วันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562
บริการข่าวไทยรัฐLogin
วิป สปท.ติง ปรับ ก.ม.สื่อลดหวาดระเเวง ไม่เป็นสากล

วิป สปท.ติง ปรับ ก.ม.สื่อลดหวาดระเเวง ไม่เป็นสากล

  • Share:

วิป สปท.เตือนร่าง พ.ร.บ.คุมสื่อฯ อาจขัดเจตนารมณ์ รธน. ชี้เนื้อหาส่วนใหญ่เน้นกำกับมากกว่าคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ระบุควรลดจำนวนตัวแทนภาครัฐนั่ง กก.สภาวิชาชีพฯ แนะทบทวนปมใบอนุญาตฯ เหตุไม่ใช่แนวสากล

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 6 ก.พ.60 ที่รัฐสภา ภายหลังที่คณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (วิป สปท.) มีความเห็นร่วมกันให้ กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน สปท. กลับไปปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรมและมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 2 ก.พ.ที่ผ่านมานั้น ขณะนี้วิปสปท.ได้ทำข้อสังเกตเพื่อแก้ไขร่างพ.ร.บ.ดังกล่าว โดยมีรายละเอียดว่า ชื่อร่างกฎหมายแม้จะระบุเป็นการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ แต่เนื้อหาส่วนมากเน้นไปที่มาตรการกำกับดูแลสื่อมวลชน และควรจะเพิ่มบทบัญญัติการคุ้มครองประชาชน ผู้บริโภคสื่อที่ได้รับผลกระทบ

สำหรับคณะกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาตินั้น วิปสปท.เห็นว่า ควรลดจำนวนกรรมการที่เป็นตัวแทนภาครัฐให้น้อยลง โดยเน้นให้มาจากภาคสื่อมวลชน หรือภาคประชาชนให้มากขึ้น และควรปรับปรุงจากปลัดกระทรวงทั้ง 4 กระทรวง เป็นกรรมการอื่นที่สรรหามาจากภาครัฐ หรือผู้แทนจากระทรวงนั้นๆ โดยไม่จำเป็นต้องระบุให้เป็นปลัดกระทรวง เพื่อลดความหวาดระแวงจากสื่อในกรณีเกรงการเข้ามาครอบงำหรือแทรกแซง ส่วนกรณีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนั้น ให้กมธ.ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการสื่อสารมวลชน พิจารณาใหม่ว่าจะนำมาใช้หรือไม่ หรือควรจะพิจารณาเป็นรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่ใช่ในลักษณะใบอนุญาต เพราะสื่อมีลักษณะเฉพาะไม่เหมือนองค์กรวิชาชีพอื่นๆ ไม่ใช่แนวทางตามสากลวิธี อาจถูกนานาชาติมองว่าประเทศไทยจำกัดสิทธิเสรีภาพสื่อเสียเอง อย่างไรก็ตาม ข้อสังเกตหนึ่งที่น่าสนใจของวิปสปท.คือ บทบัญญัติต่างๆ ในร่างพ.ร.บ.นี้ ควรระมัดระวังกรณีที่อาจขัดต่อเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้