วันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

1เม.ย.เลิกรถเมล์บีอาร์ที “นวยนิ่ม”แจงไม่ใช่ภารกิจหลักกทม.

แถมส่อเลิกเลนจักรยาน

ที่ศาลาว่าการ กทม. เมื่อวันที่ 6 ก.พ.2560 พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร มีความเห็นให้ยกเลิกโครงการรถบีอาร์ที หลังสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 1 เม.ย.2560 เนื่องจากวัตถุประสงค์หลักของโครงการคือเชื่อมต่อการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า โดยโครงการบีอาร์ทีใช้ผิวจราจร 1 เลน ทำให้ผู้ใช้ถนนส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ และบางครั้งผู้ใช้รถยนต์ทั่วไปเข้าไปใช้เลนของบีอาร์ทีในการสัญจร ทำให้รถโดยสารด่วนพิเศษใช้เวลาในการดำเนินการไม่ต่างกับรถโดยสารธรรมดา นอกจากนี้ จากการสำรวจจำนวนผู้ใช้บริการพบว่า มีประชาชนใช้บริการเฉลี่ยวันละ 25,000 คน ในส่วนนี้ 20-30% เป็นนักเรียนที่ได้รับสิทธิในการใช้บริการฟรีและผู้สูงอายุที่ได้รับสิทธิในการลดหย่อนค่าโดยสาร ซึ่งไม่ตรงตามกลุ่มเป้าหมายในการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังสถานีรถไฟฟ้า เป็นการให้บริการเฉพาะกลุ่ม ไม่เป็นไปในลักษณะบริการสาธารณะ จนเกิดการขาดทุนสะสมต่อเนื่องปีละประมาณ 200 กว่าล้านบาท โดย กทม.ต้องแบกรับภาระงบประมาณส่วนนี้ซึ่งไม่ใช่ภารกิจหลักของ กทม. อีกทั้งก่อนหน้านี้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ได้ทำหนังสือแจ้งเตือน กทม.ให้ทบทวนโครงการแล้ว 2 ครั้ง ระบุว่า การดำเนินโครงการดังกล่าวทำให้เกิดหนี้สินสะสม

พล.ต.ท.อำนวยกล่าวอีกว่า คณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร ได้เสนอแนวทางการดำเนินการ คือ 1.กทม. ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนผู้ใช้บริการถึงการยกเลิกโครงการ 2.ให้สำนักงานจราจรและขนส่ง (สจส.) ประสานกับ ขสมก. เพื่อนำรถประจำทางมาให้บริการประชาชนแทนรถบีอาร์ที 3.คงสภาพสถานีโดยสารบีอาร์ทีไว้ เป็นป้ายรถประจำทางแทน และ 4.คืนผิวการจราจร โดยการรื้ออุปกรณ์ที่อยู่บนพื้นผิวจราจรออกให้หมด นอกจากนี้ ถนนบางสายไม่เหมาะสมที่จะทำเป็นเลนจักรยาน เนื่องจากขนาดของถนนแคบเกินไป อาจเป็นอันตรายทั้งผู้ปั่นจักรยานและผู้ใช้ถนน โดยตนจะนำเรื่องนี้เข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร เพื่อพิจารณาเป็นการเฉพาะว่าจะยกเลิกในบางเส้นทางหรือไม่.

พล.ต.ท.อำนวย นิ่มมะโน แถลงข่าวภายหลังการประชุมคณะผู้บริหาร กทม.ว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพมหานคร มีความเห็นให้ยกเลิกโครงการรถบีอาร์ที หลังสิ้นสุดสัญญาในวันที่ 1 เม.ย.2560 เนื่องจาก... 6 ก.พ. 2560 23:28 6 ก.พ. 2560 23:28 ไทยรัฐ