วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สธ.ส่งจนท.เยี่ยมผู้ป่วยเอดส์วัดป่าศรีมงคล ดูแลตามสิทธิการรักษา

สธ.ส่งเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ป่วยเอดส์วัดป่าศรีมงคล จ.ร้อยเอ็ด ชี้ทุกคนได้รับการดูแลตามมาตรฐานและสิทธิการรักษา รับยาต้านไวรัสฟรี กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีอาชีพ แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาล ช่วยประสานเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายแพทย์โสภณ เมฆธน ปลัดกระทรวงสาธารณสุข สั่งการให้นายแพทย์ปิติ ทั้งไพศาล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด และผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสมเด็จ ส่งทีมแพทย์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขจากโรงพยาบาลศรีสมเด็จและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยที่วัดป่าศรีมงคล ร่วมกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งผู้ป่วยที่วัดป่าศรีมงคลทุกคนเป็นผู้ป่วยที่ภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดอื่น แต่ได้ดำเนินการขึ้นทะเบียนอยู่ในระบบการดูแลรักษาผู้ป่วยเอดส์ และรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ตามสิทธิการรักษา โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายอยู่แล้ว และไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเข้ารับการรักษา หรือการรับยาต้านไวรัสแต่อย่างใด

นายแพทย์โสภณ กล่าวว่า สำหรับประเด็นที่มีปัญหาคือเรื่องความเป็นอยู่ ซึ่งทางรองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ดได้นำหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการ ทั้งนี้ ในการจัดระบบดูแลรักษาผู้ติดเชื้อเอชไอวี กระทรวงสาธารณสุข ได้รณรงค์ให้ประชาชนที่คิดว่าตนเองมีพฤติกรรมเสี่ยง มารับบริการให้คำปรึกษาและตรวจหาเชื้อเอชไอวี ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อให้รู้สถานะการติดเชื้อของตนเอง

"หากติดเชื้อเอชไอวี จะได้เข้ารับการรักษาและเริ่มให้ยาต้านไวรัส ฟรี ทันที จะช่วยให้ผู้ติดเชื้อสามารถวางแผนในการดูแลสุขภาพตนเอง และป้องกันไม่ส่งต่อเชื้อเอชไอวีไปยังผู้อื่น เป็นการหยุดการแพร่ระบาดเชื้อเอชไอวีได้อีกทางหนึ่ง แต่หากผู้ติดเชื้อเจ็บป่วยติดเชื้อฉวยโอกาส เช่น วัณโรค ก็ได้รับการรักษาฟรีเช่นกัน นอกจากนี้ ในกรณีที่ผู้ป่วยไม่มีอาชีพ สามารถแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาล ที่ทำการรักษา ช่วยประสานเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพช่วยเหลือจาก กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ต่อไป"

ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค คาดประมาณว่าในปี พ.ศ.2559 ประเทศไทยมีผู้ติดเชื้อเอชไอวี จำนวน 426,999 คน ผู้ติดเชื้อเอชไอวีที่เสียชีวิต จำนวน 16,122 คน และเป็นผู้ติดเชื้อรายใหม่ จำนวน 6,304 คน

สธ.ส่งเจ้าหน้าที่ เยี่ยมผู้ป่วยเอดส์วัดป่าศรีมงคล จ.ร้อยเอ็ด ชี้ทุกคนได้รับการดูแลตามมาตรฐานและสิทธิการรักษา รับยาต้านไวรัสฟรี กรณีที่ผู้ป่วยไม่มีอาชีพ แจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือโรงพยาบาล ช่วยประสานเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ 6 ก.พ. 2560 16:30 6 ก.พ. 2560 20:14 ไทยรัฐ