วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สงขลา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าว 65 ตัน ช่วยเกษตรกรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในระโนด

สงขลา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวลอตแรก 65 ตัน แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จากเงินผู้บริจาคผ่านโครงการ "ธารน้ำใจซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา ซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย คนไทย...ไม่ทิ้งกัน"

วันที่ 6 ก.พ. ที่โกดังเก็บข้าวเทศบาลตำบลระโนด (ใกล้สำนักงานเกษตรอำเภอระโนด) อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา นายสุพิศ จิตภักดี เกษตรจังหวัดสงขลา พร้อมด้วย นายสุรชัย วงศ์ศุภลักษณ์ นายอำเภอระโนด และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง มอบเมล็ดพันธ์ุข้าวลอตแรก จำนวน 65 ตัน ซึ่งทางจังหวัดสงขลา ได้จัดซื้อด้วยเงินบริจาค 1 ล้านบาทแรก ผ่านโครงการ "ธารน้ำใจซื้อเมล็ดพันธ์ุข้าวให้ชาวนา ซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย คนไทย...ไม่ทิ้งกัน" นำมาแจกจ่ายให้แก่ชาวนาในอำเภอระโนด โดยหลังจากนี้ จะมีเมล็ดพันธุ์ข้าว มาแจกจ่ายให้แก่เกษตรกรอีก 2 รอบ ประมาณ 130 ตัน

นายสุพิศ จิตรภักดี เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า วันนี้จังหวัดสงขลา ได้กำหนดแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวรอบแรก จำนวน 65 ตัน ให้แก่ชาวนาในอำเภอระโนด จำนวน 509 ราย โดยได้มีการมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ตามจำนวนที่นาที่มีจริง ในอัตราไร่ละ 15 กิโลกรัม แต่ไม่เกินรายละ 10 ไร่ เพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ชาวนาที่ไม่ผ่านหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 3,000 บาท ทั้งนี้ จังหวัดสงขลาได้ให้ความช่วยเหลือเกษตรอย่างเร่งด่วน โดยอนุมัติวงเงิน 1,095,940 บาท ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกพืชอายุสั้นช่วยเหลือเกษตรผู้ประสบภัย เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแก่เกษตรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ปี 2559/2560 โดยให้เกษตรกรปลูกข้าวโพดหวาน, แตงโม, ฟักทอง และถั่วเขียว ซึ่งจะดำเนินโครงการ ในพื้นที่อำเภอระโนด กระแสสินธุ์ สทิงพระ และอำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา เพื่อเป็นการให้ความช่วยเหลือแบบเร่งด่วนภายหลังน้ำลด และเพื่อสร้างรายได้ให้เกษตรกร นายสุพิศ จิตภักดี เกษตรจังหวัดสงขลา กล่าวว่า ส่วนที่เหลือ จะเร่งให้เกษตรกรให้เร็วที่สุด

สงขลา มอบเมล็ดพันธุ์ข้าวลอตแรก 65 ตัน แก่เกษตรกรในพื้นที่อำเภอระโนด จากเงินผู้บริจาคผ่านโครงการ "ธารน้ำใจซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวให้ชาวนา ซับน้ำตาผู้ประสบอุทกภัย คนไทย...ไม่ทิ้งกัน" 6 ก.พ. 2560 20:59 6 ก.พ. 2560 23:05 ไทยรัฐ