กีฬา
100 year

AEC Go On 04/02/60

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย4 ก.พ. 2560 05:01 น.
SHARE

คอลัมน์ที่แล้ว ผมทิ้งท้ายว่า “ไม่ว่าประเทศใดใน AEC โดดเด่นมากแค่ไหน ประเทศไทยยังคงมีเสน่ห์ในสายตานักลงทุนและนักท่องเที่ยวทั่วโลกอยู่เสมอ เพราะไทยมีสิ่งดีๆ มากมาย ทั้งตำแหน่งที่ตั้งของประเทศ สถานที่ท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรมที่เป็นมิตร แต่การที่ไทยถูกคาดการณ์ว่า จะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ยในปี 2560-2562 ประมาณ 3.3% และมีประชากร 68.1 ล้านคน และเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแล้ว ทำให้ไทยต้องเร่งสร้างการเจริญเติบโตและสร้างแรงดึงดูดใหม่ๆ นั่นคือความจำเป็นที่ต้องมีแนวนโยบายใหม่คือ Thailand 4.0”

ผมกำลังพูดถึงการสร้างเสน่ห์ สร้างแรงดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศของไทยตามการพัฒนาประเทศใน “แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564)” ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินทางระยะ 5 ปี ภายใต้ถนนเส้นใหญ่ของแผนการเดินทางสำคัญถึง 20 ปี คือ “แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579)” ด้วยการทำงานแบบบูรณาการระหว่างรัฐ ประชาชน และประชาสังคมในรูปแบบ “ประชารัฐ” ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้เคลื่อนตัวสู่จุดหมายแรกที่ต้องไปให้ถึงใน 5-20 ปี คือ “Thailand 4.0” และจุดหมายสุดท้ายในปี 2579 คือ “ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว (Developed Country)”

สิ่งสำคัญที่ทำให้ไทยเติบโตจนเป็นประเทศพัฒนาแล้วภายในเวลา 20 ปี คือการสร้างรายได้ในประเทศอย่างก้าวกระโดด จากการมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเฉลี่ย 3% ต่อปีตลอดช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ให้เป็น 5% โดยต้องเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจและการผลิต จากการผลิตสินค้าและบริการที่สร้างมูลค่าเพิ่มสูงหรือกำไรต่ำ (Low Value Added) ไปสู่การมีมูลค่าเพิ่มสูงหรือกำไรสูง (High Value Added) และเน้นพัฒนาภาคบริการและภาคการผลิตที่ใช้นวัตกรรมหรือเทคโนโลยีที่สูงขึ้น เพื่อสร้างเสน่ห์ให้ไทยมีความโดดเด่นใน AEC มากยิ่งขึ้นครับ.

ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย ผอ.ศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ

อ่านเพิ่มเติม...

แท็กที่เกี่ยวข้อง

AEC Go OnThailand 4.0AECประชารัฐอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

ข่าวแนะนำ

Most Viewed

คุณอาจสนใจข่าวนี้