วันเสาร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

ส.ป.ก.โคราช มีรายได้จาก 7 บ.เอกชนเช่าที่ตั้งกังหันผลิตไฟฟ้าปีละ 10 ล.

ส.ป.ก.นครราชสีมา ตรวจสอบพื้นที่บริษัทเอกชน 7 ราย เช่าที่ 280 ไร่ ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า เผย มีรายได้จากค่าเช่ามากกว่า 10 ล้าน/ปี ส่วนเงินที่ได้นำเข้ากองทุนปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรกู้ยืม-ซื้อที่ดินจัดสรรให้ผู้ไร้ที่ทำกิน

จากกรณีที่ศาลปกครองสูงสุด มีคำพิพากษายืนตามศาลปกครองกลาง เพื่อให้ยกเลิกสัญญาเช่าพื้นที่ ส.ป.ก.ในการเข้ามาติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้าของ บริษัท เทพสถิต วินด์ฟาร์ม จำกัด ในพื้นที่ จ.ชัยภูมิ เพราะไม่ชอบด้วยกฎหมายนั้น (ส.ป.ก.ตรวจ 19 บริษัทกังหันลม แบงก์แตะเบรกปล่อยกู้ธุรกิจพลังงานทดแทน)

ล่าสุดเวลา 11.30 น. วันที่ 3 ก.พ. 60 ที่สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา นายชำนาญ กลิ่นจันทร์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครราชสีมา เผยว่า ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่ในเขตรับผิดชอบ ซึ่งมีพื้นที่ที่ให้บริษัทเอกชน 7 ราย ประกอบด้วย บริษัท เฟิร์ส โคราช วินด์ จำกัด, บริษัท เค อาร์ ทู จำกัด, บริษัท เทพารักษ์ วินด์ จำกัด, บริษัท ทรอปิคอล วินด์ จำกัด, บริษัท เค อาร์ เอส ทรี จำกัด, บริษัท กฤษณา วินด์ พาวเวอร์ จำกัด และบริษัท เค อาร์ วัน จำกัด เช่าพื้นที่ 285 แปลง จำนวนเนื้อที่กว่า 286 ไร่ ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้ามาตั้งแต่ปี 2553 ในพื้นที่ 3 อำเภอ ประกอบด้วย อ.ด่านขุนทด, อ.เทพารักษ์ และ อ.สีคิ้ว และรายงานไปให้ทางสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) รับทราบแล้ว

ทั้งนี้ ในแต่ละปี ส.ป.ก. มีรายได้จากค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวมากกว่า 10 ล้านบาท ซึ่งค่าเช่าพื้นที่ดังกล่าวจะถูกนำไปให้กองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และเงินของกองทุนฯ ก็จะถูกนำไปปล่อยเป็นสินเชื่อให้กับเกษตรกรได้กู้ยืมไปลงทุนประกอบอาชีพการเกษตร และนำไปซื้อที่ดินเพื่อนำไปจัดสรรให้กับผู้ไร้ที่ทำกิน นอกจากนี้ เงินบางส่วนก็นำไปพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยข้อมูลดังกล่าว ส.ป.ก.จังหวัดนครราชสีมา ได้รายงานให้ทาง ส.ป.ก. ส่วนกลางรับทราบแล้ว.

ส.ป.ก.นครราชสีมา ตรวจสอบพื้นที่บริษัทเอกชน 7 ราย เช่าที่ 280 ไร่ ติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า เผย มีรายได้จากค่าเช่ามากกว่า 10 ล้าน/ปี ส่วนเงินที่ได้นำเข้ากองทุนปล่อยสินเชื่อให้เกษตรกรกู้ยืม-ซื้อที่ดินจัดสรรให้ผู้ไร้ที่ทำกิน 3 ก.พ. 2560 13:35 3 ก.พ. 2560 18:18 ไทยรัฐ