ข่าว

วิดีโอ

นายกฯ กำชับบูรณาการแก้วิกฤติน้ำ

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่กรมทรัพยากรน้ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ให้สัมภาษณ์หลังการตรวจเยี่ยมว่า ตามมติ คณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เห็นชอบให้กรมทรัพยากรน้ำเป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติ โดยมีศูนย์เมขลาเป็นศูนย์ระดับชาติที่รวบรวมข้อมูลด้านทรัพยากรน้ำทั้งหมด โดยให้ทุก หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกัน จากนี้ข้อมูลจะมีความรวดเร็วทันเหตุการณ์และเชื่อมโยงกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อให้สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ ซึ่งต้องดูให้ครอบคลุมทั้ง 25 ลุ่มน้ำ ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ ทั้งนี้ ในแต่ละพื้นที่มีศักยภาพการบริหารจัดการน้ำไม่เหมือนกัน ภาครัฐต้องดูแลชาวบ้านและเกษตรกร เช่น เรื่องการเพาะปลูก การทำไร่ทำนา และขยายผลต่อในภาคธุรกิจอุตสาหกรรม รวมทั้งผังเมืองที่กีดขวางทางน้ำก็ต้องไปปรับเปลี่ยน ประเทศต้องไม่มีความเสี่ยงด้านทรัพยากรน้ำอีก ทุกหน่วยงานต้องเชื่อมโยงกันบูรณาการให้เกิดความสำเร็จ

ด้านนายวรศาสตร์กล่าวว่า ศูนย์เมขลาที่มีอยู่ในปัจจุบันสามารถพัฒนาเป็นศูนย์ข้อมูลน้ำแห่งชาติได้ทันที โดยเชื่อมโยงข้อมูลจาก 35 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีแบบจำลองของลุ่มน้ำยมภายในเดือน มิ.ย.นี้ และมีการปรับปรุงโครงสร้างและระบบในส่วนต่างๆ โดยจะขยายผลให้มีแบบจำลองสนับสนุนการตัดสินใจครบทั้ง 25 ลุ่มน้ำ ภายใน พ.ค. 2561 เพื่อให้มีข้อมูลและระบบตัดสินใจที่เป็นเอกภาพสำหรับการจัดการน้ำของ ประเทศครอบคลุมทุกมิติ.

เมื่อวันที่ 3 ก.พ. ที่กรมทรัพยากรน้ำ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานของศูนย์เมขลา กรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) ทั้งนี้... 3 ก.พ. 2560 23:34 3 ก.พ. 2560 23:34 ไทยรัฐ