วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

'ภูมิธรรม' ชี้ก่อนจะปรองดองต้องทำให้สังคมเป็นประชาธิปไตยก่อน

'ภูมิธรรม' ย้ำก่อนปรองดองสังคมต้องเป็นประชาธิปไตย ชี้ยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิด ซัดปัญหาอยู่ที่ผู้ถืออำนาจ

เมื่อวันที่ 6 ก.พ.นายภูมิธรรม เวชยชัย รักษาการ เลขาธิการพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ถ้าอยากให้ความปรองดองเกิดขึ้น สังคมไทยต้องช่วยกันผลักดันและทำ 2 สิ่งต่อไปนี้ให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง คือ 1.ต้องพร้อมกลับคืนสู่ความเป็นประชาธิปไตย อย่างแท้จริงเพราะเป็นหลักประกันสำคัญที่จะสร้างการยอมรับให้สังคมที่มีความแตกต่างกัน สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุขและสันติทำให้เกิดความเคารพและยอมรับ ในสิทธิ เสรีภาพของปัจเจกชนและกลุ่มชน และเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นและเป็นวิถีทางสำคัญที่จะอำนวยให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ให้ดีขึ้น

นายภูมิธรรม กล่าวอีกว่า 2.ต้องยึดหลักนิติธรรม เป็นเสาค้ำการอยู่ร่วมกัน ภายในสังคม และที่สำคัญต้องให้หลักประกันที่จะอำนวยความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับทุกฝ่าย ไม่มีอภิสิทธิ์ชน ไม่มีสองมาตรฐาน ทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันที่ยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน ตราบใดที่ทำให้คนในสังคมไม่รู้สึกหรือไม่มั่นใจว่ากระบวนการยุติธรรมมีหลักประกัน ยากที่จะทำให้ความสามัคคี ปรองดองบังเกิดขึ้นในสังคม

ทั้งนี้ ดังคำกล่าวที่ว่า หากความยุติธรรมไม่มี ความสามัคคีย่อมไม่เกิดขึ้น ที่ผ่านมา สาระสำคัญที่จะสร้างความปรองดองให้เกิดขึ้นคือ หัวใจสำคัญของสองสิ่งนี้ ซึ่งไม่เคยเป็นปัญหาของประชาชน และฝ่ายนิยมประชาธิปไตย แต่เป็นปัญหาสำคัญของฝ่ายผู้มีอำนาจและ ฝ่ายอนุรักษ์ ที่ไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ของโลกไม่เคยเชื่อในอำนาจประชาชนและไม่เคยยอมรับระบอบประชาธิปไตย

'ภูมิธรรม' ย้ำก่อนปรองดอง สังคมต้องเป็นประชาธิปไตย ชี้ยุติธรรมไม่มีสามัคคีไม่เกิด ซัดปัญหาอยู่ที่ผู้ถืออำนาจ 6 ก.พ. 2560 09:09 6 ก.พ. 2560 10:14 ไทยรัฐ