วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


โรโบเธสเปี้ยนอารมณ์ดี

หน้าตาของหุ่นยนต์โรโบเธสเปี้ยนในงานโกลบอล โรบอท เอ็กซ์โป ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งเป็นงานแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผู้ผลิตหลายรายทั้งแบบรายใหญ่และส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าโรโบเธสเปี้ยน เป็นฮิวแมนนอยด์ (หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์) ที่พัฒนาโดยบริษัทเอนจิเนียร์ อาร์ต ในประเทศอังกฤษ ออกแบบให้มีการปฏิสัมพันธ์กับมนุษย์ในสภาพแวดล้อมสาธารณะ สามารถพูดโต้ตอบได้หลายภาษาและตอบสนองความต้องการของมนุษย์อย่างหลากหลาย.

หน้าตาของหุ่นยนต์โรโบเธสเปี้ยนในงานโกลบอล โรบอท เอ็กซ์โป ที่กรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งเป็นงานแสดงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของผู้ผลิตหลายรายทั้งแบบรายใหญ่และส่วนบุคคล ซึ่งเจ้าโรโบเธสเปี้ยน เป็นฮิวแมนนอยด์ (หุ่นยนต์คล้ายมนุษย์) 6 ก.พ. 2560 16:34 6 ก.พ. 2560 16:36 ไทยรัฐ