วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

เมืองคอนจัดเต็มมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ

นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช

เมื่อวันที่ 5 ก.พ. ที่สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช อ.เมืองนครศรีธรรมราช นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผวจ.นครศรีธรรมราช กล่าวระหว่างเป็นประธานแถลงข่าวการจัดแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย และการประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ณ แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัด ภายใต้โครงการย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน โดยนายจำเริญกล่าวว่า ได้กำหนดจัดงานมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ.นี้ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วัดบุญนารอบ วัดศาลามีชัย อ.ปากพนัง สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราชและตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของวันมาฆบูชา ตลอดจนส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบทอดต่อเนื่องกันมายาวนาน ประกอบกับ จ.นครศรีธรรมราชเป็นจังหวัดที่มีประชากรมากที่สุดในภาคใต้ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์และอารยธรรมอันทรงคุณค่ามายาวนาน นับตั้งแต่สมัยอาณาจักรศรีวิชัย

นายจำเริญกล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ยังได้จัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ ระหว่างวันที่ 7-11 ก.พ.การรณรงค์แต่งกายด้วยเสื้อผ้าสีขาวในสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลมาฆบูชา การสาธิตการผลิตการทอผ้า การจัดแสดงผ้าพระบฏ 4 ภาค และนิทรรศการ “ความคืบหน้า พระบรมธาตุเจดีย์สู่มรดกโลก” มีการจัดตลาดนัดโบราณ ขนมพื้นบ้าน อาหารพื้นเมือง วันที่ 7-11 ก.พ. การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นภาคใต้ การแสดงหนังตะลุง มโนราห์ เพลงบอก ณ ตลาดริมน้ำเมืองลิกอร์ วันที่ 8 ก.พ.กิจกรรมสวดมนต์ ฟังธรรม เจริญจิตภาวนาถวายเป็นพุทธบูชา ณ พระวิหารหลวง วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร วันที่ 8-11 ก.พ. การแสดงแสง สี เสียง ศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช ส่วนพิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) กำหนดจัดขึ้นในหลายพื้นที่ระหว่างวันที่ 7-8 ก.พ.

พิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) ณ วัดบุญนารอบ วันที่ 9 ก.พ. ที่วัดศาลามีชัย บริเวณลานหน้าพิพิธภัณฑ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร พิธีกวนข้าวมธุปายาส (ยาคู) 12 กระทะ 12 นักษัตร ที่สนามหน้าเมืองและวันที่ 9 ก.พ. พิธีสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน ที่ศาลาประชาสันต์ อำเภอปากพนัง วันที่ 10 ก.พ. พิธีรับมอบและสมโภชผ้าพระบฏพระราชทาน และผ้าพระบฏของหน่วยงานต่างๆ ณ สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช วันที่ 11 ก.พ. พิธีทำบุญตักบาตร ณ บริเวณถนนราชดำเนิน ด้านหน้าวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารพิธีอันเชิญผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฏจากหน่วยงานต่างๆจากศาลาประดู่หก ถึงบริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรมถวายเป็นพุทธบูชา ถวายผ้าพระบฏพระราชทานและพิธีเวียนเทียนวันมาฆบูชา ณ บริเวณลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร.

6 ก.พ. 2560 08:47 6 ก.พ. 2560 08:47 ไทยรัฐ