วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
เรื่องเศร้าของคนจน ต้องเสี่ยงอายุสั้นกว่าคนมีโรคและนักดื่ม

เรื่องเศร้าของคนจน ต้องเสี่ยงอายุสั้นกว่าคนมีโรคและนักดื่ม

  • Share:

มีการวิจัยที่น่าตื่นตระหนกว่า คนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจและสังคมอยู่ในระดับล่าง หรือรากหญ้า อาจจะมีชีวิตสั้นลงไปกว่า 2 ปี เมื่อเฉลี่ยจากอายุขัยโดยรวม ทั้งยังมีโอกาสเจ็บป่วยและตายก่อนวัยอันควรมากกว่ากลุ่มคนที่เป็นโรคอ้วน โรคเบาหวาน หรือคนที่ดื่มแอลกอฮอล์อย่างหนักติดต่อกันเป็นเวลานาน ตามรายงานของ Lifepath ซึ่งเป็นโครงการวิจัยของคณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปที่ศึกษาความไม่เท่าเทียมกันทางสังคมที่มีผลต่อสุขภาพเมื่ออายุเพิ่มขึ้น

นักวิจัยพบว่า สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมระดับล่าง เป็นหนึ่งในการพยากรณ์ที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับอัตราการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั่วโลก มีสาเหตุจากการที่คนเหล่านี้ต้องตกอยู่ในสภาพปากกัดตีนถีบไร้หนทางที่จะขยับฐานะทางสังคมให้ดีขึ้น แต่ผู้กำหนดนโยบายสุขภาพมักจะไม่คิดว่าปัจจัยเสี่ยงเรื่องสถานะทางเศรษฐกิจและสังคมที่ย่ำแย่ควรนำมากำหนดเป้าหมายการแก้ไข ทั้งๆที่ควรบรรจุไว้ในแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกเช่นเดียวกับนโยบายด้านสุขภาพในระดับชาติและระดับโลกที่ใส่ใจกับการสูบบุหรี่ การดื่ม การขาดการออกกำลังกาย

โดยรัฐบาลต้องมีมาตรการช่วยเหลือ เช่น ปรับปรุงเรื่องภาษีและการศึกษาเพื่อยกระดับชีวิตคนจนในประเทศ.

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้