วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐLogin
ปฏิทินศึกษามาแล้ว! เชิญถอดรหัสรักออนไลน์ ต้อนรับวันวาเลนไทน์

ปฏิทินศึกษามาแล้ว! เชิญถอดรหัสรักออนไลน์ ต้อนรับวันวาเลนไทน์

  • Share:

กลับมาฝากกันเช่นเคย เรื่องราวในแวดวงการศึกษา สัปดาห์นี้ พี่แคมปัส รวบรวมเรื่องราวมาแนะนำ น่าสนใจอยู่ไม่น้อย ไปดูพร้อมๆ กัน...

ถอดรหัสรักออนไลน์

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกับสำนักพิมพ์ Openworlds ขอเชิญถอดรหัสรักออนไลน์ ในงานเสวนา Modern Romance 4.0: ส่องโลกรักหลากมิติในยุคดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.30-15.30 น. (เริ่มลงทะเบียน 13.00 น.) ณ ห้อง 111 อาคารมหาจุฬาลงกรณ์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับรูปแบบความรักอันหลากหลายในยุคที่เทคโนโลยีดิจิทัลก้าวเข้ามามีบทบาทในชีวิตเรา ตั้งวงคุยเรื่องรักๆ ใคร่ๆ ในโลกยุคใหม่ โดยเชื่อมโยงไปถึงบริบททางวัฒนธรรม สังคมศาสตร์ และจิตวิทยา เพื่อเปิดโอกาสให้พูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เสวนาจากแวดวงต่างๆ และย้อนกลับมาตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์และพฤติกรรมความรักในสังคมไทยปัจจุบัน

ผู้สนใจประเด็นด้านความรัก ความสัมพันธ์ และวัฒนธรรมร่วมสมัย เข้าร่วมงานโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อที่ศูนย์สื่อสารองค์กร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โทรศัพท์ 0-2218-3364-5

สมัครนักวิเคราะห์ความเสี่ยง

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ขอเชิญผู้สำเร็จการศึกษาหรือผู้ที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าทั้งในประเทศและต่างประเทศ สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาหลักสูตรภาษาไทย ภาคพิเศษ 2 สาขาวิชา คือ “สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ” ที่มุ่งสร้างนักคณิตศาสตร์การจัดการและนักวิเคราะห์ความเสี่ยง สู่การเป็นบุคลากรด้านการศึกษาวิจัย การเงินการธนาคาร และการประกันภัย และ “สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์” ที่มุ่งศึกษาวิทยาการคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟแวร์ และคอมพิวเตอร์กราฟิก เพื่อการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์อย่างมีประสิทธิภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง โดยทั้ง 2 สาขา จะผสมผสานการเรียนการสอนระหว่างวิชาด้านวิทยาศาสตร์และด้านการบริหารจัดการ (SCI + BUSINESS) เพื่อป้อนบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาสู่ภาคธุรกิจอย่างเต็มรูปแบบ

ผู้สนใจสามารถตรวจสอบคุณสมบัติและสมัครออนไลน์ได้ที่ www.sci.tu.ac.th ระหว่างวันที่ 6 กุมภาพันธ์ – 26 เมษายน 2560 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 2119, 2518 (สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ) และ 02-986-9157 (สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์) หรือ ติดต่อฝ่ายประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มธ. ศูนย์รังสิต หมายเลขโทรศัพท์ 02-564-4440-59 ต่อ 2010

พุทธเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ร่วมกับองค์กรสื่อมวลชน จัดงานสัมมนาทางวิชาการ ประจำปีคณะเศรษฐษศาสตร์ ครั้งที่ 10 เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์และเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวง ร.9” ในวันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ตั้งแต่เวลา 12.30-17.00 น. ณ ห้องออดิทอเรี่ยม (11-101) ชั้น 1 อาคารรัตนคุณากร (อาคาร 11) มหาวิทยาลัยรังสิต ภายในงานมีการเผยแพร่บทวิเคราะห์ เรื่อง “ข้อเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดซื้อ จัดจ้างและสินบนข้ามชาติในระบบราชการและรัฐวิสาหกิจไทย (ด้วยระบบกลไกธรรมาภิบาล)” โดย ผศ.ดร.อนุสรณ์ ธรรมใจ และทีมงานศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจเพื่อการปฏิรูป

ปาฐกถา เรื่อง “พุทธเศรษฐศาสตร์กับความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและสังคม” โดย พระมงคลธีรคุณ รองเจ้าอาวาสวัดญาณเวศกวัน ปาฐกถา เรื่อง “คุณธรรมของผู้นำกับการบริหารประเทศ” โดย พล.ต.จำลอง ศรีเมือง และการอภิปราย เรื่อง “บทบาทของพุทธเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐกิจพอเพียง ภายใต้ทุนนิยมโลกาภิวัตน์”
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมงานได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ได้ที่คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต โทร. 0-2997-2222 ต่อ 1002, 1038

เลือกตั้ง ส.ม.ร.

มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดเลือกตั้งสมาชิกสภานักศึกษา (ส.ม.ร.) และคณะกรรมการองค์การนักศึกษา (อ.ศ.ม.ร.) ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.00น. โดยมีพรรคนักศึกษาที่สมัครเข้ารับการเลือกตั้งเป็น อ.ศ.ม.ร. จำนวน 3 พรรค ได้แก่
หมายเลข 1 พรรคสานแสงทอง (ผู้สมัครนายก อ.ศ.ม.ร. คือ นายจาตุรนต์ เฉตาไพย)
หมายเลข 2 พรรคลูกพ่อขุน (ผู้สมัครนายก อ.ศ.ม.ร.คือ นายจิรพันธ์ เพชรกุล)
หมายเลข 3 พรรคพลังราม (ผู้สมัครนายก อ.ศ.ม.ร. คือ นายคมสัน บุ้งทอง)

ทั้งนี้ ขอเชิญนักศึกษาระดับปริญญาตรี นำบัตรประจำตัวนักศึกษาใช้สิทธิเลือกตั้ง ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 สถานที่เลือกตั้ง ณ วิทยาเขตบางนา เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 08.30-11.30 น. ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เฉพาะนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เวลา 13.00-16.00 น. และนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป ใช้สิทธิ ณ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) เวลา 08.30-16.00น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ งานกิจกรรมนักศึกษา อาคารกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 โทร.02-310-8074

สมัครเรียนการบิน

สถาบันการบินพลเรือน รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงคมนาคม เปิดรับสมัครผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิชาการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน ประจำปีการศึกษา 2560 ในหลักสูตรระดับปริญญาโท เริ่มเปิดการรับสมัครตั้งแต่ 16 มกราคม - 24 มีนาคม 2560

โดยสามารถสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานบัณฑิตวิทยาลัย อาคาร 1 ชั้น 2 สถาบันการบินพลเรือน เวลา 08.00 - 16.00 น. ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-2725741-4 ต่อ 309, 230

คุณอาจสนใจข่าวนี้

คุณอาจสนใจข่าวนี้