วันอังคารที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ


สรุปตัวเลขยอดขายรถยนต์ในประเทศไทยประจำปี 2559

เคียวอิจิ ทานาดะ เจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด แถลงสถิติการจำหน่ายรถยนต์ปี 2559 พร้อมคาดการณ์ตลาดรถยนต์ไทยปี 2560 เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2560 ณ ห้องบอลรูม โรงแรมโอกุระ กรุงเทพฯ

มร.ทานาดะ แถลงต่อผู้สื่อข่าวว่า “ยอดขายรถยนต์รวมในประเทศไทยปี 2559 มียอดขายอยู่ที่ 768,788 คัน มีอัตราการเติบโตลดลง 3.9% โดยตลาดรถเพื่อการพาณิชย์มียอดขายลดลง 2.3% ตลาดรถยนต์นั่งมียอดขายลดลง 6.5% หากพิจารณาสถิติยอดขายตลาดรถยนต์จะพบว่าปีที่ผ่านมาถือเป็นอีกปีแห่งความยากลำบากของอุตสาหกรรมยานยนต์ ถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยบวกทั้งจากการเบิกจ่ายเงินลงทุนจากภาครัฐรวมถึงการผลักดันและส่งเสริมการลงทุนของภาคเอกชน หากแต่ยังมีผลกระทบจากกำลังซื้อบางส่วนที่เกิดขึ้นล่วงหน้าจากการเร่งกำลังซื้อก่อนการปรับโครงสร้างภาษีสรรพสามิตรถยนต์ใหม่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมา”

สถิติการขายรถยนต์ ในปี 2559

ยอดขายปี 2559 พร้อมตัวเลขความเปลี่ยนแปลง เมื่อเทียบกับปี 2558

ปริมาณการขายรวม 768,788 คัน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 -3.9%

รถยนต์นั่ง 279,827 คัน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 -6.5%

รถเพื่อการพาณิชย์ 488,961 คัน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 -2.3%

รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 394,127 คัน ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 -0.7%
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 333,447 คัน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2558 +1.7%

โตโยต้า เจ้าตลาดด้านยอดขายในประเทศไทย มีตัวเลขยอดขายรวม 245,087 คัน ลดลง 7.9% แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 87,271 คัน ลดลง 17.2%

รถเพื่อการพาณิชย์ 157,816 คัน ลดลง 1.7% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 148,494 คัน ลดลง 1.7.%

สถิติการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2559
ปริมาณการขายโตโยต้า 245,087 คัน ลดลง 7.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.9%

รถยนต์นั่ง 87,271 คัน ลดลง 17.2.% ส่วนแบ่งตลาด 31.2%

รถเพื่อการพาณิชย์ 157,816 คัน ลดลง 1.7% ส่วนแบ่งตลาด 32.3%

รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 148,494 คัน ลดลง 1.7% ส่วนแบ่งตลาด 37.7%
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 120,444 คัน เพิ่มขึ้น 0.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.1%

ด้านการส่งออกในปีที่ผ่านมา โตโยต้าได้ส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปจำนวน 318,658 คัน ลดลง 15% คิดเป็นมูลค่า 180,707 ล้านบาท ตลอดจนการส่งออกชิ้นส่วน มูลค่า 62,015 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าการส่งออกที่นำรายได้กลับสู่ประเทศไทยเป็นเงินทั้งสิ้น 242,722 ล้านบาท

สำหรับความเป็นไปได้ของตลาดรถยนต์ในปีนี้ (2560) มีแนวโน้มที่ตลาดรถยนต์ในประเทศไทยประจำปี 2560 จะมีปัจจัยบวกเพิ่มขึ้น จากการครบกำหนด 5 ปี โครงการรถยนต์คันแรก รวมถึงการส่งเสริมการลงทุนจากภาครัฐ และการแนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่จากหลายค่ายรถยนต์ ดังนั้นคาดว่าจะมียอดขายรวมอยู่ในระดับ 800,000 คัน เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาประมาณ 4.1%

ประมาณการยอดขายรถยนต์ในประเทศ ปี 2560
ปริมาณการขายรวม 800,000 คัน เพิ่มขึ้น 4.1%
รถยนต์นั่ง 316,000 คัน เพิ่มขึ้น 12.9%
รถเพื่อการพาณิชย์ 484,000 คัน ลดลง 1.0%
รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 382,100 คัน ลดลง 3.1%
รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 324,000 คัน ลดลง 2.8 %

โตโยต้าตั้งเป้าหมายการขายสำหรับตลาดรถยนต์ในประเทศปีนี้ไว้ที่ 265,000 คัน แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง 110,000 คัน เพิ่มขึ้น 26.0% รถเพื่อการพาณิชย์ 155,000 คัน ลดลง 1.8% และรถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของยอดขายรถเพื่อการพาณิชย์ 147,000 คัน ลดลง 1.0%

ประมาณการขายรถยนต์ของโตโยต้า ในปี 2560

ปริมาณการขายรวม 265,000 คัน เพิ่มขึ้น 8.1% ส่วนแบ่งตลาด 33.1%

รถยนต์นั่ง 110,000 คัน เพิ่มขึ้น 26.0% ส่วนแบ่งตลาด 34.8%

รถเพื่อการพาณิชย์ 155,000 คัน ลดลง 1.8% ส่วนแบ่งตลาด 32.0%

รถกระบะ 1 ตัน (รวมรถกระบะดัดแปลง) 147,000 คัน ลดลง 1.0% ส่วนแบ่งตลาด 38.5%

รถกระบะ 1 ตัน (ไม่รวมรถกระบะดัดแปลง) 122,000 คัน เพิ่มขึ้น 1.3% ส่วนแบ่งตลาด 37.7%

สำหรับเป้าหมายการส่งออกรถยนต์สำเร็จรูปของโตโยต้าในปีนี้อยู่ที่กว่า 282,100 คัน คิดเป็นมูลค่า 156,785 ล้านบาท ลดลงจากปีที่แล้ว 11% เนื่องมาจากผลกระทบจากสถานการณ์ในตะวันออกกลาง ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดส่งออกที่สำคัญ”

มร.ทานาดะ ผู้บริหารระดับสูงของโตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า “ปีนี้เป็นการก้าวเข้าสู่ปีที่ 55 ของโตโยต้าที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทย เราขอยืนยันในความมุ่งมั่นที่จะขับเคลื่อนความสุขให้กับสังคมไทย ด้วยการนำเสนอผลิตภัณฑ์ที่สามารถตอบสนอง ไลฟ์สไตล์และความต้องการของลูกค้าอย่างเหนือความคาดหมาย รวมถึงการทำกิจกรรมทางสังคมอย่างต่อเนื่อง ทั้งโครงการโตโยต้าธุรกิจชุมชนพัฒน์ โครงการถนนสีขาวเมืองสีเขียว และที่สำคัญการสนับสนุนกิจกรรมที่สร้างความสุขให้กับคนไทย ด้วยการสนับสนุนกีฬาฟุตบอลอย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงกิจกรรมส่งเสริมความสามารถของเยาวชนไทย ทั้งโครงการค่ายศิลปะสู่เยาวชน Art Camp และ Dream Car Arts Project  ทั้งนี้ โตโยต้า ยังคงมุ่งเน้นการเพิ่มศักยภาพและพัฒนาขีดความสามารถทางด้านการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของตลาด”

มร.ทานาดะ กล่าวย้ำความเชื่อมั่นในประเทศไทย สำหรับ ประเทศไทย ยังเป็นปัจจัยหลักในการขับเคลื่อนตลาดของภูมิภาคนี้ และเป็นศูนย์กลางทางการผลิตที่สำคัญที่สุดแห่งหนึ่งของโตโยต้า ซึ่งเรามีความเชื่อมั่นและพร้อมที่จะลงทุนในประเทศไทย รวมถึงยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยและส่งเสริมการถ่ายทอดเทคโนโลยี สู่ประเทศไทย เพื่อให้ประเทศไทยเติบโตและพัฒนาขึ้นอย่างยั่งยืน ซึ่งนี่คืออีกหนึ่งความสุขที่เรามุ่งที่จะขับเคลื่อนและพร้อมจะยืนเคียงข้างคู่กับคนไทยอย่างยั่งยืนตลอดไป

ปริมาณการจำหน่ายรถยนต์เดือนธันวาคม 2559

1.) ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 86,858 คัน ลดลง 14.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 28,041 คัน ลดลง 1.8% ส่วนแบ่งตลาด 32.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,516 คัน ลดลง 22.4% ส่วนแบ่งตลาด 17.9%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 10,342 คัน ลดลง 17.5% ส่วนแบ่งตลาด 11.9%

2.) ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 29,467 คัน ลดลง 15.4%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 9,210 คัน ลดลง 18.1% ส่วนแบ่งตลาด 31.3%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 6,741 คัน ลดลง 24.8% ส่วนแบ่งตลาด 22.9%
อันดับที่ 3 มาสด้า 2,902 คัน ลดลง 9.4% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

3.) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 46,536 คัน ลดลง 13.8%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 17,653 คัน เพิ่มขึ้น 6.5% ส่วนแบ่งตลาด 37.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 14,129 คัน ลดลง 24.7% ส่วนแบ่งตลาด 30.4%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 4,797 คัน ลดลง 43.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.3%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 6,905 คัน
โตโยต้า 3,168 คัน
 มิตซูบิชิ 1,675 คัน
 อีซูซุ 1,222 คัน
 ฟอร์ด 713 คัน
 เชฟโรเลต 127 คัน

4.) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 39,631 คัน เพิ่มขึ้น 6.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 14,485 คัน เพิ่มขึ้น 46.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.5%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 12,907 คัน ลดลง 23.4% ส่วนแบ่งตลาด 32.6%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,006 คัน เพิ่มขึ้น 32.3% ส่วนแบ่งตลาด 10.1%

5.) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 57,391 คัน ลดลง 13.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 18,831 คัน เพิ่มขึ้น 8.7% ส่วนแบ่งตลาด 32.8%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 15,516 คัน ลดลง 22.4% ส่วนแบ่งตลาด 27.0%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 4,932 คัน เพิ่มขึ้น 0.9% ส่วนแบ่งตลาด 8.6%

สถิติการจำหน่ายรถยนต์ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2559

1) ตลาดรถยนต์รวม
ปริมาณการขาย 768,788 คัน ลดลง 3.9%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 245,087 คัน ลดลง 7.9% ส่วนแบ่งตลาด 31.9%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 143,170 คัน ลดลง 0.8% ส่วนแบ่งตลาด 18.6%
อันดับที่ 3 ฮอนด้า 107,342 คัน ลดลง 4.3% ส่วนแบ่งตลาด 14.0%

2) ตลาดรถยนต์นั่ง
ปริมาณการขาย 279,827 คัน ลดลง 6.5%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 87,271 คัน ลดลง 17.2% ส่วนแบ่งตลาด 31.2%
อันดับที่ 2 ฮอนด้า 78,132 คัน เพิ่มขึ้น 0.2% ส่วนแบ่งตลาด 27.9%
อันดับที่ 3 มาสด้า 27,375 คัน เพิ่มขึ้น 4.2% ส่วนแบ่งตลาด 9.8%

3) ตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน* (Pure Pick up และ รถกระบะดัดแปลง PPV) ปริมาณการขาย 394,127 คัน ลดลง 0.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 148,494 คัน ลดลง 1.7% ส่วนแบ่งตลาด 37.7%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 128,864 คัน ลดลง 1.8% ส่วนแบ่งตลาด 32.7%
อันดับที่ 3 มิตซูบิชิ 39,176 คัน ลดลง 11.4% ส่วนแบ่งตลาด 9.9%

*ปริมาณการขายรถกระบะดัดแปลง ในตลาดรถกระบะขนาด 1 ตัน: 60,680 คัน
โตโยต้า 28,050 คัน
มิตซูบิชิ 15,592 คัน
อีซูซุ 8,855 คัน
ฟอร์ด 6,998 คัน
เชฟโรเลต 1,185 คัน

4) ตลาดรถกระบะ Pure Pick up
ปริมาณการขาย 333,447 คัน เพิ่มขึ้น 1.7%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 120,444 คัน เพิ่มขึ้น 0.3% ส่วนแบ่งตลาด 36.1%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 120,009 คัน เพิ่มขึ้น 1.1% ส่วนแบ่งตลาด 36.0%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 30,828 คัน เพิ่มขึ้น 29.0% ส่วนแบ่งตลาด 9.2%

5) ตลาดรถเพื่อการพาณิชย์
ปริมาณการขาย 488,961 คัน ลดลง 2.3%
อันดับที่ 1 โตโยต้า 157,816 คัน ลดลง 1.7% ส่วนแบ่งตลาด 32.3%
อันดับที่ 2 อีซูซุ 143,170 คัน ลดลง 0.8% ส่วนแบ่งตลาด 29.3%
อันดับที่ 3 ฟอร์ด 39,997 คัน เพิ่มขึ้น 23.3% ส่วนแบ่งตลาด 8.2%

อาคม รวมสุวรรณ
E-Mail  chang.arcom@thairath.co.th
Facebook  https://www.facebook.com/chang.arcom
https://www.facebook.com/ARCOM-CHANG-Thairath-Online-525369247505358/

รวมสถิติตัวเลขยอดขายรถยนต์ประจำปี 2559 พร้อมคาดการณ์ตลาดรวมในประเทศปี 2560 สรุปยอดขายรถยนต์ปี 2559 รวม 768,788 คัน ลดลง 3.9% 3 ก.พ. 2560 15:41 7 ก.พ. 2560 10:18 ไทยรัฐ