วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

พิธีกงเต็ก สมพระเกียรติ จัดยิ่งใหญ่

คณะสงฆ์ญวน เตรียมการแล้ว ทำตามโบราณ ‘ราชประเพณี’

คณะสงฆ์อนัมนิกายเตรียมจัดพิธีกงเต็กอุทิศมหากุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดตามโบราณราชประเพณีอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่สุด เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ ดุจดั่งพระโพธิสัตว์ กรมศิลปากรเผยความคืบหน้าการจัดสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ขณะที่ กทม.เร่งปรับพื้นถนนให้ทันวันเปิดอาคารเย็นศิระ เพราะพระบริบาล

พสกนิกรจากทั่วทุกภาคของประเทศ ยังเดินทางมากราบพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่หน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่อง เมื่อวันที่ 2 ก.พ. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระราชานุญาต ให้องค์กรภาคเอกชน มูลนิธิ ตลอดจนสมาคม และคณะบุคคลต่างๆ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช หลังสิ้นสุดพระราชพิธีสตมวาร (100 วัน) โดยสำนักพระราชวังกำหนดให้มีเจ้าภาพวันละ 4 รอบ รอบละ 11 คณะ คณะละ 50 คน อาทิ สำนักงานอาสากาชาด สภากาชาดไทย ชมรมวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะศิษย์เก่านิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ และคณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

สถานกงสุลสาธารณรัฐคองโกประจำประเทศไทย สถานกงสุลสาธารณรัฐมอลโดวา ประจำราชอาณาจักรไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มูลนิธิฮารนามซิงห์ ฮารบันส์กอร์ (สัจจเทพ) คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง สมาคมศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เวลา 09.30 น. พล.อ.รามิชาร์ด ราชูดู รมว.กลาโหมอินโดนีเซียพร้อมภริยา เดินทางมาลงนาม แสดงความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในสมุดลงนามหลวง ณ ศาลาว่าการพระราชวัง ในพระบรมมหาราชวัง จากนั้นเวลา 10.00 น. พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริวัณณวรี นารีรัตน์ เสด็จยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททรงบำเพ็ญพระกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ 10 รูป พระธรรมรัตนดิรก (เชิด จิตฺตคุตฺโต ป.ธ.9) เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม ถวายพระธรรมเทศนาเรื่อง “สาราณีย ธรรมกถา” การนี้ มีพระสหายโรงเรียนจิตรลดา คณะศิลปกรรม จุฬาลงกรณ์ รุ่นที่ 23 วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการราชดำเนิน คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสยาม ฯลฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพระบรมศพ

ขณะที่สำนักพระราชวังแจ้งว่า เมื่อวันที่ 1 ก.พ. มีพสกนิกรเดินทางมาถวายสักการะพระบรมศพ 27,737 คน ยอดรวม 3,965,212 คน ยอดเงินถวายบำเพ็ญพระราชกุศล 2,189,782 บาท ยอดรวม 334,344,869.34 บาท

ส่วนที่บริเวณด้านหน้าอาคารนิทรรศการ “เย็นศิระเพราะพระบริบาล” ด้านทิศเหนือของสนามหลวง เจ้าหน้าที่สำนักโยธา กรุงเทพมหานคร นำเครื่องจักรกลและทีมช่างจำนวน 10 คน เร่งปรับพื้นที่ถนนบริเวณด้านหน้าอาคาร เพื่อเตรียมในพิธีเปิดอาคารนิทรรศการเย็นศิระเพราะพระบริบาลอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 9 ก.พ.

นายอนันต์ ชูโชติ อธิบดีกรมศิลปากร กล่าวว่า ความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างประติมากรรมประดับพระเมรุมาศ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ขณะนี้กลุ่มประติมากรรม สำนักช่างสิบหมู่ จัดสร้างเทวดา ครุฑ พระศิวะ พระนารายณ์ พระอินทร์ พระพรหม ท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ มีท้าวเวสสุวรรณ ท้าวธตรฐ ท้าววิรูปักษ์ ท้าววิรุฬหก สัตว์มงคลประจำทิศ ช้าง ม้า วัว สิงห์ โดยอยู่ระหว่างปั้นรูปแบบเท่าจริง ใส่เครื่องประกอบและเก็บรายละเอียด เมื่อเสร็จแล้วจะนำไปยังโรงหล่อพื้นที่ท้องสนามหลวง เพื่อดำเนินการทำพิมพ์ หล่อชิ้นงาน ตกแต่งชิ้นงาน ลงพื้นเขียนสี ลงสีทอง ปิดทองคำเปลว ประดับแวว จากนั้นนำไปติดตั้งประกอบพระเมรุมาศตามจุดตำแหน่งที่วางไว้

นายอนันต์กล่าวอีกว่า ในช่วงที่กลุ่มประติมากรรมดำเนินการปั้นหล่อ กลุ่มจัดสร้างพระโกศจันทน์ กลุ่มวิทยาศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์บูรณปฏิสังขรณ์ราชรถ พระยานมาศและกลุ่มสำนักสถาปัตยกรรมควบคุมการสร้างพระเมรุมาศและสิ่งปลูกสร้างอาคารประกอบพิธีนั้น แต่ละกลุ่มดำเนินการบันทึกภาพความก้าวหน้าของงานแต่ละขั้นตอนควบคู่กันไป โดยกรมศิลปากรจะนำภาพบันทึกการทำงานมาจัดแสดงนิทรรศการภาพถ่าย ภายในบริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร เป็นมุมเฉพาะไม่ใหญ่โต เพื่อให้ประชาชนที่สนใจติดตามการดำเนินงานจัดสร้างทั้งหมด เห็นภาพความก้าวหน้าของแต่ละงาน และทุก 15 วัน จะทำการเปลี่ยนภาพถ่ายแสดงแตกต่างกันไป จะจัดให้ชมเร็วๆนี้

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ภายในพื้นที่จัดสร้างพระเมรุมาศ ท้องสนามหลวง กรมศิลปากรได้เทปูนฐานรากของอาคารพระที่นั่งทรงธรรม ตั้งอยู่กึ่งกลางด้านทิศตะวันตกของพระเมรุมาศ ซึ่งเป็นอาคารที่ประทับสำหรับในการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ขณะเดียวกัน จากการที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชานุญาตให้คณะสงฆ์อนัมนิกาย (พระญวน) ร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็ก ถวายพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ในวันที่ 21 มี.ค. นั้น ผู้สื่อข่าวได้รับการเปิดเผยจากองสรภาณอนัมพจน์ เจ้าอาวาสวัดปัญญารามบางม่วง (ฮึงถั่นตื่น) อ.สามพราน จ.นครปฐม ในฐานะประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย ว่า ประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์อนัมนิกาย อยู่ภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารมาตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี การจัดพิธีบำเพ็ญกุศลกงเต็กเพื่อถวายพระบรมศพ พระศพพระบรมวงศานุวงศ์ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เดิมปฏิบัติในนามของคณะสงฆ์ฝ่ายมหายาน ที่อยู่ใต้พระบรมโพธิสมภาร เริ่มมีมาตั้งแต่พระบรมศพรัชกาลที่ 3 ต่อมา เมื่อถึงรัชสมัยของรัชกาลที่ 8 ได้แยกการจัดงาน ออกเป็น “คณะสงฆ์จีนนิกาย” และ “คณะสงฆ์อนัมนิกาย” เนื่องจากคณะสงฆ์แต่ละฝ่ายมีพระสงฆ์และวัดในการปกครองเพิ่มมากขึ้น

ประชาสัมพันธ์คณะสงฆ์อนัมนิกาย กล่าวด้วยว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา พระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็นองค์อัครศาสนูปถัมภก ต่อคณะสงฆ์อนัมนิกาย ทั้งทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ ต่อคนไทยเชื้อสายเวียดนาม ที่อาศัยอยู่ในเมืองไทย ให้ได้อยู่อย่างร่มเย็น ครั้นเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคต สิ่งที่จะต้องทำและถือว่าเป็นงานที่สำคัญที่สุดของคณะสงฆ์อนัมนิกาย คือการจัดงานบำเพ็ญกงเต็กถวายเป็นพระราชกุศล ให้เป็นไปตามโบราณราชประเพณีทุกประการ เพื่อจารึกไว้เป็นประวัติศาสตร์ของคณะสงฆ์อนัมนิกาย ที่ได้เทิดทูนในหลวงรัชกาลที่ 9 ประดุจดั่งพระโพธิสัตว์

เจ้าอาวาสวัดปัญญารามบางม่วงกล่าวว่า สำหรับพิธีกงเต็ก ที่จัดถวาย ถือเป็นการอุทิศมหากุศลถวายพระบรมศพ ตามหลักความเชื่อในหลักพุทธศาสนาฝ่ายมหายาน แต่เป็นพิธีที่คณะสงฆ์อนัมนิกายพิเศษเฉพาะถวายพระบรมศพของพระมหากษัตริย์ ดังนั้นเครื่องประกอบในพิธีหลายส่วน จำเป็นต้องจัดทำขึ้นมาใหม่ให้สมพระเกียรติ ขณะที่พิธีกรรมจะยาวกว่าปกติ มีลำดับขั้นตอนที่ประณีตมากขึ้น โอกาสนี้จะมีพระสงฆ์อนัมนิกาย 90 รูป นำโดยพระมหาคณานัมธรรมปัญญาธิวัตร (เจริญ กิ๊นเจี๊ยวมหาเถระ) เจ้าคณะใหญ่อนัมนิกายแห่งประเทศไทย เจ้าอาวาสวัดกุศลสมาคร (โผเพื้อกตื่อ) เข้าร่วม เครื่องกระดาษที่ใช้เผาในพิธีทิ้งกระจาด ถูกจัดทำพิเศษ เป็นการจำลองพระมหาราชวัง ที่พระองค์ผูกพันมากที่สุด เช่นสมัยงานพระบรมศพของสมเด็จย่า คณะสงฆ์อนัมนิกาย จัดทำเครื่องจำลองวังสระปทุม ในส่วนนี้อยู่ระหว่างมอบหมายให้ส่วนที่เกี่ยวข้องไปศึกษาข้อมูล หารือร่วมกับสำนักพระราชวัง ให้ใกล้เคียงและสมพระเกียรติมากที่สุด

“หลักใหญ่ของการประกอบพิธีโดยย่อจะเริ่มในเวลา 13.00 น. ด้วยพิธีเปิดมณฑลพิธี คณะสงฆ์จะสวดพระพุทธมนต์อัญเชิญพระโพธิสัตว์ทุกพระองค์มาประทับ ที่หน้าพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อให้พระสงฆ์สวดอัญเชิญบารมีพระรัตนตรัย กล่าวคำโองการอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสด็จมาสถิตในธงพุ่ม อัญเชิญดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท เพื่อเฝ้าพระรัตนตรัย บรรพชิตอนัมนิกาย 90 รูป สวดพระพุทธมนต์เปิดมณฑลพิธี อ่านประกาศพุทธฎีกาประกอบพิธีกงเต็ก บรรจุคำประกาศซึ่งมีพระนามและรายนามผู้อุทิศถวายในเทวทูตนก จากนั้นเป็นพิธีอัญเชิญดวงพระวิญญาณเสวยพระกระยาหาร ต่อด้วยพิธีข้ามสะพานโอฆสงสาร ลอยกระทง ปล่อยปลา ที่ท่าราชวรดิฐ พิธีบริจาคทาน (ทิ้งกระจาด) พิธีสดับปกรณ์ และพิธีเผาเครื่องกระดาษ” เจ้าอาวาสวัดปัญญาบางม่วงกล่าว

คณะสงฆ์อนัมนิกายเตรียมจัดพิธีกงเต็กอุทิศมหากุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจัดตามโบราณราชประเพณีอย่างยิ่งใหญ่และสมพระเกียรติที่สุด เพื่อจารึกไว้ในประวัติศาสตร์... 3 ก.พ. 2560 08:17 3 ก.พ. 2560 08:17 ไทยรัฐ