วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ธอส.จัดวงเงิน 4 หมื่นล้าน เอาใจคนอยากมีบ้าน ออกแพ็กเกจเด็ด ดอกเบี้ยถูก

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกรอบวงเงิน 41,200 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อในไตรมาส 1-2 เอาใจคนอยากมีบ้านทุกสาขาอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60 นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) กล่าวว่า ในปี 2560 ธนาคารยังคงมุ่งเน้นขับเคลื่อนองค์กรตามพันธกิจ ทำให้คนไทยมีบ้าน ล่าสุด ได้เตรียมกรอบวงเงิน 41,200 ล้านบาท จัดทำสินเชื่อทำให้คนไทยมีบ้านในไตรมาส 1 และไตรมาส 2 เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าทุกสาขาอาชีพ ดังนี้

สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการหน่วยงานของรัฐ กรอบวงเงิน 6,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี 

สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าสวัสดิการธุรกิจเอกชน กรอบวงเงิน 8,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3.25% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.50% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี

สินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้ากลุ่มลูกค้ารายย่อยทั่วไป กรอบวงเงิน 5,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 3.50% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 4.75% ต่อปี และปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50% ต่อปี

กลุ่มลูกค้าโครงการจัดสรรที่เข้าร่วมโครงการ ประเภท Fast Track / Smart Fast Track / Regional Fast Track และ LTF กับธนาคาร กรอบวงเงิน 20,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1 เท่ากับ 2.75% ต่อปี ปีที่ 2 อัตราดอกเบี้ย 3.75% ต่อปี ปีที่ 3 จนถึงตลอดอายุสัญญากู้ กรณีลูกค้าสวัสดิการ อัตราดอกเบี้ย MRR-1.00% ต่อปี กรณีลูกค้ารายย่อย อัตราดอกเบี้ย MRR-0.50%

ส่วนโครงการสินเชื่อบ้าน ธอส.เพิ่มสุข ปี 2560 กรอบวงเงิน 2,000 ล้านบาท สำหรับลูกค้าธนาคารที่มีประวัติการผ่อนชำระดีสม่ำเสมอไม่น้อยกว่า 36 เดือน ให้กู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกฯ อัตราดอกเบี้ยปีที่ 1-3 เท่ากับ MRR –2.76 ปัจจุบันเท่ากับ 3.99% ต่อปี  

นอกจากนี้ ยังมีสินเชื่อสำหรับกลุ่มลูกค้าโครงการ ธอส. โรงเรียนการเงิน โดยมีกรอบวงเงิน 200 ล้านบาท สำหรับผู้ที่สมัครเข้าร่วมโครงการ ธอส.โรงเรียนการเงิน และปฏิบัติได้ตามเงื่อนไขที่โครงการกำหนด อาทิ ผู้ที่ประกอบอาชีพประจำหรืออาชีพอิสระ ซึ่งก่อนเข้าร่วมโครงการไม่สามารถแสดงหลักฐานแหล่งที่มาของรายได้ แต่หากจัดทำสมุดบัญชีรับ–จ่ายรายวัน ตามแบบฟอร์มที่ธนาคารกำหนดไม่น้อยกว่า 9 เดือน พร้อมกับเปิดบัญชีเงินฝาก และฝากเงินอย่างสม่ำเสมอ เพื่อนำมาแสดงเป็นหลักฐานแสดงการมีอยู่ของรายได้ เป็นต้น.

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ จัดกรอบวงเงิน 41,200 ล้านบาท ปล่อยสินเชื่อในไตรมาส 1-2 เอาใจคนอยากมีบ้านทุกสาขาอาชีพ ในอัตราดอกเบี้ยพิเศษ 6 ก.พ. 2560 15:18 6 ก.พ. 2560 16:55 ไทยรัฐ