วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธรรมะ…เยียวยาใจ : พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนใต้ "ปฏิวัติการเผยแผ่พุทธศาสนา"

พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

โครงการของ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มุ่งหวังจะให้พระธรรมทูตกลุ่มนี้ ลงไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนด้ามขวานทองคือ สงขลา สตูล ยะลา นราธิวาส และ ปัตตานี

เป้าหมายสำคัญคือ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในดินแดนแห่งนี้

และนับเป็นหนึ่งในหลายโครงการของสำนักงานส่งเสริมคุณธรรมฯ ที่มีการตั้งขึ้นเมื่อปี 2552 จากดำริของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) ขณะดำรงตำแหน่งประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช และเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เพื่อให้เป็นสำนักงานที่รองรับการทำงานด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของคณะสงฆ์ทั่วประเทศ

สำหรับภาพรวมการทำงานของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดภาคใต้ นอกจากจะเน้นไปที่การลงพื้นที่พบปะญาติโยมในชุมชนชาวไทยพุทธในพื้นที่เพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ยังนำสิ่งของอุปโภคบริโภคไปมอบให้ในยามที่ประชาชนต้องประสบความเดือดร้อนจากภัยทางธรรมชาติ รวมทั้งจากเหตุการณ์ไม่ปกติในพื้นที่ด้วย

และเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่หลายจังหวัดภาคใต้ช่วงปลายปี 2559 ต่อเนื่องถึงเดือน ม.ค.2560 นั้น พระสงฆ์กลุ่มพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ นับเป็นกลุ่มแรกๆที่นำสิ่งของไปช่วยเหลือประชาชน

ซึ่งถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่ทำให้ประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ รู้จักบทบาทของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดภาคใต้มากขึ้น

พระราชกิจจาภรณ์ (เทอด ญาณวชิโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศ ในฐานะเลขานุการคณะทำงานก่อตั้งพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ บอกว่า พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เกิดขึ้นตามดำริของ สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ) เพื่อส่งเสริมความมั่นคงของสถาบันพระพุทธศาสนาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยขณะนี้ได้มีการจัดทำแผนพัฒนาพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะ 5 ปี 2560-2564 และแผนปฏิบัติการประจำปี 2560 แล้ว ซึ่ง ปัจจุบันมีพระธรรมทูตอาสามากกว่า 200 รูป มีส่วนช่วยสร้างขวัญกำลังใจแก่พระสงฆ์ และชาวพุทธในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นอย่างมาก ที่สำคัญการลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนของพระธรรมทูตอาสากลุ่มนี้ นับเป็นปรากฏการณ์ที่ทำให้คนมองภาพ พระสงฆ์ในมุมที่ดีมากขึ้น และเข้าใจบทบาทของพระสงฆ์

“การทำงานของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ต้องปฏิวัติความคิดในเรื่องการเผยแผ่พระพุทธศาสนา จากเดิมที่เผยแผ่เชิงรับคือ ให้คนเข้ามาหา ต้องเปลี่ยนเป็นเผยแผ่เชิงรุกคือ เดินเข้าหาญาตโยม พูดคุยกับญาติโยมในลักษณะจับเข่าคุยกัน เพื่อทำความเข้าใจขจัดข้อขัดเคืองทั้งหลาย อย่าให้คนจินตนาการภาพพระสงฆ์ไปเอง เพราะไม่เช่นนั้นอาจะสร้างความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนไปได้” พระราชกิจจาภรณ์ กล่าวย้ำถึงบทบาทหน้าที่ของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ในส่วนของการทำงานของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้น พระอรรถพล ธีรปญฺโญ วัดภูเขาหลวง จ.สงขลา ในฐานะเลขานุการประธานพระธรรมทูตอาสา จ.ปัตตานี เล่าว่า พื้นที่ชายแดนภาคใต้ เป็นที่ทราบกันดีว่ามีชาวไทยพุทธน้อย พระสงฆ์น้อย ดังนั้น ทั้งพระและฆราวาส จึงต้องการกำลังใจ ซึ่งในการลงพื้นที่บางครั้ง ต้องพบเหตุการณ์ที่ทำให้รู้ว่าชาวบ้านในพื้นที่ต้องการกำลังใจแค่ไหน ทางกลุ่มพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัด ชายแดนภาคใต้ จึงเริ่มโครงการ เยี่ยมพระพบปะโยม มาตั้งแต่ปี 2555 และเริ่มเป็นรูปธรรมเมื่อปี 2558 ซึ่งเป็นโครงการที่จะ เข้าไปเยี่ยมให้กำลังใจพระ- สงฆ์และฆรา- วาส สอบถามความเป็นอยู่ ให้กำลังใจ นำสิ่งของ ยา อา-หารแห้งไปมอบให้ แม้การลง พื้นที่แต่ละครั้งจะเน้นไปที่ชุมชนชาวไทย-พุทธ แต่หากมีโอกาสก็จะเข้าไปให้กำลังใจ และนำสิ่งของไปมอบให้ผู้ที่อยู่ศาสนาอื่นๆด้วย

“แม้บางคนที่พระธรรมทูตอาสาเดินทางเข้าไปหา ไม่ได้เจ็บป่วย แต่การที่มีคนเข้าไปเยี่ยม ไปให้กำลังใจ ก็เปรียบได้กับเป็นยารักษาใจให้กับผู้ที่อยู่ในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ครั้งหนึ่งได้ไปเยี่ยมชุมชนชาวไทยพุทธที่ อ.เมือง จ.ปัตตานี มีโยมผู้หญิงเข้ามาหาและพูดทั้งน้ำตาว่า ไม่คิดว่าจะมีพระจากนอกพื้นที่เข้ามาหา และเมื่อครั้งลงพื้นที่ อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี มีหญิงชราหูไม่ได้ยิน แต่เมื่อเห็นพระสงฆ์ หญิงชราคนนั้นก็สวดมนต์ขึ้นมาเองทันที บ่งบอกได้ว่าหญิงชราคนนี้ยังมีพระพุทธศาสนาอยู่ในใจ แต่ไม่สามารถไป ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนาได้” พระอรรถพล ฉายภาพการลงพื้นที่ และเหตุการณ์ความประทับใจ ที่เปรียบเหมือนเป็นแรงผลักดันให้พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ มุ่งมั่นทำงานในพื้นที่ต่อไปอย่างไม่ย่อท้อ

“ทีมข่าวศาสนา” ขอเป็นกำลังใจให้กับพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และพระสงฆ์ทุกรูปที่ปฏิบัติศาสนกิจในพื้นที่เพราะการลงพื้นที่เพื่อสร้างขวัญ กำลังใจของพระสงฆ์ คือส่วนสำคัญในการเป็นแรงผลักดัน เพื่อสร้างพลังให้พระสงฆ์และประชาชนสามารถใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ต่อไป

และสำคัญที่สุดคือ เป้าหมายของพระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

เพื่อธำรงไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาในพื้นที่ตอนใต้ของแผ่นดินสยามให้คงอยู่สืบไป...

ทีมข่าวศาสนา

พระธรรมทูตอาสา 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการของ สำนักงานส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และความมั่นคงแห่งสถาบันชาติ พระศาสนา พระมหากษัตริย์ ที่มุ่งหวังจะให้พระธรรมทูตกลุ่มนี้ ลงไปเผยแผ่พระพุทธศาสนายังดินแดนด้ามขวานทองคือ สงขลา สตูล 6 ก.พ. 2560 16:06 6 ก.พ. 2560 16:08 ไทยรัฐ