วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ทนาย ชี้ กรมศุลฯ เข้าข่ายกลั่นแกล้ง เรียกค่าปรับ 2 เท่ารถเอ็นจีวี

ซุปเปอร์ซาร่า ไม่จ่ายค่าปรับ 2 เท่า รถเมล์เอ็นจีวี 99 คัน ที่กรมศุลกากรกักไว้ ยันวางแค่เงินประกันภาษี 40% เท่านั้น ด้านทนาย ชี้ กรมศุลกากรเข้าข่ายกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม เรียกค่าปรับ 2 เท่ารถเอ็นจีวี ...

วันที่ 3 ก.พ. 60 นายคณิสสร์ ศรีวชิระประภา ประธาน บริษัท เบสท์ริน กรุ๊ป จำกัด ผู้ชนะการประมูลโครงการจัดหารถโดยสารที่ใช้ก๊าชธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิง (รถเมล์เอ็นจีวี) ขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) เปิดเผยว่า ตามที่บริษัท ซุปเปอร์ซาร่าฯ นำเข้ารถเมล์โดยสารใหม่จากประเทศมาเลเซีย เข้ามาในราชอาณาจักร 99 คัน ตามใบขนเลขที่ A0020591200783 โดยเรือ GLOVISPRIME เที่ยววันที่ 1 ธ.ค.59 ได้สำแดงรายการเสียภาษีในประเภทพิกัด 8702.90.94 อัตรา 0% เป็นการใช้สิทธิลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีกำเนิดจากอาเซียน ฉบับประกาศใน พ.ร.บ. ราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ 6 ม.ค.55 แต่กรมศุลกากร ต้องการให้บริษัทฯ วางประกันค่าภาษีในอัตรา 40% และวางประกันค่าปรับ 2 เท่าของค่าภาษี โดยบริษัทฯ ยินยอมจะวางประกันค่าภาษี โดยขอไม่ต้องวางเงินประกันค่าปรับจำนวน 2 เท่า เนื่องจากว่าไม่เป็นไปตามประมวลระเบียบปฏิบัติที่กรมศุลกากรกำหนดไว้ พ.ศ. 2556 ข้อ 4 03 06 05 เรื่องการยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับสินค้าที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ATIGA) เป็นการทั่วไปโดยขณะนี้ กรมศุลกากร ยังไม่ได้แสดงหลักฐานพิสูจน์ว่า รถเมล์ดังกล่าวไม่ได้รับการยอมรับว่าเป็นถิ่นกำเนิดมาเลเซีย (เพียงมีข้อสงสัย) ว่ารถบัสประกอบสำเร็จรูปทั้งคันและส่งจากประเทศจีน

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้แสดงเอกสารจากทางการมาเลเซีย (From D) เพื่อขอยกเว้นภาษีนำเข้าแล้ว และต้องการให้กรมศุลกากรเร่งสรุปผลและนำหลักฐานต่างๆ มาเปิดเผยยืนยันว่า รถเอ็นจีวีไม่ได้มีถิ่นกำเนิดจากประเทศมาเลเซีย เพราะที่ผ่านมาเป็นเพียงการกล่าวอ้าง ซึ่งก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัทฯ ขณะที่ คนกรุงเทพฯ ก็เสียโอกาสในการใช้บริการรถเมล์ใหม่

ด้าน นายปัญญ์ เกษมทรัพย์ หรืออาจารย์ปัญญ์ ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายศุลกากร ให้ความเห็นเรื่องดังกล่าวว่า ตามประมวลระเบียบปฏิบัติศุลกากร พ.ศ.2556 ข้อ 4 03 06 05 การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากร สำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียน (ATIGA) กำหนด ข้อ (3.2.5)

“กรณีรายการข้อมูลในใบขนสินค้าขาเข้า เอกสารประกอบและต้นฉบับหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า (From D) ไม่ถูกต้องตรงกันและมีเหตุอันควรสงสัยหรือจำเป็นต้องสอบถามไปยังหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้า และหากสินค้านั้นมิได้เป็นสินค้าต้องห้ามหรือต้องกำกัดในการนำเข้า และไม่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับการฉ้อฉล อาจสั่งการให้ปล่อยสินค้านั้นไปก่อนและชักตัวอย่างไว้ โดยวางประกันให้คุ้มค่าภาษีอากรตามอัตราปกติ โดยไม่ต้องวางประกันค่าปรับ”

แต่ในทางปฏิบัติ พบว่า การกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขอนุญาตให้รับของไปก่อนไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของการศุลกากรที่กำหนดให้วางประกันค่าภาษีอากรในอัตรา 40% และวางประกันค่าปรับในอัตราสองเท่าของราคารวมค่าอากร จึงเกรงว่าอาจเป็นการใช้ดุลพินิจที่ไม่เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติของกรมศุลกากร ดังนั้น ตามข้อเท็จจริงและระเบียบปฏิบัติดังกล่าวข้างต้น ยืนยันว่า บริษัทซุปเปอร์ซาร่า จำกัด ยังมิได้ถูกเพิกถอนสิทธิตามหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าจากหน่วยงานที่ออกหนังสือรับรองถิ่นกำเนิดสินค้าของทางการมาเลเซียแต่อย่างใด จึงยังคงได้รับสิทธิลดอัตราอากรตามประกาศกระทรวงการคลัง

สำหรับการกล่าวหาว่ากระทำผิดศุลกากรโดยการแจ้งข้อกล่าวหา ไม่ปรากฏพยานหลักฐานใดๆ ยืนยันว่า มีการกระทำผิดจริง ดังจะเห็นได้จากกรมศุลฯ มีหนังสือแจ้งข้อกล่าวหา สำหรับการนำเข้ารถเอ็นจีวีจำนวน 145 คัน ว่า เชื่อได้ว่ารถบัสมีกำเนิดประเทศเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน อันอาจมีการสำแดงเมืองกำเนิดสินค้าเป็นเท็จ ซึ่งแสดงให้เห็นว่า กรมศุลฯ ยังไม่มีหลักฐานในเรื่องดังกล่าว การเรียกให้บริษัทฯ ต้องวางประกันค่าปรับ 2 เท่า จึงเกรงว่าอาจจะไม่ได้รับความเป็นธรรมและเห็นว่าการกระทำดังกล่าว น่าจะเป็นการกลั่นแกล้งการประกอบกิจการธุรกิจ ทำให้ไม่สามารถส่งมอบรถยนต์โดยสารเอ็นจีวีได้ทันตามกำหนดเวลาในสัญญา 

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเห็นว่า การบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย ถือว่าไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของเขตการค้าเสรีอาเซียนที่ต้องการให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้าอย่างเสรีภายใต้อาเซียน จึงเกรงว่า การบังคับใช้กฎหมายโดยการเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม อาจเป็นการกีดกันทางการค้าที่อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

ซุปเปอร์ซาร่า ไม่จ่ายค่าปรับ 2 เท่า รถเมล์เอ็นจีวี 99 คัน ที่กรมศุลกากรกักไว้ ยันวางแค่เงินประกันภาษี 40% เท่านั้น ด้านทนาย ชี้ กรมศุลกากรเข้าข่ายกลั่นแกล้ง ไม่ได้รับความเป็นธรรม เรียกค่าปรับ 2 เท่ารถเอ็นจีวี ... 3 ก.พ. 2560 17:54 3 ก.พ. 2560 19:57 ไทยรัฐ