วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พช.ไฟเขียว จัดงบ 3 ล้าน ช่วยเหลือเยาวชนเหยื่อน้ำท่วมใต้

"กองทุนพัฒนาเด็กชนบท" จัดงบ 3 ล้านบาท ช่วยเหลือเยาวชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ หวังแบ่งเบาความเดือดร้อน พร้อมอนุมัติงบกองทุนพัฒนาสตรีฯปล่อยกู้ดอกเบี้ยถูก 3% โครงการละ 2 แสนบาท เพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว

เมื่อวันที่ 3 ก.พ.60 นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า จากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดในพื้นที่ภาคใต้ตั้งแต่ช่วงเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมาเป็นเวลาเกือบ 2 เดือน ส่งผลกระทบให้พื้นที่ใน 12 จังหวัด 124 อำเภอ 755 ตำบล 5,814 หมู่บ้าน 563,616 ครัวเรือน ประชาชนกว่า 1.7 ล้านคน (1,725,714 คน) และพื้นที่ทางการเกษตรถึง 938,473 ไร่ ได้รับความเสียหายอย่างหนักนั้น นอกจากความเดือดร้อนของประชาชนทั่วไปแล้ว เด็กยังเป็นอีกกลุ่มบุคคลที่ประสบภัยอย่างรุนแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งเด็กก่อนวัยเรียน คือ เด็กแรกเกิดถึงหกขวบ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ จึงเป็นภาระหนักของพ่อแม่ผู้ปกครองในครัวเรือนที่ผู้ประสบภัย

"กรมการพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้เข้ามาดูแลให้ความช่วยเหลือในเบื้องต้น โดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานในทุกภาคส่วนเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่น้ำท่วมภาคใต้ตั้งแต่แรกเริ่ม ในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอได้ส่งเจ้าหน้าที่ไปช่วยเหลือประชาชนในการเก็บข้าวของอพยพหนีน้ำ ขณะที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดได้ประสานงานร่วมกับมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย จัดตั้งโรงครัวประทานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายผู้ประสบภัย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี สงขลา ประจวบคีรีขันธ์ ตรัง และพัทลุง รวม 26 จุด มีผู้ประสบภัยได้รับความช่วยเหลือแล้วประมาณ 180,000 คน"

ส่วนเด็กก่อนวัยเรียนที่ยังช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นั้น นายอภิชาติ กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเด็กชนบทส่วนกลาง ได้อนุมัติเงินกองทุน จำนวน 3 ล้านบาท จัดทำ โครงการกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วม เป็นทุนตั้งต้นในการช่วยเหลือเด็กที่ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ 12 จังหวัด รวม 124 อำเภอ ผ่านกิจกรรม 3 กิจกรรมหลักคือ มอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กที่ประสบภัยในพื้นที่ประสบภัย,จัดถุงยังชีพสำหรับเด็กและเลี้ยงอาหารกลางวันเด็กในพื้นที่ประสบภัย และให้แต่ละจังหวัดซึ่งมีกองทุนพัฒนาเด็กชนบทจังหวัดอยู่ก็สามารถที่จะพิจารณาใช้เงินกองทุนฯ มาให้ความช่วยเหลือเด็กให้ครอบคลุมเพิ่มขึ้นได้ด้วย

นอกจากนี้ นายอภิชาติ ยังกล่าวด้วยว่า ในฐานะที่ตนเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ที่ประชุมฯได้มีมติยืดหนี้ให้ผู้ประสบอุทกภัยไปอีก 1 ปี และเปิดโอกาสให้สมาชิกกู้เงินได้โครงการละไม่เกิน 2 แสนบาท อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี เพื่อให้ผู้ปกครองสามารถนำเงินไปประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้ในการแก้ปัญหาความเดือดร้อนช่วงประสบภัยน้ำท่วม ซึ่งแต่ละจังหวัดจะมีงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯจังหวัดละ 40-60 ล้านบาทเพื่อใช้ในการหมุนเวียน

นายอภิชาติ กล่าวต่อว่า ในโอกาสนี้ขอเชิญชวนหน่วยงาน องค์กรต่างๆ ตลอดจนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเงินสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ เพื่อนำมาใช้ในโครงการนี้ได้ เพื่อสนับสนุนการช่วยเหลือเด็กทำได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยท่านที่สนใจสามารถติดต่อร่วมบริจาคได้ที่ สำนักเสริมสร้างความเข้มแข็งชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน โทรศัพท์ 0-2141-6128 และสำหรับท่านที่อยู่ต่างจังหวัดสามารถสอบถามข้อมูลและร่วมบริจาคได้ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด/อำเภอทุกแห่งทั่วประเทศ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.cdf.cdd.go.th (ใบเสร็จรับเงินสามารถลดหย่อนภาษีได้ตามกฎหมาย)

"กองทุนพัฒนาเด็กชนบท" จัดงบ 3 ล้านบาท ช่วยเหลือเยาวชนผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้ หวังแบ่งเบาความเดือดร้อน พร้อมอนุมัติงบกองทุนพัฒนาสตรีฯปล่อยกู้ดอกเบี้ยถูก 3% โครงการละ 2 แสนบาท เพื่อให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วม นำไปประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัว 3 ก.พ. 2560 12:38 3 ก.พ. 2560 16:47 ไทยรัฐ