วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'พรเพชร' เผยแก้ไขร่าง รธน.เสร็จแล้ว โยน 'วิษณุ' แจงรายละเอียด

"พรเพชร" เผยปรับแก้ไขร่าง รธน.ฉบับประชามติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดปรับแก้ รอให้ "วิษณุ" แจง

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. 60 ที่รัฐสภา นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) กล่าวถึงความคืบหน้าในการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับประชามติ ว่า ขณะนี้คณะกรรมการกฤษฎีกาชุดพิเศษ ได้พิจารณาฉบับแก้ไขเสร็จเรียบร้อยแล้วตามข้อสังเกต ซึ่งความคืบหน้าและรายละเอียดการปรับแก้ไข นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี จะเป็นผู้ชี้แจงเอง โดยจะนัดประชุมคณะกรรมการฯ อีกครั้งในสัปดาห์นี้ ส่วนจะมีการเปิดเผยรายละเอียดเนื้อหาของร่างรัฐธรรมนูญที่ได้แก้ไขแล้ว และกำหนดวันนำร่างฯ ขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย เพื่อทรงมีพระราชวินิจฉัย ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์นี้ ได้หรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับทางสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเป็นฝ่ายดำเนินการ

นายพรเพชร ยังกล่าวถึงการพิจารณาร่าง พ.ร.บ.อำนวยความยุติธรรมทางอาญา ที่เกี่ยวเนื่องกับมูลเหตุจูงใจทางการเมือง พ.ศ. … ว่า ขณะนี้ยังเป็นเพียงหลักการเบื้องต้น ยังไม่มีการเสนอตัวร่างกฎหมายจาก คณะกรรมาธิการการเมืองของ สนช.จึงยังไม่นำหลักการไปปรับใช้กับกระบวนการสร้างความปรองดองของ คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติและการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.).

"พรเพชร" เผยปรับแก้ไขร่าง รธน.ฉบับประชามติ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ส่วนรายละเอียดปรับแก้ รอให้ "วิษณุ" แจง 6 ก.พ. 2560 14:51 6 ก.พ. 2560 15:38 ไทยรัฐ