ข่าว

วิดีโอ

มอบเครื่องฟอกไตช่วย รพ.แพร่

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่วัดพิชยญาติการาม หรือวัดพิชัยญาติ มีการจัดงานบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนมงคล 76 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง ประธานกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแห่งชาติ โดยมีพระสงฆ์ คณะศิษย์ ร่วมงานจำนวนมาก ในงานดังกล่าว ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏ (มรภ.) บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ได้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาแด่สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ด้วย ทั้งนี้ สมเด็จพระพุทธชินวงศ์กล่าวว่า การที่ มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา ถวายปริญญาแก่บุคลากรทางพระพุทธศาสนา เช่น พระสงฆ์ ถือเป็นเรื่องที่ดีที่เห็นความสำคัญ คุณค่า ของพระสงฆ์ที่ทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา ซึ่งยังมีพระสงฆ์อีกมากที่ทำงานเพื่อพระพุทธศาสนา การถวายปริญญาจึงถือเป็นกำลังใจในการทำงานของพระสงฆ์

จากนั้นสมเด็จพระพุทธชินวงศ์ ยังได้มอบเครื่องฟอกไต จำนวน 1 เครื่อง ให้กับโรงพยาบาลแพร่ อ.เมือง จ.แพร่ และยังได้มอบเครื่องอุปโภค บริโภค ให้กับประชาชนจำนวน 2,560 คน ที่อาศัยอยู่ในเขตคลองสานด้วย.

เมื่อวันที่ 2 ก.พ. ที่วัดพิชยญาติการาม หรือวัดพิชัยญาติ มีการจัดงานบำเพ็ญกุศล อายุวัฒนมงคล 76 ปี สมเด็จพระพุทธชินวงศ์ (สมศักดิ์ อุปสโม) เจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการาม กรรมการมหาเถรสมาคม (มส.) เจ้าคณะใหญ่หนกลาง 2 ก.พ. 2560 23:40 2 ก.พ. 2560 23:41 ไทยรัฐ