วันอาทิตย์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2561
บริการข่าวไทยรัฐ

ข่าว

วิดีโอ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560.

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงประกอบพิธีสังเวยพระป้ายเนื่องในเทศกาลตรุษจีน ประจำปีพุทธศักราช 2560 ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560. 3 ก.พ. 2560 08:07 3 ก.พ. 2560 08:07 ไทยรัฐ