วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
นักธุรกิจไทย-เมียนมาลุยไฟ

นักธุรกิจไทย-เมียนมาลุยไฟ

  • Share:
โยนเผือกร้อนให้ผู้นำ 2 ประเทศช่วยผ่าวิกฤติลงทุน

นายปณิธาน ปวโรฬารวิทยา ประธานสภาธุรกิจไทย-เมียนมา เปิดเผยว่า สภาธุรกิจไทย-เมียนมา (TMBC) สมาคมนักธุรกิจไทยในเมียนมา (TBAM) สภาหอการค้าและอุตสาหกรรมแห่งประเทศเมียนมา (UMFCCI) ได้จัดประชุมกลุ่ม โดยแยกออกเป็น 4 ด้าน ที่จะก่อให้เกิดคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน เพื่อรวบรวมปัญหาต่างๆ เสนอภาครัฐทั้งสองประเทศ โดยจะมีการประชุมครั้งต่อไปเดือน มี.ค.นี้ สำหรับเนื้อหาที่หารือสรุปได้ มี 4 ด้านคือ 1.เกษตร ประมง และการแปรรูป ที่เมียนมามีแผนแม่บทสำหรับพื้นที่ทางการเกษตรและอุตสาหกรรม โดยเน้น อ้อย น้ำมันพืช ข้าวโพดหวาน แต่ราคาของสินค้าเกษตรมีความ ผันผวน ขาดองค์กรกลางในการกำหนดราคา คุณภาพของสินค้าเกษตรยังต้องการการพัฒนา 2.การค้าชายแดนที่ได้ผลดี จะต้อง สร้างมาตรฐานของโลจิสติกส์ เพื่อให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อนำไปสู่การให้บริการจุดเดียว และปรับปรุงระบบการเงินให้เข้ามาตรฐาน ฯลฯ 3.พลังงานและอุตสาหกรรม พบว่าพลังงานเมียนมาไม่เพียงพอต่อการเติบโตทางเศรษฐกิจ ที่จะมีผลโดยตรงกับอุตสาหกรรม การค้า การท่องเที่ยว และอุตสาหกรรมแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งไทยควรช่วยทำให้อุตสาหกรรมเมียนมาสามารถผลิต จนได้ตามมาตรฐานไทย 4.การท่องเที่ยว มีข้อเสนอให้ยกเลิกการขอวีซ่าในกรณีเดินทางผ่านชายแดน และให้มีการพัฒนาสนามบิน เพื่อเกิดการเชื่อมต่อระหว่างแหล่งท่องเที่ยวดีขึ้น เป็นต้น

นายเปรมชัย กรรณสูต ประธานกรรมการบริหาร บริษัทอิตาเลียนไทย ดีเวลล๊อปเมนต์ กล่าวว่า ตนได้รับปากต่อนางอองซาน ซูจี ที่ปรึกษาแห่งรัฐเมียนมา ว่าจะเร่งเดินหน้าเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายให้เกิดขึ้นเร็วที่สุด ในฐานะผู้รับเหมาเพื่อพัฒนาโครงการนิคมอุตสาหกรรมทวาย ในระยะเริ่มต้นพื้นที่ 18,000 ไร่ เพราะขณะนี้ยังคงรอการตัดสินใจของรัฐบาลเมียนมาเกี่ยวกับ 3 ประเด็นที่บริษัทเสนอไปให้พิจารณาและอนุมัติตั้งแต่รัฐบาลที่แล้ว แต่ต่อมาได้มีการเลือกตั้งและเปลี่ยนรัฐบาลก่อนคือ สัญญาการเช่าใช้ที่ดิน แบบของนิคมอุตสาหกรรม และผลการศึกษาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งหากได้รับอนุมัติ ก็จะเดินหน้าพัฒนาพื้นที่ภายใน 2-3 เดือน ข้างหน้านี้.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้