วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สืบสานประเพณีศักดิ์สิทธิ์! 10 เรื่องต้องรู้ก่อนเที่ยว 'งานบูชาดาว'

เป็นอีกหนึ่งงานที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดกับการเสริมกิจกรรมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม โครงการ "งานบูชาดาว ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง" ณ จันทบุรี เมืองต้องห้าม...พลาด ไทยรัฐออนไลน์ขอพาไปทำความรู้จักกับงานนี้ก่อนไปเยือน...


1. พิธีบูชาดาวนพเคราะห์ ของวัดเขตร์นาบุญญาราม งานนี้เป็นงานที่เกี่ยวเนื่องจากความศรัทธา และเชื่อมโยงกับประเทศเวียดนามและสาธารณรัฐประชาชนจีน การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงหยิบยกเรื่องความเชื่อและความศรัทธามานำเสนอในรูปแบบ “ขบวนบูชาดาว” และ “โคมไฟประติมากรรม” เพิ่มเติมจากพิธีบูชาดาวนพเคราะห์อันศักดิ์สิทธิ์ ที่ยังคงรูปแบบพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ในรูปแบบพิธีกรรมดั้งเดิมไว้ เพียงแห่งเดียวในประเทศไทย

2. งานนี้สามารถสร้างความน่าสนใจในเชิงกิจกรรมทางการตลาดท่องเที่ยวที่เก๋ไก๋ ไม่เหมือนใคร และอยู่ในจังหวัดจันทบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดหนึ่งที่อยู่ในโครงการ 12 เมืองต้องห้าม...พลาด แล้ว ยังเป็นส่วนหนึ่งในการให้ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อและประเพณีในแบบวิถีไทย ซึ่งจะช่วยให้การเดินทางท่องเที่ยวมีความหมายมากขึ้นอีกด้วย3. นอกจากนั้น องพจนกร โกศล เจ้าอาวาสวัดเขตร์นาบุญญาราม จังหวัดจันทบุรี ยังกล่าวถึงพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ว่า "ตามความเชื่อของอนัมนิกายพระพุทธเจ้าได้จุติเป็นเทพยดาประจำดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์ ได้แก่ พระอาทิตย์ พระจันทร์ พระอังคาร พระพุธ พระพฤหัสบดี พระศุกร์ พระเสาร์ พระราหู และพระเกตุ จึงเป็นที่มาของพิธีบูชาดาวนพเคราะห์ของวัดเขตร์นาบุญญาราม อนัมนิกาย ที่ถือปฏิบัติกันมากว่า 181 ปี และอัญเชิญองค์ดาวนพเคราะห์ประทับเหนือเกี้ยวเสด็จออกประทานพรเป็นปฐมฤกษ์ในขบวนบูชาดาวรอบเมืองจันทบุรี ทำให้ทุกท่านจะได้กราบไหว้สักการบูชา เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ทุกท่านที่มาร่วมงาน

อีกทั้งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จทรงเป็นประธานในพิธี “จุดเทียนบูชาดาว ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม จ.จันทบุรี” ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 อีกด้วย"

4. อาจารย์คฑา ชินบัญชร ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการท่องเที่ยวทางศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ยังบอกถึงอานิสงส์ของการเข้าร่วมพิธีบูชาดาวว่า การที่ทุกท่านได้เดินทางไปร่วมงานบูชาดาว ถือเป็นการไปสัมผัสพลังแห่งธรรมะและดวงดาว เป็นการอธิษฐานจิตสั่งสมบารมีจากการขอพรจากดาวนพเคราะห์ทั้ง 9 พระองค์

5. การบูชาดาวมีความเชื่อกันว่าจะก่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง นำมาซึ่งยศถาบรรดาศักดิ์ อายุยืนนาน สุขภาพแข็งแรง ได้ผลานิสงส์มากประมาณมิได้ และส่งต่อให้บิดามารดา ญาติมิตรทั้งหลายที่ยังมีชีวิตอยู่ และที่ได้ล่วงลับไปแล้วได้รับผลบุญกุศลโดยทั่วกัน

6. นอกจากนี้ งานบูชาดาว ยังถือเป็นการร่วมกันสืบสานประเพณีอันศักดิ์สิทธิ์ 2 แผ่นดิน ได้แก่ ไทย - เวียดนาม เพราะวัดเขตร์นาบุญญาราม เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัดจันทบุรี มาตั้งแต่สมัยก่อนกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวพุทธฝ่ายมหายาน เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ในการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาโดยตลอดชั่วอายุ

7. งานบูชาดาว ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง จะจัดขึ้นในวันที่ 10-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี

8. โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ทุกท่านสามารถร่วมชมขบวนบูชาดาว จำนวน 19 ขบวน มีผู้เข้าร่วมขบวนกว่า 2,000 คน เรียงลำดับขบวนดังนี้ 1. ขบวนพระสวดมนต์ให้พร 2. ขบวนมังกรและสิงโต 3. ขบวนโคมจีน (เต้งลั้ง) และป้ายเจ้า 4. ขบวนธงคำอวยพร 5. ขบวนล่อโก๊ว (เครื่องดนตรีจีน) 6. ขบวนธงญวนโบราณ 7. ขบวนพระมารดาแห่งดวงดาว 8. ขบวนพระอาทิตย์ 9. ขบวนพระจันทร์ 10. ขบวนพระอังคาร 11. ขบวนพระพุธ 12. ขบวนพระพฤหัสบดี 13. ขบวนพระศุกร์ 14. ขบวนพระเสาร์ 15. ขบวนพระราหู 16. ขบวนพระเกตุ 17. ขบวนผู้คุมบัญชีเกิด 18. ขบวนผู้คุมบัญชีตาย และ 19. ขบวนผู้ศรัทธา ที่สะท้อนความเชื่ออันศักดิ์สิทธิ์ของเทพเจ้าแต่ละองค์

9. โดยขบวนบูชาดาวจะเริ่มในเวลา 17.09 น. (วันที่ 10 ก.พ. 60) เคลื่อนจากวัดเขตร์นาบุญญาราม ฝั่งประตูโบสถ์ ไปถนนตรีรัตน์ เลี้ยวเข้าถนนอัญมณี มุ่งสู่สี่แยกตังเอ็งเลี้ยวขวาไปพลาซ่า มุ่งสู่ตลาดโต้รุ่ง เลี้ยวขวาไปวงเวียนน้ำพุ จากนั้นเคลื่อนขบวนต่อไปที่วัดเขตร์นาบุญญาราม เพื่อทำพิธีเปิดงาน “บูชาดาว ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง และร่วม "พิธีจุดเทียนบูชาดาวนพเคราะห์ เสริมบารมีแห่งแผ่นดิน" เพื่อเสริมดวงเมืองให้เข้มแข็งและเปี่ยมบารมี อันจะส่งผลให้ทุกชนทุกเหล่าในประเทศมีชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นสิริมงคล ผู้ร่วมตั้งโต๊ะบูชาองค์ดาวฯ

10. ใครไปร่วมชมขบวนบูชาดาวก็ห้ามพลาด เพราะงานนี้ระหว่างเคลื่อนขบวนจะได้รับเหรียญมงคลและข้าวมงคล (ข้าวเปรียบเหมือนตัวแทนแห่งความเจริญรุ่งเรือง) พร้อมชมความงดงามของประติมากรรมโคมไฟ ณ วัดเขตร์นาบุญญาราม ได้แก่ โคมชุดเทพเจ้าไฉ่ซิงเอี้ย หรือเทพเจ้าแห่งโชคลาภ เทพเจ้าแห่งความมั่งคั่งทำมาค้าขึ้น มีไก่คู่ที่เป็นสัญลักษณ์ประจำปีระกา และชุดก้อนทอง สื่อความหมายถึงความมั่งมี กองเงินกองทอง ทำให้ครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุข มีความสามัคคีปรองดองเกิดขึ้นในครอบครัวและทำให้สุขภาพแข็งแรง นอกจากนี้ ทุกท่านจะได้ร่วมบูชาดาวประจำวันเกิด ทำพิธีแก้ชง สะเดาะเคราะห์เพื่อเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต ให้ชีวิตราบรื่นตลอดปี 2560

สุดท้ายย้ำอีกครั้งว่า สำหรับประชาชนที่สนใจเข้าร่วม "งานบูชาดาว ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง" ได้ฟรี!!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย โทร. 1672

เป็นอีกหนึ่งงานที่นักท่องเที่ยวห้ามพลาดกับการเสริมกิจกรรมงานบูชาดาวนพเคราะห์ วัดเขตร์นาบุญญาราม โครงการ "งานบูชาดาว ปีระกาเรืองรอง เงินทองมากมี บารมีพร้อมพรั่ง" ณ จันทบุรี เมืองต้องห้าม...พลาด ไทยรัฐออนไลน์ขอพาไปทำความรู้จัก 6 ก.พ. 2560 13:33 7 ก.พ. 2560 02:00 ไทยรัฐ