสถานที่เตรียมงานด้านขยายแบบขยายลายงานศิลปกรรมประกอบพระเมรุมาศ

ขณะที่นายวีระกล่าวว่า เจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ ได้นำต้นแบบงานปั้นเทวดา มหาเทพ และท้าวจตุโลกบาล เข้ามายังโรงหล่อประติมากรรม เพื่อเตรียมการหล่อเรซิ่นงานปั้นเท่าขนาดจริง และพ่นสีตามลำดับ ส่วนโรงจัดสร้างพระโกศจันทน์ เจ้าหน้าที่ได้เริ่มดำเนินการฉลุลาย รวมทั้งได้หล่อแบบช่อไม้จันทน์เบื้องต้นไว้แล้ว ในวันที่ 9 ก.พ. คณะกรรมการฝ่ายจัดสร้างพระเมรุมาศ สิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาศและบูรณปฏิสังขรณ์ ราชรถ และพระยานมาศ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งมี พล.อ.ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกฯ เป็นประธาน จะลงพื้นที่ประชุมหารือความคืบหน้าการก่อสร้างพระเมรุมาศในทุกด้านด้วย ทั้งนี้ สมเด็จพระ เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มีรับสั่งให้ดูแลต้นไม้บริเวณโดยรอบท้องสนามหลวงให้งอกงาม ทั้งในส่วนที่จำเป็นต้องย้ายออกและไม่ต้องย้ายออก

เวลา 11.00 น. ที่ห้องประชุมกองอำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณโดยรอบพระบรมมหา ราชวัง (กอร.รส.) พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รอง ผอ.กอร.รส. มอบใบประกาศเกียรติคุณผู้ทำความดีที่สมควรยกย่องและเชิดชูเกียรติ 3 ราย ได้แก่ พ.จ.อ.ครรชิต แก้วใหญ่ พลขับรถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม ที่เก็บกระเป๋าสตางค์ได้ ภายในมีเงินสดจำนวนกว่า 8,000 บาท พร้อมเอกสารสำคัญส่งคืนเจ้าของ นายปิยะณัฐ ผ่อนผัน อาสาสมัครประจำรถบริการ รับ-ส่ง ประชาชนฟรี เก็บโทรศัพท์มือถือได้ที่ที่นั่งโดยสารของรถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม และมีนักท่องเที่ยวชาวจีน มาติดต่อขอรับโทรศัพท์นั้นคืนไปแล้ว และนายสุเวช สังข์ภิญโญ พลขับรถโบราณเจษฎาเทคนิคมิวเซียม เก็บถุงใส่กระเป๋าหนังกับหนังสือท่องเที่ยว ของชาวต่างชาติและมารับคืนไปแล้ว

พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ พรรณจิตต์ รอง ผอ.กอร.รส. พร้อม พล.ต.ต.วิชาญญ์วัชร์ บริรักษ์กุล ผบก.น.1 กล่าวภายหลังประชุมว่า กอร.รส.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประเมินสถานการณ์ พบว่ามีประชาชนเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพเฉลี่ย 30,000 คนต่อวัน ส่วนใหญ่มาช่วงเช้าประมาณ 1 หมื่นคน เจ้าหน้าที่ได้บริหารจัดการให้ประชาชนเข้ากราบพระบรมศพได้เร็วขึ้นกว่าช่วงแรกๆเฉลี่ย 7,000 คนในช่วงเช้า-เที่ยง ใช้เวลาไม่เกิน 1 ชั่วโมง สามารถ ดำเนินการแล้วเสร็จ และ กอร.รส.เตรียมพิธีเปิดอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาล อย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ก.พ.ในการนี้สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะเสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิด และตั้งแต่วันที่ 10 ก.พ. เป็นต้นไป สำนักงาน กปร.จะเปิดให้ประชาชนได้เข้าชมนิทรรศการฯ ซึ่ง กอร.รส. จะจัดเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกในการเข้า-ออกของประชาชนที่เข้าชม ในส่วนการบริหารจัดการพื้นที่สนามหลวงในอนาคต ที่จะมีการจัดพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในช่วงเดือน พ.ค. พล.ต.พงษ์สวัสดิ์ กล่าวว่า กอร.รส. จะจัดการพื้นที่ใหม่เพื่อเตรียมพระราชพิธี โดยจะปรับระบบการเปิด-ปิด จุดคัดกรองใหม่ เพื่อความสะดวกของประชาชน

ด้าน รศ.ดร.จิรพัฒน์ ชัยชนะ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะผู้ประสานงานศูนย์อำนวยการอำนวยความสะดวกพระภิกษุสามเณร เข้ากราบถวาย บังคมพระบรมศพ กล่าวว่าในวันมาฆบูชา วันที่ 11 ก.พ. ศูนย์ฯกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมเจริญพุทธมนต์มาฆบูชาตั้งแต่เวลา 17.00-21.00 น. ประชาชนที่มากราบพระบรมศพแล้วออกทางประตูเทวาภิรมย์ สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้

อีกด้าน ที่สำนักช่างสิบหมู่ กรมศิลปากร ถนนพุทธมณฑลสาย 5 นายสมควร อุ่มตระกูล ผอ.สำนักช่างสิบหมู่ และนายประสพสุข รัตน์ใหม่ หัวหน้ากลุ่มงานประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ ร่วมกับเจ้าหน้าที่สำนักช่างสิบหมู่ เร่งงานปั้นแบบประติมากรรมชิ้นใหญ่ ประดับพระเมรุมาศ รวม 19 ชิ้นงาน โดยเฉพาะที่กำลังเร่งดำเนินการปั้นอยู่คือมหาเทพทั้ง 4 ได้แก่พระนารายณ์ พระอินทร์ พระศิวะ และพระพรหมณ์ ที่เกือบสมบูรณ์แล้วในบางองค์ ตลอดจนสัตว์มงคลอย่างเช่น ช้าง ม้า โค สิงห์ ครุฑ รวมทั้งเทวดานั่งถือบังแทรก เทวดายืน ที่ใกล้จะสมบูรณ์แล้วเช่นกัน สำหรับชิ้นงานบางส่วนที่ปั้นเสร็จแล้ว เช่นม้า เริ่มดำเนินการจัดทำแบบพิมพ์แล้ว เพื่อที่จะเตรียมนำมาหล่อด้วยไฟเบอร์กลาส หลังจากนี้จะมีการทยอยขนชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ เพื่อย้ายไปจัดทำแบบและหล่อที่ท้องสนามหลวงต่อไป

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯส่วนพระองค์ไปทอดพระเนตรความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช 7 ก.พ. 2560 07:45 7 ก.พ. 2560 07:45 ไทยรัฐ