ไลฟ์สไตล์
100 year

นบส.1 รุ่น 85 (ต่อ)

ซี.12
4 ก.พ. 2560 05:01 น.
SHARE

ชุดสุดท้ายของข้าราชการกระทรวงต่างๆที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนักบริหารระดับสูง ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม (นบส.1) รุ่นที่ 85 จำนวน 130 คน คือ

101.นายเกรียงศักดิ์ บุญประสิทธิ์ ผู้อำนวยการกองศาสนูปถัมถ์ กรมการศาสนา 102.นายบุญเลิศ คำดีผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายสัมพันธ์และแหล่งทุน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 103.นางรัชดา เหมปฐวี เลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ 104.นายสหชัย สาสวน ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 2 105.นายสงวนศักดิ์ เศรษฐีธัญญาหาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 41 106.นายอักษรศิลป์ แก้วมหาวงศ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคศรีสะเกษ 107.เรืออากาศโทสมพร ปานดำ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช 108.นายศุภชัย ศุภพฤกษ์สกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสงขลา 109.นายจิณณพิภัทร ชูปัญญา สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี 110.นายประภาส วีระพล สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ

ข่าวแนะนำ

111.นางศศิธร ตั้งสวัสดิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 จังหวัดขอนแก่น กรมควบคุมโรค 112.นางสาววรางคณา อ่อนทรวง ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 113.นายอาคม ประดิษฐสุวรรณ ผู้อำนวยการสำนักสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 114.นายเกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 13 กรมอนามัย 115.นายสมศักดิ์ หวลกสิน อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง 116.นายจิรวัธน์ อารีย์ อุตสาหกรรมจังหวัดกาญจนบุรี 117.นางศิริเพ็ญ เกียรติเฟื่องฟู ผู้อำนวยการสำนักบริหารยุทธศาสตร์ กรมโรงงานอุตสาหกรรม 118.นายเพทาย ล่อใจ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 119.นายจารุพันธุ์ จารโยภาส ผู้อำนวยการกองพัฒนาอุตสาหกรรมรายสาขา 2 กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 120.นายรณยุทธ์ สัตยานิคม ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตายทราย ภาคที่ 1 สำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย

121.นายประสงค์ ประยงค์เพชร ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 2 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 122.นายสุธน นิคมเขต ผู้อำนวยการกองตรวจการมาตรฐาน 1 สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 123.นายประพันธ์ ตั้นวัฒนา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธ– ศาสนาจังหวัดพิจิตร 124.นายบุญเชิด กิตติธรางกูร ผู้อำนวยการสำนักเลขาธิการมหาเถรสมาคม สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 125.นางสาวบุญธรรม กรานทอง ผู้อำนวยการกองธรรมศาสตร์และการเมือง สำนักงานราชบัณฑิตยสภา 126.นายอาจินต์ ฉัตรแก้ว นักวิเคราะห์นโยบายและแผนเชี่ยวชาญ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 127.นางสาวประไพพรรณ อินทรักษา ผู้อำนวยการสำนักงานคดีอาญา สำนักงานอัยการสูงสุด 128.นายสัญญา ศิวิโรจน์ ผู้อำนวยการสำนักงานศาลปกครองสงขลา สำนักงานศาลปกครอง 129.พันเอกกิตติพงษ์ ธีรรัตนพันธุ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกลาโหม 130.
พันตำรวจเอกพิพัฒน์ บุญเพ็ชร์ ผู้กำกับการฝ่ายอำนวยการ กองบังคับการตำรวจนครบาล 6 กองบัญชาการตำรวจนครบาล

กรณีศึกษาของหลักสูตรนี้ในด้านคุณธรรมและจริยธรรมเห็นจะหนีไม่พ้นเรื่องราวของรองอธิบดีที่ไปก่อเหตุอื้อฉาวที่ญี่ปุ่นเป็นแน่.

“ซี.12”

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

มุมข้าราชการซี.12นบส.1ข้าราชการนบส.1 รุ่น 85

ข่าวแนะนำ

คุณอาจสนใจข่าวนี้

thairath-logo

ApplicationMy Thairath

ios-app-logoandroid-app-logohuawei-app-logo
Trendvg3 logo
วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 เวลา 20:25 น.