วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ถาวรวัตถุสืบพระศาสนา

พ่อ พี่ชาย และผม ไปชายแดนปากีสถาน-อัฟกานิสถานบ่อยครั้ง ได้พบพระพุทธรูปโบราณมีพระพักตร์คล้ายเทพเจ้ากรีก ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ ศิลปะพระพุทธรูปยุคแรกเป็นแบบศิลปะเกรโก อย่างกลุ่มพระพุทธรูปหลายองค์ที่ตั้งอยู่บนหน้าผาและถ้ำของหุบเขาบามิยัน ซึ่งอยู่ตอนกลางอัฟกานิสถาน เดินทางออกจากกรุงคาบูลไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 230 กิโลเมตร ก็จะพบพระพุทธรูปแกะสลักขนาดใหญ่ในอัฟกานิสถานเหล่านี้ สร้างในพุทธศตวรรษที่ 10 น่าเสียดายที่ถูกฏอลีบานทำลายเมื่อ พ.ศ.2544

พ.ศ.1256 ในสมัยจักรพรรดิถังเสวียนจงแห่งราชวงศ์ถัง มีการสกัดหินสร้างพระพุทธรูปแกะสลักประทับนั่งห้อยพระบาทหันพระพักตร์สู่แม่น้ำหมินเจียง ความสูงของพระพุทธรูป 28 เมตร ฐานล่างกว้าง 10 เมตร ประดิษฐานที่ภูเขาเล่อ เมืองเฉิงตู มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน ทุกวันนี้มีพุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวไปกราบนมัสการพระพุทธรูปแกะสลักเล่อซานวันละหลายหมื่น นำเงินเข้าชุมชนจำนวนมากติดต่อกันยาวนาน

การสร้างหรือการแกะสลักพระพุทธรูปขนาดใหญ่บนหน้าผาเป็นการสร้างทรัพยากรทางศาสนา เป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวทางศาสนาที่บรรพบุรุษสร้างไว้ตั้งแต่อดีตให้คนรุ่นหลังได้เป็นที่พึ่งทางใจและได้รับผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ

ผมนำเรื่องนี้มาเขียนเพราะทราบว่า ขณะนี้กำลังมีการแกะสลักพระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ “หลวงพ่ออู่ทอง” บนหน้าผามังกรบิน อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี แกะเป็นพระพุทธรูปปางโปรดพุทธมารดา (กตัญญูกตเวที) ขนาด 35×25 เมตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระเจ้าอโศกมหาราชและบูรพมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์

เดี๋ยวนี้มีกลุ่มที่ต่อต้านการสร้างศาสนสถานและศาสนวัตถุ โดยเฉพาะการสร้างขนาดใหญ่ ขอเรียนว่ามี 2 แนวคิดครับ แนวคิดแรกไม่ยึดติด ไม่ต้องสร้างอะไร แนวคิดที่สอง สร้างศาสนสถานและวัตถุเพื่อเป็นประจักษ์วัตถุ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของศาสนิกชน

หลายศาสนาเมื่ออุบัติขึ้นมาบนโลกแล้วไม่ได้สร้างศาสนสถาน หรือบางศาสนาสร้างจากวัสดุแบบง่ายๆ วันเวลาหมุนเวียนเปลี่ยนไป เมื่อไม่ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์ ศาสนสถานเหล่านั้นก็เสื่อมสภาพไปตามกาลเวลา บั้นปลายท้ายที่สุด ก็กลายเป็นศาสนาที่หายไป ไม่มีศาสนิกชนของศาสนานั้นสืบทอด มีหลายศาสนาครับ ที่อยู่ในสภาพแบบนี้ เช่น ศาสนาที่นับถือพระอาทิตย์ของคนเปอร์เซีย ศาสนาของชนเผ่าบาบิโลเนีย ศาสนาของชนเผ่าฟินีเชีย ศาสนาของพวกชนเผ่าฮิทไท ศาสนาของพวกติวตันยุคแรก ฯลฯ

ผมเคยตระเวนไปในป่าเขาของราชอาณาจักรนอร์เวย์ พบสัญลักษณ์ของศาสนาของคนสแกนดิเนเวียสมัยโบราณซึ่งไม่มีศาสนสถานที่จะสืบทอด ดังนั้น การสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ มั่นคง ที่จะอยู่ได้ยาวนานก็เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งแสดงอัตลักษณ์ และการมีอยู่ของศาสนานั้นๆ ในสังคม

เคยมีคนส่งอีเมลถามว่า ทำไมผู้เขียนเปิดฟ้าส่องโลกจึงสนับสนุนการสร้างศาสนถาวรวัตถุ ขอเรียนว่า นั่นเป็นหนึ่งในหลายวิธีที่จะสืบพระศาสนา เหมือนกับพุทธศาสนิกชนไทยสมัยนี้ที่ไปแสวงบุญยังสังเวชนียสถานที่อินเดียและเนปาล ไปถึงก็ได้รับความปีติอิ่มเอมใจที่ได้มาดินแดนพุทธภูมิ และได้สักการะพระศาสนสถานที่ยังคงดำรงอยู่มาจนทุกวันนี้ บางสถานที่เหลือเพียงซากปรักหักพังแล้วก็มี เช่น มหาวิทยาลัยนาลันทา พระคันธกุฎี บนเขาคิชฌกูฏ ฯลฯ

วัดเวฬุวนารามยืนยันถึงเหตุการณ์จริงในพุทธประวัติที่พระอรหันต์ 1,250 รูป มาชุมนุมกันที่วัดแห่งนี้ในวันเพ็ญกลางเดือน 3 เมื่อ 2,500 กว่าปีก่อน หรือเจาคันธีสถูป เป็นสถานที่ที่สร้างไว้เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าพบปัญจวัคคีย์ครั้งแรก หรือ ธัมเมกขสถูป ซึ่งเป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา ฯลฯ

พ.ศ.3560 พันปีต่อไป ทั้งผู้เขียนผู้อ่านไม่มีชีวิตอยู่แล้วครับ แต่พระพุทธรูปแกะสลักบนหน้าผามังกรบิน พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ “หลวงพ่ออู่ทอง” ที่นำสร้างโดยพระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.8) วัดป่าเลไลยก์วรวิหาร จะยังคงอยู่คู่แผ่นดินนี้

ผู้สนใจจะไปกราบนมัสการพระเทพสุวรรณโมลี (สอิ้ง สิรินนฺโท ป.ธ.8) เพื่อร่วมบุญ ก็อาจจะโทร.ไปนัดหมายได้ที่ 08-3618-7830 ครับ ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ.

นิติการุณย์ มิ่งรุจิราลัย
songlok1997@gmail.com 

5 ก.พ. 2560 15:19 5 ก.พ. 2560 15:19 ไทยรัฐ