ข่าว

วิดีโอ

แพทย์หัวใจ

www.thaiheart.org คือเว็บไซต์ของสมาคมแพทย์โรคหัวใจแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมความรู้ของสมาชิกให้ก้าวหน้าและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ ช่วยเหลือให้ประชาชนได้เข้าใจถึงข้อน่ารู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ แลกเปลี่ยนวิชาความรู้ กับสมาคมโรคหัวใจในต่างประเทศ

เมนูทั่วไป เกี่ยวกับสมาคม สมาชิกสมาคม วารสาร/สิ่งพิมพ์ สำหรับประชาชน ความรู้สำหรับประชาชน ศูนย์หัวใจ คลังข้อมูลยา ค้นหายาโรคหัวใจ แหล่งข้อมูลสำหรับแพทย์ Research เว็บไซต์ที่น่าสนใจ Media Room และนอกจากนี้ในหน้าแรกยังมี เว็บบอร์ดสมาคม ติดต่อเรา แผนที่เว็บไซต์...

5 ก.พ. 2560 14:21 5 ก.พ. 2560 14:22 ไทยรัฐ