ข่าว

วิดีโอ

กรุงเทพโพลล์ 58.1% ห่วงก.ม.ฟันทุจริตมีช่องโหว่ เชื่อ รบ.จริงจังปราบโกง

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจความเห็นปชช. เรื่อง “ฝ่าวิกฤติคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” พบ คนห่วงว่า ก.ม.เกี่ยวกับการทุจริตมีช่องโหว่ ไม่รุนแรงพอ 58.1% และอยากให้แก้ไขปัญหาสินบน จนท.รัฐ 49.8% ส่วนมากเห็น รบ.จริงจังปราบโกง...

เมื่อวันที่ 4 ก.พ.2560 กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ฝ่าวิกฤติคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,133 คน พบว่า

เมื่อถามความคิดเห็นที่มีต่อข่าวการเปิดโปงคดีคอร์รัปชัน เช่น กรณีบริษัทโรลส์-รอยซ์ติดสินบนซื้อเครื่องยนต์แก่เจ้าหน้าที่การบินไทย และ ปตท. และกรณีการติดสินบนกล้องซีซีทีวีในรัฐสภา ปี 2549 พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 58.1 คิดว่าการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน ยังมีช่องโหว่ ไม่รุนแรงพอให้กลัวต่อการกระทำผิด รองลงมาร้อยละ 46.0 กลัวว่าจะไม่สามารถเอาผิดกับคนร้ายได้ จับได้แต่ข้าราชการชั้นผู้น้อย มีมวยล้ม และร้อยละ 43.8 กังวลเกี่ยวกับผลประโยชน์ของชาติ และภาษีของประชาชนที่ต้องเสียไป

ทั้งนี้ เมื่อถามต่อว่าจากผลการเปิดโปงการคอร์รัปชันของหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจในอดีตที่ผ่านมา ปัจจุบันรัฐบาลควรมีมาตรการเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาในเรื่องใดมากที่สุด เพื่อป้องกันการคอร์รัปชันที่อาจเกิดขึ้นอีกในอนาคต ส่วนใหญ่ร้อยละ 49.8 อยากให้แก้ปัญหาการติดสินบน การให้เงินใต้โต๊ะ แก่เจ้าหน้าที่รัฐ รองลงมาร้อยละ 47.7 อยากให้แก้ปัญหาทุจริตการแต่งตั้ง การสอบคัดเลือก การรับเด็กเส้น เข้ามารับราชการในหน่วยงานภาครัฐ และร้อยละ 47.5 อยากให้แก้ปัญหาการใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์

ส่วนเมื่อถามว่าเชื่อมั่นหรือไม่ว่าการรื้อระบบการจัดซื้อจัดจ้างจะแก้ปัญหาการคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.8 ระบุว่า “ไม่เชื่อมั่น” ขณะที่ร้อยละ 30.5 ระบุว่า “เชื่อมั่น” ส่วนที่เหลือร้อยละ 7.7 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้เมื่อถามว่าเชื่อมั่นเพียงใดต่อการออกกฎหมายป้องกันการคอร์รัปชัน เช่น พ.ร.บ. 3 ชั่วโคตร จะช่วยป้องกันการคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจได้ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 59.0 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด ขณะที่ร้อยละ 33.8 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด มีเพียงร้อยละ 7.2 ไม่แน่ใจ

สำหรับความเห็นต่อการใช้ ม.44 ในการแก้ปัญหาการซื้อขายเก้าอี้ผู้ดำรงตำแหน่งทางราชการและรัฐวิสาหกิจ ส่วนใหญ่ร้อยละ 61.3 เห็นด้วยกับการใช้ ม.44 ขณะที่ร้อยละ 31.3 ไม่เห็นด้วย ส่วนร้อยละ 7.4 ไม่แน่ใจ

สุดท้ายเมื่อถามว่ารัฐบาลมีมาตรการจริงจังเพียงใด ในการปราบปรามการคอร์รัปชันในหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ ตลอดระยะเวลา 2 ปี 6 เดือน ที่ผ่านมา ส่วนใหญ่ร้อยละ 67.4 เห็นว่ามีมาตรการจริงจังค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 29.4 เห็นว่ามีมาตรการจริงจังค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด มีเพียงร้อยละ 3.2 ไม่แน่ใจ.

กรุงเทพโพลล์ เผยผลสำรวจความเห็น ปชช. เรื่อง “ฝ่าวิกฤติคอร์รัปชันของรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์” พบ คนห่วงว่า ก.ม.เกี่ยวกับการทุจริตมีช่องโหว่ ไม่รุนแรงพอ 58.1% และอยากให้แก้ไขปัญหาสินบน จนท.รัฐ 49.8% ส่วนมากเห็น รบ.จริงจังปราบโกง... 4 ก.พ. 2560 14:06 4 ก.พ. 2560 14:39 ไทยรัฐ