Thairath Logo
กีฬา

ส่งรักษาต่อ

Share :

เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายนายฮาร์กา บาฮาดู ซับบา อาจารย์จากประเทศภูฏานที่อยู่ในสภาพบาดเจ็บออกจาก รพ.สมุทรปราการส่งรักษาต่อที่ รพ.ตำรวจ หลังพลัดหลงกับคณะที่เดินทาง มาดูงานที่ประเทศไทยไปนานกว่า 10 วัน และพบนอนหมดสติอยู่ข้างถนน บริเวณหน้าร้านเจแอลสุกี้ ถนนสายลวด ต.ปากน้ำ อ.เมืองสมุทรปราการ.

อ่านเพิ่มเติม...
ครูภูฏานหายตัวอาการพ้นขีดอันตรายร่องรอยถูกทำร้ายสถานทูต