Thairath Logo
กีฬา

คณิต ให้การบ้านกมธ. ไปทบทวน ร่างก.ม.ปฏิรูปสื่อฯ นัดอีก 14 ก.พ.นี้

Share :

พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการสื่อ ให้การบ้านกมธ.ไปทบทวน ร่าง ก.ม.สื่อฯ พิจารณาหารูปแบบที่เหมาะสม ยัน รับฟังทุกความเห็น นัด 14 ก.พ.ประชุมครั้งต่อไป 

เมื่อวันที่ 6 ก.พ. เวลา 12.30 น. ที่รัฐสภา พล.อ.อ.คณิต สุวรรณเนตร ประธานคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) แถลงผลการประชุมของกมธ.ฯ ว่า ได้พิจารณาตามข้อเสนอและความเห็นของ กมธ.วิสามัญกิจการสปท. (วิป สปท.) ที่ขอให้ทบทวนร่างพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ ส่งเสริมจริยธรรม และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน จากประเด็นที่ วิปสปท. ให้ความเห็นต่อ กมธ.สื่อฯ ทั้ง 6 ประเด็น นั้น มีบทสรุป คือ 1. กรณีชื่อร่าง พ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพฯ มีความสอดคล้องกับเนื้อหาหรือไม่ โดยกมธ. ยืนยันว่า จะคงชื่อร่างกฎหมายไว้เหมือนเดิม

พล.อ.อ.คณิต กล่าวต่อว่า ขณะที่ประเด็นการปรับปรุงกรรมการสภาวิชาชีพสื่อมวลชนแห่งชาติ ส่วนของที่มาจากปลัดกระทรวง 4 กระทรวง การลดจำนวนกรรมการสภาวิชาชีพฯ ที่มาจากตัวแทนภาครัฐ การปรับปรุงเนื้อหาการให้สิทธิผู้เสียหายต่อการนำเสนอข่าวของสื่อมวลชนฟ้องร้องต่อศาล หรือกรรมการสภาวิชาชีพ การพิจารณาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสื่อมวลชนนั้น เป็นประเด็นที่ กมธ. ได้ให้การบ้านกับ กมธ. ไปพิจารณาหารูปแบบที่เหมาะสม รวมถึงให้ฝ่ายกฎหมายพิจารณาเนื้อหาที่เหมาะสม และให้นำกลับมาเสนอต่อที่ประชุม กมธ.การประชุมครั้งต่อไป วันที่ 14 ก.พ. โดยยืนยันว่า จะมีการรับฟังข้อเสนอของภาคสื่อมวลชนด้วย แม้ตัวแทนของสื่อมวลชนที่ร่วมเป็นอนุกรรมการด้านสื่อสิ่งพิมพ์จะลาออก

อ่านเพิ่มเติม...
คณิต สุวรรณเนตรปฏิรูปด้านการสื่อสารมวลชนพ.ร.บ.การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพสภาวิชาชีพสื่อมวลชน14ก.พ.