วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเทพรัตน์ทรงชื่นชมผู้ได้รับรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล

คณะองคมนตรี ดร.จรัลธาดา กรรณสูต, พล.อ.อ.ชลิต พุกผาสุข, ศ.อรรถนิติ ดิษฐอำนาจ,พล.อ.สุรยุทธ์ จุลานนท์, ศ.เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย, ศุภชัย ภู่งาม, พล.อ.ไพบูลย์ คุ้มฉายา, พล.อ.กัมปนาท รุดดิษฐ์ มาร่วมงาน.

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลฯประจำปี 2559 โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ เสด็จฯแทนพระองค์ ในการพระราชทานรางวัลฯ ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมได้พระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่ผู้ได้รับพระราชทาน รางวัลฯ และคู่สมรส ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร ในพระบรมมหา ราชวัง เมื่อวันที่ 31 ม.ค.ที่ผ่านมา

ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประจำปี 2559 สาขาการแพทย์ ได้แก่ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ คณบดีวิทยาลัยทรินิตี มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ สหราชอาณาจักร เป็นนักชีวเคมีระดับชั้นนำของโลก ได้ริเริ่มพัฒนาเทคโนโลยีในการสร้างและดัดแปลงโมเลกุลของแอนติบอดีให้มีประสิทธิภาพสูง และมีความเป็นสิ่งแปลกปลอมลดลง นำไปสู่ความก้าวหน้าในการพัฒนายากลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุล ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากในการรักษาโรค ส่วนสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ ศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี ศาสตราจารย์พิศิษฐ์ มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น ออนตาริโอ ประเทศแคนาดา เป็นผู้นำในด้านโรคหลอดเลือดสมอง และภาวะสมองเสื่อมจากปัญหาหลอดเลือด ผลงานนี้นอกจากจะช่วยชีวิตผู้ป่วยเป็นจำนวนมากแล้ว ยังสามารถป้องกันการเกิดโรคหลอดเลือดสมองและความจำเสื่อมอีกด้วย

รางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ประกอบด้วย ประกาศนียบัตร เหรียญรางวัล และเงินรางวัล รางวัลละ 100,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปี พ.ศ.2560 เป็นการครบรอบ 125 ปี แห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก และครบ 25 ปี รางวัล

สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ซึ่งมีผู้ได้รับพระราชทานรางวัลแล้วทั้งสิ้น 74 คน ล้วนแต่เป็นบุคคลที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ในจำนวนนี้มีคนไทย 4 คน และผู้ที่ได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล มี 4 คนได้รับรางวัลโนเบลในเวลา
ต่อมา นอกจากนี้มีนักเรียนแพทย์ไทย 28 คน ได้รับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ไปปฏิบัติงานยังต่างประเทศด้วย

หลังการพระราชทานรางวัลฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม ราชกุมารี ทรงมี พระ ดำรัสว่า การดำเนินงานด้านการแพทย์และการสาธารณสุขนั้น จำเป็นต้องมีการศึกษาค้น คว้าวิจัย เพื่อให้ได้มาซึ่งตัวยา และวิธีการรักษาโรคอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งต้องมีการบริหารจัดการที่ดี เพื่อให้การรักษาและการป้องกันโรคบรรลุผลสำเร็จ ผลงานของ “เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์” นับเป็นตัวอย่างอันดีในการค้นคว้าวิจัย จนได้ยารักษาโรคกลุ่มใหม่จากชีวโมเลกุลที่มีประสิทธิภาพอย่างมาก ส่วนผลงานของ “ศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี” ก็เป็นแบบฉบับของการบริหารจัดการ ทั้งในด้านการดูแลรักษาและการป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานอยู่ในปัจจุบันผลงานจากความพากเพียรและทุ่มเทเสียสละของท่าน เป็นการเสริมสร้างความเจริญก้าวหน้าอันยิ่งใหญ่ทางการแพทย์และการสาธารณสุข ก่อให้เกิดประโยชน์อันไพศาลแก่มวลมนุษยชาติอย่างแท้จริง

โอกาสนี้ เซอร์ เกรกอรี พอล วินเทอร์ ได้กล่าวถึงความรู้สึกว่าตื่นเต้นที่ได้รับการคัดเลือก ตนได้รับรู้เรื่องราวของในหล วง ร.9 ที่คนไทยรักและเคารพพระองค์ อย่างยิ่ง ซึ่งคนไทยรักพระเจ้าแผ่นดินมากกว่าที่คนอังกฤษรักสมเด็จพระราชินี ในส่วนของการทำงานนั้น งานวิจัยเป็นงานที่ยาก การทำงานต้องรู้จริง ทำงานอย่างจริงจัง แล้วทำการบ้านให้มากๆ เพราะถ้าเรารู้ชัดเจนว่าจะทำอะไร สิ่งนั้นมีประโยชน์อย่างไรนั่นคือสิ่งสำคัญ

ด้าน ศ.นพ.วลาดีเมียร์ ฮาชินสกี กล่าวว่า รู้สึกแปลกใจที่ได้รับการคัดเลือกเพราะแต่ละปีมีหลายคนถูกเสนอชื่อ แต่จะ
มีเพียงไม่กี่คนที่จะได้รับรางวัลนี้ รู้สึกภูมิใจและประทับใจ ตนได้มีโอกาสเดินทางมาเมืองไทยบ่อยครั้ง การได้รับรางวัลนี้สามารถทำให้ผลงานที่เราได้ทำงานกันเป็นทีมได้รับการถ่ายทอดและเผยแพร่ เพราะนั่นเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับแรงบันดาลใจที่ทำให้สนใจงานวิจัยด้านนี้นั้นมาจากตัวเองเป็นหมอ การรักษาคนไข้ได้เห็นความจำเป็นในการป้องกันมากกว่าการรักษา สิ่งที่อยากฝากคืองานวิจัยไม่จำเป็นต้องทำอะไรที่วิลิศมาหรา สำคัญว่าการวัดผลระหว่างทำงานนั้น
ถ้ามีพัฒนาการ นั่นตอบว่าสิ่งนั้นเป็นเรื่องดี และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง.

มูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดพิธีพระราชทานรางวัลฯประจำปี 2559 โอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระเทพรัตน ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 ก.พ. 2560 14:31 5 ก.พ. 2560 14:33 ไทยรัฐ